Boekverslag : Onbekend/anoniem - Beatrijs : Een Middeleeuws Maria-mirakel
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 721 woorden.


Eerste reactie :


Mijn eerste reactie was, dat ik het eigenlijk best wel interessant vond. Als ik het verhaal uit mezelf zou lezen, dan had ik van Beatrijs niet verwacht dat haar liefde zo sterk was voor haar minnaar.
Verwerkingsopdracht : De rol van Maria in het verhaal


In die periode waar Beatrijs zich afspeelt, is Maria de belangrijkst persoon in het katholieke geloof. Katholiek was toen ook bijna het enige geloof wat voor kwam. Maria was niet alleen een soort tussenpersoon tussen God en de mensen op aarde, maar ze was ook de persoon aan wie iedereen hulp vroeg. Dat heeft Beatrijs ook gedaan. Tijdens haar "dwaal-reis" heeft ze vaak om Maria’s hulp gevraagd, maar ook bescherming en vergeving van al haar zonden. Bijvoorbeeld in de tijd toen ze aan de prostitutie was.


Dit verhaal heeft eigenlijk twee thema’s :


1. Maria’s goedheid :


Je zou denken dat Maria de zonden van Beatrijs allang niet meer zou vergeven. Zoals Beatrijs’ vlucht uit het klooster, de liefde voor een ander persoon - behalve God en Maria-, het krijgen van kinderen (niet dat dit verboden was, maar voor een kosteres is dat buitengewoon), en de prostitutie. Toch vergeeft Maria al deze zonden. Dat doet ze omdat ze ziet dat Beatrijs toch heel veel spijt heeft van alles wat ze heeft gedaan. En dat ze toch weer terug gaat naar het klooster. Ook dat was zeker een reden voor Maria om de zonden te vergeven en vergeten. En Beatrijs blijft Maria trouw.


2. Beatrijs’ trouw in Maria’s verering :


In al die jaren dat ze weg is, blijft ze trouw bidden aan God, maar óók aan Maria. Zoals ik al eerder verteld heb, bidt ze tot Maria om bescherming en vergeving. Wat ik ook wel een teken van trouw vind, is dat ze haar kledij en sleutel over het Maria-beeld hangt. Dat had ze nl. ook in haar cel kunnen laten liggen. Maar dat deed ze om duidelijk te maken dat ze weg is gegaan. En als laatste, keert Beatrijs toch terug naar het klooster, terwijl ze eigenlijk haar kinderen achterlaat bij de weduwe.
Samenvatting :


Eerste deel.


Beatrijs is een gewaardeerde kosteres in een klooster, maar wordt gekweld door een jeugdliefde. Dat is natuurlijk de schuld van de duivel. Na veel wroeging en gebeden besluit ze de jongen te schrijven dat hij, die ze sinds haar twaalfde (heilig getal) lief heeft, moet komen. Ze spreken elkaar met traliën tussen hen in en spreken af om samen te vertrekken de volgende dag. Onder de elegantier wacht hij op haar. Ze luid voor de laatste keer de metten. Nadat ze haar kleren en sleutels bij het beeld van Maria heeft neergelegd. Ze gaat met hem mee maar toch houdt ze haar twijfels. Er volgen zeven (heilig getal) jaren van liefde, waarin ze twee kinderen krijgt. Dan brengen honger en armoede een scheiding teweeg: haar minnaar verlaat haar. Om in onderhoud te voorzien gaat Beatrijs leven als prostituée. Zeven jaar duurt haar leven in zonde. Maar ze vergeet nooit tot Maria te bidden. Als ze eens in de buurt van haar vroegere klooster komt wordt ze tot drie maal toe in haar droom vermaand naar het klooster terug te gaan. Als ze dat uiteindelijk doet, vindt ze haar kleren op de plaats waar ze die veertien jaar geleden heeft neergelegd. De volgende dag gaat ze weer gewoon net als vroeger aan haar werk. Niemand heeft haar afwezigheid bemerkt. Maria heeft al die jaren haar plaats ingenomen. Na alle zonde heeft Maria het haar kunnen vergeven en geeft haar een nieuwe kans. Beatrijs is alle jaren trouw blijven bidden aan Maria.
Tweede deel.


Ze laat haar twee kinderen achter bij een weduwe. Bij een priester die elk jaar langskomt in het klooster biecht ze het hele verhaal op. De priester schonk haar absolutie. Hij neemt haar twee kinderen mee die opgevoed werden tot vrome monniken. Dit wonder bewijst dat Maria haar uit alle ellende hielp. Bron : www.scholieren.com
Laatste reactie :


Zoals ik al eerder had gezegd, heb ik nooit verwacht dat Beatrijs zich toch overgaf aan de liefde voor haar minnaar.Vooral dat ze overging tot prostitutie vond ik heel verrassend. Wat ik ook heel mooi en een groot teken vond van haar trouw aan het klooster en God en Maria, was dat ze zlefs haar kinderen in de steek liet en terugkeerde naar het klooster.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen