Boekverslag : A.c. Baantjer - De Cock En De Moord In Extase
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 2993 woorden.

A. Samenvatting van de inhoud.Dit verhaal begint met een overval op een geldtransport op de Geldersekade, vlakbij de Nieuwmarkt in Amsterdam. De wagen wordt klemgereden met een witte Alfa Romeo en er wordt drie miljoen gulden gestolen door twee overvallers. Eén van de overvallers komt, terwijl ze het geld al hebben, apart terug en jaagt de transporteur genaamd Martin van der Meulen 2 kogels door zijn hoofd en ze vluchten. De ene overvaller heet Richard van Slooten en de andere is ene Peter. Dat is degene die geschoten heeft. Ze stappen over op een blauwe Jaguar en gaan snel verder.

De rechercheurs Dick de Cock (met ceeooceekaa) en Dirk Vledder van het politiebureau aan de Warmoesstraat worden op de zaak gezet. Zij moeten de overvallers vinden en ook de drie miljoen.

Martin van der Meulen, de vermoorde transporteur, had geen strafblad en was vader van drie kinderen.

De witte Alfa Romeo is snel gevonden en er zijn vingerafdrukken gevonden. Ze zijn van Richard van Slooten die De Cock en Vledder nog kennen van een paar autodiefstallen. Ze weten ook dat de overvallers waarschijnlijk verder zijn gevlucht in een blauwe Jaguar.

De rechercheurs gaan bij de moeder van Richard van Slooten langs. Ze lijkt wat van de overval af te weten, maar ze zegt dat ze haar zoon niet wil verraden en vertelt er dus verder niets over.

Als ze terugkomen bij het politiebureau staat er een beeldschone vrouw op hen te wachten. Ze heet Monique van het Veer en ze zegt dat ze de verloofde is van Richard van Slooten. Ze vertelt dat ze alles van de overval af weet, omdat ze bij alle besprekingen aanwezig was geweest. Het had ook niet in het plan gezeten dat er iemand werd vermoord. Ze wist zeker dat Richard niet had geschoten, maar zijn handlanger. Dat was een Amerikaanse junk met de bijnaam Peter Shot, zo vertelde zij. Dat was een agressieve Amerikaan die naar Nederland was gevlucht, omdat hij daar werd gezocht voor een moord op een politieagent. Hij was zo agressief dat hij bij elke keer dat je iets onaardigs over hem zei zijn revolver pakte en dreigde je neer te schieten.

De Cock schrikt als hij hoort dat Richard van Slooten is gevonden op een zandpad bij Doldersum in Drenthe, waar ze waarschijnlijk naar toe waren gevlucht. Hij was vermoord. Dat was op dezelfde manier als bij Martin van der Meulen gebeurd. Dat zal dus ook wel Peter Shot zijn geweest.

De Cock zit een beetje vast in het onderzoek. Hij denkt dat Martin van der Meulen iets met de overvallers te makken had, anders zou de ene niet zomaar terug zijn gegaan om hem dood te schieten. Misschien had hij ze wel herkend. De Cock hoort dat Peter van Woudrichem, de directeur van het bedrijf waar Martin werkte, de begrafenis heeft geregeld en betaald. Hij en Vledder gaan kijken bij de begrafenis. Daar ontmoeten ze Peter van der Duin. Hij vertelt dat hij vroeger samen met Martin van der Meulen op transport zat naar Tsjecho-Slowakije, maar dat Martin een maand voor de overval plotseling naar het geldtransport was gegaan, omdat hij zijn vrouw Rita niet vertrouwde. Die zou namelijk een verhouding hebben met Peter van Woudrichem, zijn directeur. Hij vertelt ook dat Martin op de dag van de overval nooit op de Geldersekade mocht komen. Hij week dus plotseling van zijn route af. Dat maakt de heer Van Woudrichem verdacht, want hij had zo te horen dus een motief. Hij kon Martin de opdracht hebben gegeven om van de route af te wijken. Hij komt op het politiebureau zijn onschuld vertellen maar dat doet hij niet overtuigend. Hij zegt dat hij ook verbaasd was toen Martin van zijn route afweek.

De rechercheurs horen dat Peter Shot is gezien de dag voor de overval en dat hij gedragen werd door een man en een vrouw. Monique van het Veer zegt dat datgene voor een bespreking was, maar dat Peter Shot toen stomdronken was.

Door de telefoon hoort Vledder dat mevrouw van Slooten niet op de begrafenis is van haar zoon. Snel gaan hij en De Cock naar haar huis. Daar vinden ze haar en ze is op dezelfde manier als Martin van der Meulen en haar zoon vermoord. Het blijkt dat ze al 2 dagen dood is. Op de dag na de overval is ze dus vermoord. De Cock merkt op dat er op de kast een pop in buitenlandse klederdracht stond toen ze er de vorige keer waren, maar dat die pop nu weg is. Hij denkt dat mevrouw Van Slooten de andere overvaller chanteerde en dat daar de bewijzen in zaten. Hij laat een vriend, Peter Karstens, die schilder is de pop schilderen met de klederdracht die De Cock hem vertelt. Daar hoort hij ook dat de vrouw van Peter Karstens het plan al kende omdat ze een tijd geleden het in het bureau van de heer Van Woudrichem had gevonden.

Om zeker te weten of dat plan in het kantoor van Peter van Woudrichem lag gaan De Cock en Vledder inbreken in zijn kantoor. Ze krijgen niet veel tijd om te zoeken, want ze zien dat Peter van der Duin aan het inbreken is. Die vertelt hen dat hij dat doet om geld te zoeken, want hij is er van overtuigd dat de heer Van Woudrichem achter de overval zit. Daarom had hij ook ontslag genomen. Omdat ze horen dat de politie aan komt rijden gaan ze snel weg.

Het onderzoek lijkt opeens afgelopen te zijn. Peter Shot is namelijk gevonden in een kraakpand. Hij was overleden aan een overdosis heroïne. De lijkschouwer merkt op dat hij er wel erg slecht uitzag en denkt dat hij aan de gevolgen van vergiftigde heroïne leed. Dat was een tijd geleden ontdekt en er waren al veel junkies aan gestorven. Ondanks dat hij niet mag van de commissaris gaat De Cock verder in het onderzoek en dat is maar goed ook, want Peter Shot (waar ze eindelijk zijn echte naam van weten: Peter Vandeberg) leed inderdaad aan de gevolgen van vergiftigde heroïne. De symptomen daarvan is dat al weken voordat je doodgaat je spieren er één voor één mee ophouden. Het is bewezen dat Peter Shot er al weken aan leed dus kan hij de overval en de moorden nooit gepleegd hebben. Dat wist de moordenaar van hem waarschijnlijk niet. Martin van der Meulen, Richard van Slooten en zijn moeder zijn met het wapen van Peter Shot doodgeschoten. Dat betekent dat de moordenaar van Peter Shot ook de moordenaar is van de anderen.

Vledder snapt er niets meer van maar De Cock begint het door te krijgen. Hij gaat het schilderij van de pop in klederdracht ophalen en daar hoort hij dat er een misverstand was. De vrouw van de schilder had dat plan niet zelf gevonden, maar ze had gehoord dat iemand die er stage liep dat had gevonden. Dat was ene Monique en die had ook tegen haar gezegd, dat ze alleen een man zocht die het plan kon uitvoeren.

De Cock laat het schilderij aan een specialist zien en die zegt dat de klederdracht gedragen wordt in Tsjecho-Slowakije. De Cock laat het schilderij brengen naar Monique van het Veer. Na een tijdje stapt ze geschrokken en volledig in paniek in haar auto en rijdt weg. De politie volgt haar en ze zien dat ze naar een boerderij in Middelie rijdt. Als De Cock op een afstand door een megafoon heeft laten weten dat ze omsingeld is rijdt er opeens de blauwe Jaguar uit de garage. Die kan de politieauto`s maar net ontwijken maar verongelukt toch. De auto vliegt in brand. In de berm ligt Monique van het Veer en vlakbij de auto ligt de dader onder de brandwonden te kijken hoe drie miljoen gulden verbrand. Tot de verbazing van Vledder is de dader Peter van der Duin.De oplossing.

Het begon toen Monique van het Veer uitzendkracht werd en ging werken bij het transportbedrijf van Peter van Woudrichem (later vond ze dat datgene haar te verdacht zou maken en liet ze Peter van der Duin inbreken en dat uit de administratie halen). Ze vond een beschrijving (en geen plan) van een overval op een geldtransport en besloot een man te zoeken die het kon uitvoeren. Ze vond Peter Shot niet geschikt. De man die aan alle eisen voldeed was Peter van der Duin. Die werd stapelverliefd op haar en die wilde wel alles doen wat zij hem vertelde. Ze hadden alleen een chauffeur nodig die van de route af zou wijken. Peter haalde Martin van der Meulen over om naar het geldtransport te gaan en van de route af te wijken. Richard van Slooten was voor de snelle vluchtauto`s. De besprekingen waren bij Richard thuis en zo leerde Peter mevrouw Van Slooten kennen. Op haar verzoek nam Peter een keer een pop uit Tsjecho-Slowakije mee. Die pop werd later zijn ondergang. Peter Shot had niets met de overval te maken, maar om te zorgen dat Peter van der Duin niet verdacht zou worden maakte Monique van hem de dader door dat aan de politie te vertellen. Ze had hem later ook vermoord om te zorgen dat de politie niet meer verder zou gaan met het onderzoek. Ook werd zijn wapen gebruikt. Dat plannetje lukte bijna. Ze wist alleen niet dat Peter Shot aan de gevolgen van vergiftigde heroïne leed. Terwijl Peter van der Duin samen met Richard van Slooten de overval pleegde hield zij Peter Shot vast. Ze had ook aan Peter van der Duin vertelt om iedereen te vermoorden die hen later kon chanteren. Martin van der Meulen had hij al vermoord en later vermoordde hij Richard van Slooten en zijn moeder die ook van de overval af wist. Hij was zo verliefd op de beeldschone Monique dat hij echt alles deed wat ze vroeg. Elke moord pleegde hij in een soort waas: in extase. Alleen bij de moord op mevrouw Van Slooten raakte hij even in paniek en nam de pop mee omdat die hem zou kunnen verraden. Maar het meenemen van de pop heeft hem juist verraden. Als hij die pop had laten staan was het De Cock nooit opgevallen en was hij er niet achtergekomen dat de klederdracht Tsjecho-Slowaaks was. De reden dat Monique van het Veer zo in paniek raakte was omdat De Cock bij de schilderij een briefje had gedaan waarop stond: `Groeten uit Tsjecho-Slowakije van Martin van der Meulen`. Dat zou betekenen dat De Cock wist dat Peter van der Duin de dader was. Daardoor raakte ze in paniek. Maar zij heeft haar tol moeten betalen. Bij de vluchtpoging verbrijzelde haar heup en dus zit ze voor haar leven lang in een rolstoel. Peter van der Duin heeft zoveel brandwonden opgelopen dat hij binnen een week zal sterven.B. De verhaalanalyse.

De titel.

De titel is `De Cock en de moord in extase`, omdat de rechercheur De Cock de hoofdpersoon is die de moord onderzoekt en `ìn extase` omdat Peter van der Duin zo verliefd was dat hij alle moorden in een soort waas, in extase pleegde. Vandaar de titel `De Cock en de moord in extase`.

Soort boek.

Dit boek is een detectiveroman van deze tijd

Personages.

Hoofdpersonen:

Dick de Cock (met ceeooceekaa): een oude grijze wijze rechercheur van + 58-60 jaar, die uit een arbeidersgezin komt en al veel meegemaakt heeft in zijn leven. Hij heeft de zaak grotendeels ook opgelost met ervaring. Hij heeft ook de juiste vrienden in het criminele circuit.

Hij heeft een rustig aardig karakter en hij bekijkt alle dan ook rustig op zijn gemakje. Hij had eigenlijk al veel eerder dan de rest een vermoeden dat Peter Shot er niets mee te maken had en dat vind ik knap. Dat vind ik ook van de oplossing die hij op het eind helemaal zelf bedacht heeft. Ik was er nooit op gekomen.

Dirk Vledder: een jonge snelle rechercheur die nog niet zo lang bij de politie zit. Hij kan de gedachtekronkels van De Cock niet altijd helemaal begrijpen, maar hij loopt wel achter De Cock aan. Hij kijkt wel tegen De Cock op. Hij ziet hem als een soort leermeester.

Soms duurt het onderzoek hem wel een beetje te lang en wordt hij onrustig en wordt hij dan ook te brutaal bij de verhoren en veel verdachten worden dan boos op hem. Het is dus nog een jonge man die nog veel te leren heeft, maar al op de goede weg is.

Bijfiguren:Monique van het Veer: een egoïstische jonge mooie vrouw met veel kapsones. Ze denkt dat ze alles gewoon kan doen en zeggen en dat maakt haar dan ook niet erg populair bij het onderzoeksteam. Zij is het brein achter de hele affaire. Het goede van haar was ook dat ze zo goed speelde dat ze verdrietig was over de moorden. Ze h ad e en bijzondere aantrekkingkracht op mannen en dat gebruikte ze ook om hen voor haar karretje te spannen. Het is ook bijzonder slim hoe ze alles heeft bedacht en dat is haar ook bijna gelukt.

Peter van der Duin: de man die achteraf gezien een grote rol heeft gepleegd. Het is een jolige man die altijd vrijgezel zou blijven, totdat hij Monique van het Veer ontmoette. Hij zat vroeger samen met Martin van der Meulen op transport naar Tsjecho-Slowakije. Hij werd zo verliefd op Monique dat hij voor haar de overval en de moorden pleegde in extase. Hij maakte alleen 1 fout en dat is de pop weghalen. Dat heeft gezorgd dat De Cock erachter kwam. Die pop heeft hem uiteindelijk ook het leven gekost.

Martin van der Meulen: een brave man en vader van drie kinderen die bij het geldtransport werkt. Hoewel hij al meteen in het begin dood gaat speelt hij toch een belangrijke rol in het verhaal. Bij de overval op zijn transport waar hij bij vermoord wordt begint het onderzoek.

Achteraf blijkt dat hij door zijn `vriend` Peter van der Duin is overgehaald om mee te doen aan de overval en dus niet helemaal onschuldig is geweest, maar wel dood is.

Richard van Slooten: een simpele autodief die door Monique van het Veer wordt overgehaald om mee te doen aan de overval en te zorgen voor de vluchtauto`s. Dat doet hij, maar in plaats van een eerlijke deel van de buit te krijgen wordt hij door Peter van der Duin vermoord.

Hij dacht dat hij een relatie had met Monique, maar is gewoon door haar gebruikt.

Mevrouw Van Slooten: de moeder van Richard van Slooten die bij alle besprekingen van de overval aanwezig was geweest en toen ze hoorde dat haar zoon vermoord was werd ze zo kwaad dat ze de 2 daders achter het complot ging chanteren en dat heeft haar dood betekend.

Ze ging dood omdat ze teveel wist en alles niet direct aan de politie had verteld.

Peter Shot (Peter Vandeberg): een agressieve Amerikaanse junk die door de Amerikaanse politie wordt gezocht omdat hij een politieman had vermoord. Hij heeft helemaal niets met de overval te maken, maar zijn reputatie vond Monique van het Veer perfect om te gebruiken. Zij hield hem vast en vertelde aan de politie dat hij de dader was. Het grootste deel van het verhaal hebben De Cock en Vledder achter hem aangezeten. Hij werd ook om vermoord om het verhaal helemaal echt te laten lijken. Zij wist alleen niet dat hij leed aan de gevolgen van vergiftigde heroïne en dus nooit de overval gepleegd kon hebben.

Peter van Woudrichem: de directeur van het bedrijf waar Martin van der Meulen, Peter van der Duin en Monique van het Veer(wel héél even, maar toch) gewerkt hebben. Het is een onrustige en opvliegerige man. Hij heeft niets met de overval te maken gehad, maar hij werd verdacht gemaakt door Peter van der Duin die vertelde dat hij een verhouding zou hebben met de vrouw van Martin van der Meulen. Ook dat was niet waar.

Dit verhaal speelt zich af in deze tijd: eind twintigste eeuw. Er wordt niet echt duidelijk verteld hoeveel tijd er verloopt in het boek, maar ik denk dat er ongeveer 4 à 5 weken verlopen is, want zolang duurt zo`n onderzoek denk ik.

Het verhaal verloopt bijna geheel chronologisch. Af en toe wordt er door de verdachten even wat verteld wat er gebeurd is of De Cock denkt erover na, maar omdat dat niet allemaal echt is gebeurd kun je dat geen flashbacks noemen. Alleen op het einde, als De Cock alles verteld wat er gebeurd is, is er een flashback. Verder zijn er geen grote sprongen in de tijd.

Vertelsituatie.

Het verhaal is in de alwetende vertelsituatie.

De “verteller” weet bijna alles.

Je ziet het verhaal als het ware zich afspelen, maar eigenlijk is het ook een beetje in de personale vertelsituatie

Ruimte.

De gebeurtenissen in het verhaal spelen zich allemaal af in Amsterdam, dat zorgt ervoor dat je een beetje bekend bent met de omgeving, iedereen is wel eens in Amsterdam geweest, maar 2 kleine stukjes spelen in Amsterdam af: Richard van Slooten wordt vermoord bij Doldersum in Drenthe( zo krijg je een beetje afgelegen en plattelands beeld) en op het eind vlucht Monique van het Veer naar een boerderij in Middelie.Opbouw.In Medias res/Inleiding?

Het verhaal begint in medias res, dus midden in de handelingen.Belangrijkste gebeurtenis?

Ik denk dat de belangrijkste gebeurtenis de moord zal zijn, daar is alles mee begonnen.Hoe eindigt het verhaal?

Het verhaal eindigt met een gesloten einde.Thema en motieven.

De motieven zijn moord, liefde en onzekerheid.

En het thema dat bij dit verhaal hoort is de zoektocht naar de moordenaar.Bedoeling.

De schrijver heeft dit verhaal puur geschreven om zijn “publiek” te vermaken.Taal.

Ik vind dat in dit boek geen moeilijke woorden staan, al kan ik wel begrijpen dat sommige kinderen van mijn leeftijd het boek iets te moeilijk vinden vanwege de volwassen schrijfstijl.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen