Boekverslag : J. Slauerhoff - Het Einde
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 845 woorden.

Het einde

Nog zweven liedren op den wind


En gaan van mond tot mond,


Van ouder op kind.

Maar ’t speeltuig ligt in ’t stof geworpen


En hij die ze er aan ontlokte


Is nu een afgestompte, verstokte


Dronkaard geworden in de laatste dorpen.

Nog zweven liedren op den wind…

Het einde, J. Slauerhoff. De zee een lied. Groningen 1999 (eerste druk)

Vormanalyse


Strofenbouw : ‘Het gedicht bestaat uit twee strofen waarvan de eerste een terzine is en de tweede een kwatrijn. Na de eerste terzine komt de chute. Jeugd – Ouderdom.

Klank en Rijm : Het rijmschema is omarmend. Verder is het volrijm en eindrijm. Het rijmschema is als volgt:


a (mannelijk)


b (mannelijk)


a (mannelijk)

c (glijdend)


d (glijdend)


d (glijdend)


c (vrouwelijk)

Metrum : Er zit geen metrum in dit gedicht

Stijlfiguren : Repetitio, het gedicht begint hetzelfde als het eindigt namelijk met “nog zweven liedren op den wind”.

Beeldspraak : Pars pro toto, er wordt gezegd dat de liedren van mond tot mond gaan. Hierbij gaan de liedren natuurlijk van het ene mens naar de andere.
Indeling De tekst is links uitgelijnd, de hele bladspiegel wordt niet gebruikt. Het


v/d tekst gedicht bevat een zin per strofe. Ook worden de zinnen vaak aan het einde afgehakt. (enjambement).
Inhoudsanalyse


Tijd- en Een ruimteaanwijzing is dat de dronkaard dronken is in “de laatste


ruimte dorpen”.


aanwijzingen

Vertelsituatie Dit gedicht is geschreven in de alwetende-vertelsituatie. Dit kan je zien doordat de schrijver alles weet en geen persoonlijke voornaamwoorden gebruikt.

Motieven : De jeugd en de ouderdom.

Samenhang Het gedicht loopt over van een beschrijving van de jeugd tot een beschrijving


v/d motieven van de ouderdom.

Verhaallaag : Liedren zweven op de wind en ouders vertellen die liederen aan hun kinderen. En later als de man oud is dan is hij dronken en dan zweven de liedren nog steeds op de wind.

Symbolische : Het gaat om het ouder worden en dat inzien dat het leven niet meer zo mooi is als vroeger.

Titel : De titel slaat erop hoe hij het einde van zijn leven tegemoet gaat. Namelijk als dronkaard

Thema : Het ouder worden.

Vorm- De chute is erg toepasselijk omdat hierdoor een goed onderscheid wordt


aspecten- gemaakt tussen de jeugd en de ouderdom.


gebruik

Uitgebreide persoonlijke reactie


Ik vond het geen aangrijpend gedicht omdat ik ouder worden niet echt aangrijpend vind. Dat


gebeurt iedereen en het is niet iets ergs. Dus ik vond het niet erg aangrijpend.

Ik vond het een mooi gedicht door de chute. De rest van het gedicht vond ik niet echt


bijzonder maar ik vond het toch goed geschreven.

Ik herkende mezelf niet in het gedicht maar dat komt omdat ik zelf nog niet echt oud ben,


misschien dat als ik later oud ben ik dit gedicht wel aangrijpend vind.

Ik vond het gedicht niet erg interessant omdat er weinig stijlfiguren en beeldspraak in zat. Verder zaten er ook weinig verrassende dingen in het gedicht.

Dit gedicht heeft een goede opbouw maar het had beter gekund. De chute was wel goed maar de jeugd loop vloeiend over in de ouderdom. Daarom is het niet goed dat de schrijver enjambement gebruikt.

Dit gedicht bood mij veel nieuws doordat het een gedicht was over een thema waarover ik nog nooit een gedicht had gelezen.

Informatie over de dichter en de literaire periode


Jan Jacob Slauerhoff werd in 1898 geboren in een middenstandsgezin - zijn vader was


behanger en stoffeerder - in Leeuwarden. IJver en plichtsbetrachting was erg belangrijk. Hij


had een zwakke gezondheid, hij had last van astma en bronchitis. Tijdens zijn lagere


schooltijd verblijft hij enkele maanden op Vlieland. In 1916 deed hij eindexamen HBS en


vertrok naar Amsterdam om te studeren. Hij had zelf liever letterkunde


gestudeerd, maar zijn vader wilde dat hij medicijnen ging studeren.


Slauerhoff was twee jaar redacteur van een studentenblad, waar hij ook enkele satirische


gedichten in publiceerde. In 1923, het jaar van zijn afstuderen, debuteerde hij


met zijn dichtbundel "Archipel".


Een jaar daarna begon Slauerhoff zijn werk als scheepsarts, hij vertrok naar Batavia. Door


zijn rusteloze karakter is hij ongeschikt voor een huisartsenpraktijk in het saaie Nederland. In


zijn korte leven reisde hij toch, ondanks zijn slechte gezondheid, de hele wereld over.


Slauerhoff werkte een paar jaar op de Java-China-Japan-lijn en reisde binnen twee jaar zeven


keer van Rotterdam naar Buenos Aires en terug. Hij maakte verschillende reizen door Spanje


en vestigde zich zelfs korte tijd in Tanger in Marokko.


Hij schrijft al deze tijd nog gedichten, maar in de jaren 30 gaat hij zich meer op proza richten.


In 1930 trouwt hij met een balletdanseres en -lerares, Darja Collin. Hij houdt echter zijn


leven als scheepsarts vol en maakt tijdens zijn huwelijk reizen naar Afrika, West-Indië en


Costa Rica. In 1935 gaan hij en Darja Collin uit elkaar.


Slauerhoff's gezondheid ging sterk achteruit, door een malaria-infectie opgelopen in Zuid-


Amerika. Hij houdt een kuur in het Italiaanse Merano, maar in 1936 komt hij doodziek terug


naar Nederland. Op 5 oktober overlijd hij in een rusthuis in Hilversum, op 38 jarige leeftijd.

Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen