Boekverslag : R. Campert - Een Vergeefs Gedicht
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 726 woorden.

Een vergeefs gedicht

Zoals je loopt


door de kamer uit het bed


naar de tafel met de kam


zal geen regel ooit lopen.

Zoals je praat


met je tanden in mijn mond


en je oren om mijn tong


zal geen pen ooit praten.

Zoals je zwijgt


met je bloed in mijn rug


door je ogen in mijn hals


zal geen poëzie ooit zwijgen.

Een vergeefs gedicht, R. Campert. Dichter. Amsterdam 1999 (eerste druk)

Vormanalyse


Strofenbouw : Dit gedicht heeft 3 kwatrijnen, elk kwatrijn is opgebouwd uit een hele zin.

Klank en Rijm : Er zit geen rijm in dit gedicht

Metrum : Er zit geen metrum in dit gedicht

Stijlfiguren : Repetitio, in het begin van elk kwatrijn staat “zoals je”, dat is een repetitio. Verder staat er ook aan het einde van elk kwatrijn “zal geen”, dit is weer een repetitio.

Beeldspraak : Figuurlijk, “met je tanden in mijn mond en je oren om mijn tong” uit het tweede kwatrijn de tweede en de derde regel is een figuurlijk gebruikte zin . Er wordt niet echt bedoeld dat de je-persoon om de tong van de ik-persoon zit met zijn oren en er wordt ook niet bedoeld dat de je-persoon echt tanden in de mond van de ik-persoon zit. Er wordt mee bedoeld dat de je-persoon goed kan praten. Zo geldt dat ook voor het stukje “met je bloed in mijn rug door je ogen in mijn hals” uit het derde kwatrijn de tweede en derde regel. Daar wordt dat ook niet letterlijk bedoeld maar er wordt bedoeld dat de je-persoon goed kan zwijgen.


Personificatie, in het eerste kwatrijn heeft de schrijver het over een regel die kan lopen. Dat kan natuurlijk helemaal niet net zoals “zal geen pen ooit praten” uit het tweede kwatrijn de laatste versregel en “zal geen poëzie ooit zwijgen” uit het derde kwatrijn de laatste versregel.


Als-vergelijking, in elk kwatrijn staat een als-vergelijking. Deze vergelijking begint aan het begin van elk kwatrijn met “zoals je …” en eindigt met “zal geen …”.

Indeling De tekst is links uitgelijnd, de hele bladspiegel wordt niet gebruikt maar de


v/d tekst doorlopende zin wordt in elk kwatrijn in vier stukken verdeeld.
Inhoudsanalyse


Tijd- en Iemand loopt door een kamer uit het bed naar een tafel met de kam.


ruimte


aanwijzingen

Vertelsituatie : Dit gedicht is geschreven in de ik-vertelsituatie. Dit kun je zien omdat hij het in de tekst het mijn heeft.

Motieven Het motief is liefde. De ik-persoon is verliefd op de je-persoon en beschrijft daarom alles van haar wondervol.

Samenhang Er is maar een motief


v/d motieven

Verhaallaag :Iemand loopt door een kamer uit het bed naar een tafel met de kam en praat


met haar tanden in zijn mond en met haar oren om zijn tong en zwijgt met


haar bloed in zijn rug en door haar ogen in zijn hals.

Symbolische : De ik-persoon vind de je-persoon geweldig en is waarschijnlijk verliefd op haar aan de liefdevolle beschrijving in het gedicht te zien.

Titel : De titel die betekent een zinloos gedicht slaat terug op het feit dat de ik-persoon verliefd is op de je-persoon maar de je-persoon heeft geen gevoelens voor de ik-persoon. Hierdoor is het gedicht toch zinloos.

Thema : Liefde die maar van een kant komt.

Vorm- Het gedicht is liefdevol bedoeld en daarom wordt de je-persoon erg


aspecten- bewondert. Daarom worden er als-vergelijkingen gebruikt. Hierdoor wordt de


gebruik je-persoon erg verheerlijkt.

Uitgebreide persoonlijke reactie


Ik vond dit gedicht niet-aangrijpend omdat de liefde niet zo’n aangrijpend thema is als


bijvoorbeeld de dood of de eenzaamheid.

Ik vond het gedicht wel mooi omdat de liefde ondanks dat het niet erg aangrijpend was voor


mij wel een mooi thema is om over te dichten en vooral als het dan ook nog gaat over liefde


die maar van een kant komt.

Ik herken mezelf niet in het gedicht omdat ik niet heb gehad dat ik van iemand hield maar die


persoon niet van mij dus dat het liefde van een kant was.

Ik vond het gedicht wel interessant door de titel en de bewonderende vorm waarin het


gedicht is geschreven.

De tekst heeft repetitio en dat is erg geslaagd voor de tekst omdat de ik-persoon steeds


maar op de je-persoon verliefd blijft en maar steeds nee terugkrijgt (het blijft liefde van een


kant) en dat is ook een herhaling.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen