Boekverslag :  - Dido En Aeneas
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 548 woorden.

Boekbespreking van Aeneas en Dido

Voor het fragment


Het verhaal begint wanneer Aeneas op zoek is naar een nieuw land waar hij samen met zijn strijdmakers kan blijven, nadat hij zijn verwoeste vaderstad Troje moest verlaten omdat ze veroverd werd door de Grieken. Aeneas strandt aan in Carthago, waar Dido, de koningin, op dat moment een nieuwe stad aan het bouwen is.


Hij wil aan Dido toestemming vragen om te blijven maar als hij aan haar troon komt ziet hij dat zijn volk van Troje gevangen genomen is dus verstopt Aeneas zich. Hij hoort zijn volk Dido vragen om te mogen blijven. Dido antwoordt en zegt tegen de Trojanen:

Vrees niet Trojanen, jullie zijn welkom. Wij kennen de geschiedenis van Aeneas’ volk en de dapperheid van de Trojaanse helden. Ik zal helpen zo veel als ik kan. Ik zal mannen de kusten laten afspeuren om naar Aeneas te zoeken.

Nadat Dido dit gezegd heeft, komt Aeneas te voorschijn. Zijn volk reageert opgelucht maar Aeneas zegt niets tegen hen en kijkt enkel naar Dido.Dido kijkt ook naar Aeneas en ze worden op slag verliefd.

Fragment

Opeens klonk er een dof gerommel in de hemel, gevolgd door een stortregen met hagelstenen. De jagers stoven uit elkaar om naar een schuilplaats te zoeken.

Daar! Riep Dido naar Aeneas en ze wees naar een grot in een bergwand. Samen vluchtten ze erin en keken toe hoe kleine stroompjes water van de rotsen begonnen te gutsen. En plotseling vlochten hun handen zich in elkaar. Op Dido’s wangen kwamen vlekken van verlangen. Niet langer was ze bekommerd om haar goede naam en om de geheimhouding van haar liefde. A: Ze keek Aeneas aan met ogen die elk woord overbodig maakten.


Aeneas wilde zijn vingers licht, heel licht op haar ogen leggen om ze te verbergen, om hun bekoring niet te zien, want ze waren zijn pijn.


Ze kusten elkaar en gingen toen liggen en gaven elkaar vuur, water, overstroming en droogte, licht en schaduw.
De bliksemflitsen zijn onze bruiloftsfakkels, het ruisen van de regen het bruiloftslied van de bergnimfen fluisterde Dido. De natuur is de getuige van ons huwelijk.


Aeneas antwoordde niet. Zwijgend keek hij toe hoe het onweer overdreef.

Na het fragment

Na wat gebeurde in de grot, wordt Aeneas geroepen door de Goden, die hem gebieden om een nieuwe stad te gaan bouwen in Italië. Aeneas gehoorzaamt de Goden en verlaat na een stormende ruzie met Dido Carthago en zijn geliefde.


Na het vertrek van Aeneas voelt Dido zich eenzaam en verlaten. Tenslotte laat Dido haar zus een brandstapel maken zodat ze alle spullen van Aeneas kan verbranden, maar Dido gaat zelf op de brandende stapel staan en pleegt zelfmoord.
bespreking

Het boekje Aeneas en Dido is op een vlotte en makkelijke manier geschreven.


Het handelt hoofdzakelijk over de liefde tussen Aeneas en Dido.


Het bevat ook enkele droevige elementen zoals wanneer Aeneas, Dido verlaat. Vooral romantische zielen zullen het boekje dus met veel plezier lezen.
gedicht

Geef ik het leven op, als verdrinking in gewenning een gewoonte wordt.

Geef ik het leven op, als warme vriendschappen verstikken of louter onderhouden zijn


Als eerlijkheid een verbod, onrechtvaardigheid een gebod wordt


Het leven enkel nog geleden wordt door wet en onrecht.

Ik geef het leven op,


als in het leven ophoudt


de liefde
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen