Boekverslag :  - De Muur
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 365 woorden.

Samenvatting:Riemans herinnert zich nog zijn eerste werkdag: het gebouw, groot en somber, de hese stem van de directeur, maar vooral Govaerts aan wie hij nog vaak terugdacht.Govaerts was de oude bediende die met pensioen ging, en Riemans was diegene die zijn werk kwam inpikken. Het viel Riemans op dat er slechts één raam was in het magazijn. Govaerts' bureau stond voor dat raam, dat uitzicht gaf op een muur. De oude man was gefascineerd door die muur en vertelde dat er welgeteld 1095 stenen waren die je kan tellen als je in zijn stoel zat. Drie jaar had hij naar die muur zitten kijken pas toen hij de stenen was gaan tellen. (Hij ging na 32 jaar met pensioen) Na Govaerts' vertrek ontdekt Riemans achter zware rekken nog een raam dat uitzicht gaf op een mooi pleintje. Hij vraagt toestemming aan de directeur om enkele veranderingen aan te brengen, en zolang het werk er niet onder lijdt krijgt hij vrij spel.Riemans plaatst zijn bureau zo dat hij een mooi uitzicht heeft. Al vlug ontdekt hij aan de overkant een raam waar een beeldschoon meisje zit. Na een poosje beginnen ze elkaar te groeten en Riemans voelt zich al vlug aangetrokken tot het meisje en wil ze zo vlug mogelijk persoonlijk ontmoeten. In een romantische brief schrijft hij een paar regels van een bekend gedicht op een stukje papier en stopt het in haar brievenbus.'s Anderendaags ziet hij een briefje voor haar raam, waarop zij ook een stukje van een gedicht opgeschreven had. Op een dag zag hij een auto voor haar deur staan en een andere vrouw, waarschijnlijk haar moeder, liep samen met het meisje in de auto. Het meisje had moeite met het lopen. Het beeld dat hij zag schrok hem. Een kort stompje als linkerbeen, een grote afschuwelijke rechtervoet en twee krukken.Het verhaal eindigt wanneer hij de dag erna heel vroeg op kantoor is en het hele magazijn terug zet hoe het was. Het bureau voor het raam met de muur. En hij begint te tellen om te zien of Govaerts gelijk had, want hij kon het niet opbrengen om naar het meisje te glimlachen en te doen alsof hij het niet wist.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen