Boekverslag :  - De Klokkenluider Van De Notre Dame
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 700 woorden.

1. De zender


<br>


<br>


<br>


Ø Wie is de auteur?


<br>


<br>


<br>


De auteur van dit boek is oorspronkelijk Victor Hugo maar het boek is vertaald van het Frans naar het Nederlands door Halbo C. Kool


<br>


<br>


<br>


Ø Situeer dit werk binnen de rest van zijn oevre


<br>


<br>


<br>


Naast “de klokkenluider van Notre Dame” is Victor Hugo ook de auteur van “Les Miserables”, “Travailleurs de la mer “ en nog vele andere romans.


<br>


<br>


<br>


“Zolang er op aarde onwetenheid en ellende zijn hebben boeken als dit waarschijnlijk een zeker nut.” Victor Hugo was niet alleen een van de grootste schrijvers van de negentiende eeuw, de schepper van duizenden gedichten, vele toneelstukken en beroemde romans. Hij was ook een man met uitgesproken opvattingen over politieke en sociale misstanden. Zijn leven lang streed hij tegen de doodstraf en pleitte hij voor verheffing van het volk, door middel van verplicht gratis onderwijs.


<br>


<br>


<br>


In 1851 riep hij de bevolking zelfs op tot verzet tegen Louis Bonaparte toen deze via een staatsgreep zijn macht nog verder versterkte. Maar het verzet kwam niet van de grond en Hugo vluchtte naar Brussel, later naar Jersey en Guernsey. Op Guernsey schreef hij in 1866 “Travailleurs de la mer “(Werkers van de zee), een groots epos over het harde leven van de vissers op het eiland.


<br>


<br>


<br>


In 1870 keerde hij uit zijn ballingschap terug naar Frankrijk waar hij als volksheld werd ingehaald. Zijn populariteit bleek opnieuw op zijn tachtigste verjaardag. Een groot defilé trok voorbij aan zijn huis, gelegen aan een tot Avenue Victor Hugo omgedoopte Parijse laan. Toen Hugo drie jaar later stierf (22 mei 1885), kreeg hij een grootse staatsbegrafenis. Twee miljoen Fransen bewezen de laatste eer aan een “vader van de negentiende eeuw” en een “reus onder de schrijvers”.


<br>


<br>


<br>

<br>


<br>


<br>


2. De ruimte


<br>


<br>


<br>


Ø Geografische ruimte


<br>


<br>


<br>


Het verhaal speelt zich af in Parijs. De omgeving wordt steeds tot in het kleinste detail beschreven. Zo krijg je een goede indruk van hoe de stad er in die tijd moet uitgezien hebben. De belangrijke plaats is vanzelfsprekend de Notre Dame. Hier woont Quasimodo, een van de hoofdpersonages van het verhaal.


<br>


<br>


<br>


Ø Sociale ruimte


<br>


<br>


<br>


Het verhaal speelt zich in de middeleeuwen af en dit is duidelijk merkbaar in de manier waarop de personages met elkaar omgaan. De Kerk heeft een grote invloed in het sociale leven, de adel is oppermachtig en het volk lijdt. Esmeralda, de zigeunerin die wordt verdenkt van moord en tovenarij, heeft een armoedig bestaan waarbij ze leeft van straatoptredens. Quasimodo, het afschuwelijk wezen met het gouden hart, wordt opgevangen door de priester.


<br>


<br>


<br>

<br>


<br>


<br>

<br>


<br>


<br>

<br>


<br>


<br>

<br>


<br>


<br>


3. De tijd


<br>


<br>


<br>


Ø Wordt de boodschap overgebracht tijdens of na de gebeurtenissen?


<br>


<br>


<br>


Alle gebeurtenissen worden verteld op het moment dat ze plaatsvinden. Het wordt wel dikwijls onderbroken door een beschrijving van de omgeving.


<br>


<br>


<br>


Ø Bepaal de verteltijd en de vertelde tijd


<br>


<br>


<br>


De verteltijd (de tijd die je nodig hebt om het verhaal te lezen) is ongeveer 16 uur. De vertelde tijd (de tijd die verstrijkt in het verhaal) daarentegen bedraagt ongeveer een jaar: 1482-1483


<br>


<br>


<br>


Ø Is het verhaal chronologisch?


<br>


<br>


<br>


Het verhaal is inderdaad chronologisch opgebouwd.


<br>


<br>


<br>

<br>


<br>


<br>


4. De boodschap


<br>


<br>


<br>


Ø Korte inhoud


<br>


<br>


<br>


De klokkenluider van de Notre Dame vertelt het verhaal van de verschoppeling Quasimodo en zijn liefde voor de mooie zigeunerin Esmeralda. Quasimodo is mank, eenogig, doof en gebocheld. Nooit heeft hij kennis genomen van de wereld buiten de Notre Dame, de kathedraal waarvan hij de klokken luidt, de kerk waarmee hij een innige band heeft.


<br>


<br>


<br>


De enige mens aan wie hij zich gehecht heeft, is Frollo. Deze blijkt echter niet de weldoener die Quasimodo in hem heeft gezien wanneer Esmeralda op het toneel verschijnt. Esmeralda wordt schuldig bevonden aan tovenarij en moord en wordt ter dood veroordeeld. Quasimodo probeert haar zo lang mogelijk te beschermen in zijn Notre Dame maar toch wordt ze gevonden en opgehangen. Quasimodo wreekt zich op Frolo en sterft aan de zijde van zijn Esmeralda.


<br>


<br>


<br>

<br>


<br>


<br>


5. Spanning


<br>


<br>


<br>


Ø Hoe wordt de spanning opgebouwd?


<br>


<br>


<br>


Er is wel degelijk spanning in het verhaal en een goed voorbeeld hiervan is de foltering van Esmeralda. Alles wordt tot in het detail beschreven waardoor de lezer de indruk krijgt in dezelfde folterkamer te staan. Je ziet werkelijk hoe de voet van de zigeunerin wordt verbrijzeld. Zeer indrukwekkend.


<br>


<br>


<br>

<br>


<br>


<br>


6. Bronnen


<br>


<br>


<br>

<br>


<br>


<br>


http://www.nblc.nl/biblioweb/auteurs/hugo.htm
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen