Boekverslag : Hildebrand - Camera Obscura
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 373 woorden.

Familie Stastok: Op een dag in oktober kwam Hildebrand met de diligence in D. aan. Keesje, het diaken-huismannetje (=armenhuis) bracht hem naar oom en tante Stastok. Verlegen neef Pieter was hem zogenaamd vergeten. De volgende dag laat Pieter, die rechten studeert in Utrecht, hem de stad zien. In een koffiehuis gaan ze biljarten, tot vermaak van de gasten. Een paar dagen later vertelt de hulp een droevig verhaal aan Hildebrand: Keesje had geld gespaard voor zijn begrafenis, maar hij was verraden door een medebewoner en toen moest hij het geld afstaan. Hildebrand zorgt m.b.v. oom dat Keesje het geld terugkrijgt. Op zondagavond kwam er bezoek van d heer naslaan en zijn vrouw, zus en dochter en het echtpaar Dorbeen. Zij gaan voordrachtjes houden met het hele gezin, een knusse boel. De volgende dag maken de jongelui een vaartochtje. Pieter valt in het water en krijgt van een boer droge kleren. Hij is verliefd op Koosje, maar door toedoen van Dolf, een gesjeesde student, lukt het niet om iets voor elkaar te krijgen. De volgende dag vertrok Hildebrand weer. Pieter doet hem uitgeleide naar de diligence.

Familie Kegge: Hildebrand studeerde in Leiden en leerde daar William Kegge kennen, wiens familie in de West woonde. William kreeg tyfus en Hildebrand verzorgde hem. Vlak voor zijn dood gaf hij hem een ring met de initiale E.M. in bewaring. Hildebrand lichtte de familie per brief in. Twee jaar later komt de schatrijke familie Kegge weer in Nederland. De vader komt op een dag om te bedanken en Hildebrand uit te nodigen voor een logeerpartijtje. Hij ontmoet de familie van William. Vader Kegge probeert voor zijn dochter Henriette een date te regelen met een koekenbakker wat zij absoluut niet wil. Ze is erg boos op haar vader. Om de ruzie bij te leggen koopt haar vader een bos bloemen. Hildebrand neemt haar plaats in bij het koekplakken en heeft een leuke avond. Dan is er een liefdadigheidsconcert waar Henriette moet spelen. Daarna is er een souper bij de Kegges. Er is nog een figuur Van der Hoogen, een fatterige, slijmbal, die probeert Henriette te krijgen en ook met andere meisjes flirt. Hildebrand maakt hem onschadelijk.


De andere verhalen zijn van minder belang, dus die vat ik niet samen.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen