Boekverslag : Jan Cremer - Ik, Jan Cremer
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1618 woorden.

Bibliografie
343 bladzijden


Samenvatting
Jan Cremer is een jongen die zich in zijn jeugd al afzette tegen alle mensen en instanties die probeerden gezag over hem uit te oefenen. Zijn broer is er net zo een. Zijn vader komt in het hele boek niet aan de orde. Hij is bij de moeder van Jan Cremer weg gegaan. Jan's moeder speelt een kleine rol in het boek, ze komt bijna niet aan de orde. Jan Cremer moet al als hij heel jong is naar allerlei inrichtingen. Hij haalt teveel streken uit. Als iemand hem niet mag, dan heeft die het ook zwaar te verduren, zoals de diercteur van een inrichting waar hij een tijdje in zit. Die man heeft het duidelijk niet goed op met Jan Cremer en om wraak te nemen vermoord Jan hem op een vreselijke manier.

Jan gaat op zijn dertiende voor het eerst met een meisje naar bed en vanaf die tijd is hij een ware vrouwenverslinder. Waar hij ook komt, hij heeft overal een vriendinnetje, maar nooit voor langere tijd. De inrichtingen maken van Jan geen 'beschaafder' mens, hij begaat nog steeds allerlei misdaden als hij er zelf beter van wordt. Hij gaat naar de kunstacademie, maar ook daar wordt hij na een tijdje vanaf gegooid.

De levenswijze van hem is eenvoudig samen te vatten. Hij gaat bijna overal zonder een rooie cent heen en hij weet zich toch te redden. (vaak omdat hij schilderstalenten heeft, waarmee hij veel geld kan verdienen en beroemd wordt of omdat hij wel voor een tijdje bij een vrouw kan wonen)

Hij houdt van meisjes, uitgaan, drank, schilderen en is niet vies van geweld. Hij wordt matroos en later marinier. Daarna gaat hij bij het Vreemdelingenlegioen in Algerije. Hij heeft het echter al snel bekeken en hij vlucht weg. Hij beland in Marseille en gaat daarna naar Parijs. In Parijs bouwt hij een kunstenaarscarrière op en daarna woont hij twee jaar lang op Ibiza.


Motto
Er is geen ondertitel, maar er zijn wel drie motto's:

'...faire de la prose sans le savoir.'
Molière
(proza maken zonder dat je het zelf weet)

'Wat is een held?
Iemand die straffeloos onvoorzichtig is geweest.'
W.F. Hermans

'...a levelling, rancurous, rational sort of mind that never looked out of the eye of a saint or out of drunkards eye...'
William Blake
(een, relativerende, haatdragende, rationele soort geest dat nog nooit door de ogen van een heilige of dronkaard gekeken heeft...)


Tijd & Ruimte
TIJD

Historische tijd:

Het verhaal speelt in dezelfde tijd als Jan Cremer het boek geschreven heeft, dus aan het einde van de jaren vijftig en het begin van de jaren zestig. In de jaren vijftig was Nederland sterk verzuild en het was vooral belangrijk om een nette, zuinige burger te worden, die zijn plaats wist en vooral hard werkte.

In het boek moet Jan Cremer als hij nog jong is naar allerlei gestichten toe om zijn gedrag te verbeteren. Hierin schemert dus de jaren vijftig mentaliteit door.

Later vertrekt hij uit Nederland en gaat hij zijn eigen gang. Hij rebeleert tegen al het gezag en vooral tegen de burgerlijke mentaliteit. Juist daarom provoceert hij zo met zijn vrije taalgebruik over onder andere sex en geweld.

Dit is weer heel typerend voor de geest van de jaren zestig, waarin veel jongeren zich op deze manier gingen afzetten.

Hieruit blijkt ook dat de tijd heel bewust gekozen is.

Het past in de tijdgeest.

Tijdsduur:

Aan het begin van het boek is het het jaar 1940 en wordt Jan Cremer geboren. Het boek eindigt als hij ongeveer 25 jaar is. De tijdsduur is dus ongeveer 25 jaar.

In grote lijnen is het verhaal chronologisch verteld. Er zitten wel heel veel flash-backs in. Hij vertelt veel over losstaande gebeurtenissen die hij meegemaakt heeft, waardoor het soms moeilijk is om erachter te komen of het nu een flash-back is of of het chronologisch verteld wordt.

Er worden in het boek vooral bepaalde gebeurtenissen beschreven. Het zijn dus veel losstaande verhaaltjes op zich. Hierdoor zitten er veel sprongen in de tijd.

Sommige periodes waarin Jan Cremer niets 'interessants' beleefde zijn overgeslagen en andere periodes die hij wel relevant vond zijn juist nauwkeurig behandeld.RUIMTE

Het verhaal speelt op heel veel plaatsen af. De plaatsen in Nederland worden vaak alleen met de voorletter aangeduidt, vooral als het wat kleinere plaatsen zijn.

In het buitenland speelt het boek onder andere in Algerije, Parijs, Ibiza, Barcelona en op schepen van onder andere de marine. Uit de grote verscheidenheid aan plaatsen kun je dus zien dat Jan Cremer een echte wereldgeest heeft en zo vrij mogelijk probeert te zijn. Parijs is een kunstenaarsstad, waardoor de artistieke Cremer zich aangetrokken voelt en Ibiza is een groot feestoord, waar hij dan ook elke dag uitgaat en de beest uithangt.

Aan de plaatsen kun je dus zien wat Jan Crmer daar veel gedaan heeft.
De plaatsen zijn dus overduidelijk niet willekeurig gekozen.


Vertel situatie
Het boek is geschreven in het ik-perspectief. Door de ogen van Jan Cremer 'himself' wordt het verhaal verteld.

Jan Cremer's boek is het eerste boek wat verschenen is waarin zulk 'grof' taalgebruik wordt gebruikt en waarin over sex wordt gepraat zonder er doekjes om te winden. Vooral voor de preutse Nederlandse zieltjes kan dat heel schokkend zijn. Er komen veel 'vieze' woorden in voor.

Jan Cremer gebruikt in zijn boek volkstaal en taal van 'stoere jongens.' Hij gebruikt daarom ook helemaal geen lange zinnen, maar gewoon korte zinnetjes, zoals in de spreektaal.

Hij maakt gebruik van de zogenaamde hyperbool, of overdrijving.

Alles in het leven van Jan Cremer wordt namelijk overdreven, niets is gewoon.

Hij heeft abnormaal veel vriendinnetjes gehad, hij kan abnormaal goed schilderen, gaat abnormaal veel uit, enzovoort.

Er zitten veel beschrijvingen in het boek en ook vrij veel dialogen.

Het boek is geschreven in de verleden tijd.

Jan Cremer blijft in zijn boek niet lang bij dezelfde gebeurtenissen hangen, hij gaat al snel weer verder met het volgende avontuur.

Het boek bestaat dan ook voor het grootste deel uit verhalen over zijn belevenissen, waaruit soms niet even duidelijk is op te maken wanneer die nou plaatsvinden.


Personages
De hoofdpersoon is Jan Cremer. Vooral door zijn asociale houding is er van de overige personages niet veel bekend. Hij doet immers waar hij zelf zin in heeft en laat daarom talloze vriendinnetjes achter. Veel vrienden heeft hij ook niet, omdat hij altijd van hot naar her reist en ook omdat hij zich niet aan mensen hecht. De enige persoon naast Jan Cremer waarvan je nog iets te weten komt is Barry.

· Jan Cremer: Een reislustige jongen, artistiek begaafd, heeft liever eenmalige sexavontuurtjes dan een relatie voor langere tijd, agressief, ondeugend, heeft een hele sterke eigen wil, houdt veel van drank en hij is een rond karakter

· Barry: een goede vriend van Cremer, ze hebben gezamenlijke hobby's. (sex, drank en reizen) Hij heeft alleen niet zo'n schilderdrang als Jan Cremer.

Toch kom je over hem niet veel te weten, hij is dus een vlak karakter

Met zijn tweeën wonen ze twee jaar lang op Ibiza.


Thematiek
Het belangrijkste wat Jan Cremer met zijn boek probeert te bereiken is zich verzetten tegen de burgerlijke moraal die in die tijd (en nu misschien nog wel) heerste. Dit doet hij door alle gezag te verwerpen, of het nu van politie, ouders, voogden of wie dan ook is. Jan Cremer behandelt in zijn boek sex, geloof en agressiviteit heel direct. Sex is een belangrijk thema in het boek en vooral sex zonder verdere 'verplichtingen.' Religie wordt verworpen of belachelijk gemaakt en in het boek is agressiviteit de normaalste zaak van de wereld.

Andere thema's zijn reislust en het belust zijn op eer.


Boekbeschrijving & Titel
De titel 'Ik Jan Cremer' duidt vanzelfsprekend op de schrijver, maar het is ook een verwijzing naar het egoïsme van de schrijver. (wat hij althans in het boek heeft. Of hij dat in het echt ook heeft is nog maar de vraag)

In het boek laat hij zich door niets of niemand werhouden, hij doet gewoon waar hij zelf zin in heeft. Hij laat dan ook nog als eens wat gebroken harten achter en zelfs laat hij twee keer een zwangere vrouw zitten.

Als hij er beter van wordt, dan doet hij het gewoon, zonder te twijfelen.


Opbouw
Er is geen proloog en geen epiloog. Het boek eindigd met: 'wordt vervolgd.'

Het boek bestaat uit uit verschillende delen, die elk een titel hebben.
Elk deel is onderverdeeld in hoofdstukjes, die genummerd zijn.

Er zijn 8 verschillende delen:

· 'Iene Miene Mutte' (gaat over zijn jeugd tijdens de oorlog)
· 'Op zoek naar Arthur Rimbaud' (Jan heeft van hem een kaartje gevonden. Hij kent hem niet en hij woont in Parijs. Jan besluit om naar Parijs te gaan om hem op te zoeken.)
· '3 uur op 3 uur af' (in deze periode was Jan matroos)
· 'Mondo Cane' (1940- )' (Jan heeft een baantje in een fabriek waar dieren geslacht worden en hij houdt het er maar één dag uit.)
· 'I.Q.133 Geeft acht!' (Dit verwijst naar de tijd dat Jan in het vreemdelingenlegioen zat)
· 'Tabi Nora Sophia Josephine Judith Alegrina Pascale Dalida' (dit zijn de vriendinnetjes die Jan in een bepaalde tijd heeft gehad.)
· 'Operatie kogelwond' (om een kogelwond die een man op een feestje van Jan heeft opgelopen te verduisteren, verminkt Jan de wond zo dat niet meer te zien is dat hij veroorzaakt is door een kogel)
· 'Here I am out of Arena' (Jan zat op Ibiza)


Overige
LITERAIRE THEORIE

Het genre waartoe het boek behoort, was in die tijd helemaal nieuw en Jan Cremer was de eerste die het beoefende. Hij veroorzaakte dan ook veel opschudding. Er zijn ook niet veel boeken van het soort als 'Ik Jan Cremer.'

Het boek wordt ook wel een 'schelmenroman' genoemd, omdat Cremer een ondeugende en soms kwaadaardige jongen is, die lak heeft aan alles en niets op een serieuze manier wil benaderen.


Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen