Boekverslag : John Fuller - De Hemel Tegemoet
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 611 woorden.

Uitgever: Uitgeverij Bert Bakker, AmsterdamPlaats van de handeling: De hemel tegemoet speelt zich af op een eiland voor de ( land, streek, lokaliteit, enz. ) kust van Wales. Hier bevindt zich de abdij en de heilzame bron van

Lleuddad. De personages komen ook regelmatig op een niet met naam genoemde boerderij.Sociaal milieu: De roman is toegespitst op het vrome kloosterleven. Het harde boeren-

(arbeiders, boeren, burgers, enz. ) leven komt ook regelmatig aan bod.Tijdperk: Er is geen precieze tijdsaanduiding gegeven, maar uit de sterke gelovigheid en de manier van leven en denken kan men afleiden dat het zich afspeelt rond de 16de eeuw..Naam der voornaamste personages: ( hun functie, hun karakter, hun onderlinge relatie)

Vane is een plichtsbewuste broeder die met een bisschoppelijk mandaat naar de bron van Lleuddad werd gestuurd. Hij moest er samen met zijn knecht Geoffrey een onderzoek instellen naar de verdwijning van enkele pelgrims. Na enkele diepgaande gesprekken en een grondig onderzoek van enkele graven kon Vane vaststellen dat de lijken van de Pelgrims verdwenen waren. Bij zijn bezoek aan de heilzame bron van Lleuddad deed Vane nog een andere lugubere ontdekking. In het basin van de bron lag een lijk. Bij zijn wederkomst was het lijk verdwenen.

Door de reacties van de abt verdacht Vane hem ervan de lijken gestolen te hebben. Vane werd zo gefrustreerd omdat zijn onderzoek niets meer opleverde, dat hij besloot, tegen de zin van de bewoners in, de bron te laten ontbloten. Het bleek dat de bron een ondergrondse rivier had die recht naar de woning van de abt leidde. Toen Vane onderwater het huis van de abt binnendrong kwam hij onder een lijkenmassa terecht en werd zo zelf een lijk.

De abt is een krankzinnig man die steeds op zoek is naar het eeuwige leven en de zetel van de ziel. Hij doet dit door middel van ontleding. Hetgeen hij doet keurt hij zelf niet goed omwille van zijn geloof, maar hij is zo bedreven dat hij het niet kan nalaten. De abt was absoluut niet gelukkig met de komst van Vane. Hij stelde zich vijandig op maar liet hiervan niets merken.

Geoffrey is een jonge knaap die samen met Vane naar het eiland werd gestuurd. Hij ging oorspronkelijk mee als de verzorger van Heiland, het paard van Vane dat bij aankomt verongelukte. Geoffrey vind Vane en het hele gebeuren rondom de abdij maar een saaie bedoening en denkt met heimwee terug aan vroeger. Maar na zijn ontmoeting met Tetty, waar hij verliefd op werd, kwam daar verandering in. Hierdoor trok hij zich niet veel meer aan van Vane en het onderzoek. Maar toen hij de verdwijning van Vane vernam, kwam het plichtgevoel in hem boven en wouw hij weten of Vane's vermoedens over de abt waar zijn. Geoffrey en Tetty trokken hun stoutste schoenen aan en drongen het huis van de abt binnen, daar konden ze de vermoedens van Vane bevestigen.

Tetty is een meisje dat op de boerderij van mevrouw Ffedderbompau werkt. Bij het uitlaten van enkele koeien ontmoette ze Geoffrey. Het klikte meteen tussen die twee, maar Tetty kon alleen niet zo goed opschieten met Vane. Ze vond dat het openleggen van de bron heiligschennis was.

Mevrouw Ffedderbompau is de oude eigenares van de boerderij en tevens een goede vriendin van de abt. Diep van binnen is ze eigenlijk verliefd op abt maar ze laat daar niets van merken. Op een morgen viel vrouw Ffedderbompau uit een boom terwijl ze toezicht hield op het fruitplukken, dit werd haar dood.

De drie novicen dromen van onbereikbare geestelijke krachten. Ze zijn trouw aan hun geloof en hun abt. In het verhaal doen zij niets anders dan mediteren, werken en informatie zoeken voor hun meditatieboek.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen