Boekverslag : Louis Couperus - De Komedianten
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 779 woorden.

Dit boek is rijk aan allerlei beschrijvingen van wat er in Rome omging zo omstreeks het jaar 96. als we het boek openslaan, bevinden we ons in het eethuis van de egyptenaar Nilus in een van de achterbuurten van Rome. allerlei figuren uit deze wijk hebben er hun toevlucht genomen tegen het slechte weer. Dan verschijnt er in de stromede regen ook nog Lavunius Gabinius met zijn troep toneelspelers , die allen slaven zijn van hem. zijn voornaamste spelers zijn de jongens Cecilius en Cecilianus, tweelingen zijn lievelingen die onafschijdelijk van elkaar zijn. met moeit vinden ze nog een plaatjse en maken kennis met verschillende typen die in het boek nog een rol zullen spelen. Nadat de jongens de volgende dat in de therpen gebaad en door Rome wandelen worden ze door de rijke Plinius meegenomen naar zijn landgoed om daar een toneelvoorstelling te geven. De schrijver grijpt deze gelegenheid aan om de literaire kopstukken uit die tijd voor te stellen, van wie e puntdichter Martialus het meest op de voorgrond treedt, 's avonds bij hun terugkeer zien ze in de buurt van colleseum twee verdachte personen rondsluipen en de volgende dag horen ze dat Nigrina, een verlopen patricische dame, die zelfs als gladiator optreedt, vermoord is. Zij hadden haar mij Nilus ontmoet.

Uitvoerig wordt nu weer het feest i n het theater beschreven met de hele gang van zaken mij een antiek toneelvoorstelling. Het optreden van beide jongens, die naar anktiek gebruik vrouwenrollen spelen. Wordt een groot succes, maar er volgt een gruwelijk einde op.. de half waanzinnige keizer Domitianus heeft nl bevolen dat in een van de stukken een gekruisigde misdadiger het heet de moordenaar van Nigrina door een beer uiteengereten wordt in het theater horen e ook iets van hun afkomst, zij zijn doe zonen van de hofdame Crispina en een toneelspeler Manlius, die nu niet meer leeft. wij hebben ook al kennis gemaakt met haar broer Crispinius do ver het vermaak van de keuze moet storten. her vreest dat hij in de ongenade is gevallen ook Crispina is evenals iedereen doodsbang voor de grillen van de wrede keizer. Ze wil niet weten da de jongs her kinderen zijn, die ze tonen ze drie aar waren aan de leider van de toneelgroep geeft verkocht. Op de avond waarop Crispina en Crispinus elkaar ontmoeten komt ook Livinius bij haar en gaat in op haar voorstel om na de spelen haar tweeling voor enige tijd te verhuren. Dat is voor haar de enige gelegenheid om haar kinderen bij zich te hebben. Na de toneelvoostelling worden de kinderen dus bij Crispina afgeleverd. Crispinius ziet de kans schoon om de keizer een nieuw vermaak te bezorgen door een van de jongens Cecilius. voor hem te laten dansen. Deze kan het echter niet uithouden door de drukken sfeer en angst aan het hof en de scheiding van zijn broertje hij wordt ziek. ook zijn tweelingbroer kwijnt door de scheiding, hoewel zijn omstandigheden gunstiger zijn. Hij vertoeft in het eenvoudige buitenhuis vaan Martialis. Tevergeefs probeert deze de keizer er toe te bewegen Cecilius weer zijn vrijheid te hergeven. Midderwijl wordt Cecilius genezen door de apostel Johannis, die begeleid door zijn geloofsgenoten en herders met hun kudden langs het huis van Martialis trekt op weg naar Ostia, vanwaar hij zich op bevel van de keizer naar Patmos in ballingschap moe begeven. Wat Martialis niet gelukt is, gelukt een andere vriend van de jongens, de gladiator Carpoforus, die hoog bij de keuze in de gunste staat, zo gauw de broers weer verenigd zijn, worden ze nar het landgoed van Plinius gebracht waar ze een heerlijke tijd hebben gedurende de weken dat er in Rome toch niet gespeeld wordt en voordat ze weer naar andere steden vertrekken. De eigenaar van die troep wordt ondertussen door zorgen gekweld. er zijn weinig inkomsten, twee slaven zijn weggelopen een vrijgelaten slaaf is christen geworden en trekt met Johannes naar Patmos maar de grote slag moet nog komen. Het huis, waar de toneelgroep is ondergebracht stort in, het grootste deel van Livinius' groep onder zich begravend. De eigenaar ziet zijn ondergang voor ogen, maar op de aansporingen van de beide broers vindt hij de moed om nieuwe spelers te huren en te kopen. Zo trekt de stoet weer voort, omstuwd door de vele vrienden, die ze in het eethuis Nilus gemaakt hebben. Juist wanneer ze zich in beweging hebben gezet, horen ze dat keizer Domitianus door samenzweerders is vermoord. Men ziet wel, handeling intrige zijn gering, de kracht van het boek ligt in de beschrijving van Rome, het literaire leven, het toneel, het sombere hof, de villa van de edele Plinius, godsdienstige feesten en het gekrioel in een antieke wereldstad.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen