Boekverslag : Hugo Claus - De Metsiers
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 2302 woorden.

A Samenvatting van de inhoud

Vijfentwintig jaar voordat het verhaal wordt verteld, trekt Mon Verkindere in bij de familie Metsiers, wonend in een oude hoeve te Zedelgem, West-Vlaanderen. Hij gaat als knecht aan het werk, evenals Jules Goossens, die er al eerder dienst deed. De Moeder voelt zich steeds meer aangetrokken tot de nieuwe knecht en zij krijgen een relatie. Zij krijgen samen een geestelijk gehandicapte zoon, Bennie, Moeders tweede kind, want twee jaar eerder was Ana al geboren. Moeders echtgenoot Metsiers komt erachter dat hij niet de vader is van Bennie, maar zijn knecht. Dit was (onder andere) de aanleiding voor de Moeder en Mon hem te vermoorden.

Het boek begint als de Moeder, Mon, Ana en Bennie de hoeve bewonen. De Metsiers worden veracht door de mensen in het dorp. De Metsiers hebben alleen contact met een oude weduwnaar Smelders, en zijn dikke zoon Frank ("Vette Smelders"). Ana heeft een relatie met hem, totdat zij zwanger van hem wordt. Hij stuurt haar naar mevrouw Sassen, die abortus pleegt. Ondertussen zit Bennie bij de Vette Smelders en zijn vader. Zij treiteren hem door te zeggen dat Ana, waar Bennie zo veel van houdt, vermoord is. Bennie wordt agressief en de Smelders binden hem vast op een stoel. Jules, de oude knecht die inmiddels bekeerd is, bevrijdt hem uit zijn situatie. Ana komt op de terugweg van mevrouw Sassen een Amerikaanse officier van Nederlandse afkomst tegen, Jim Braddok. Ana gaat, beïnvloed door alcohol, met hem naar bed. Ondanks verzet van Mon, de Moeder en Jules laat Jim zich samen met zijn collega Eddie in de hoeve inkwartieren. Ook Ana is daar niet meer zo blij mee. Zij is bang dat Jim haar relatie met Bennie negatief zal beïnvloeden. Een tijdje later, probeert Jim Ana over te halen mee te gaan naar Amerika, omdat Ana's verstandhouding met Bennie immoreel zou zijn. De geschokte Ana zoekt troost bij haar halfbroer en vertelt hem dat ze geslagen is door Jim en dat ze met Bennie samen in de stad wil gaan wonen. Bennie, door Ana opgezet tegen Jim, wil wraak op hem nemen. De volgende dag, tijdens de eendenjacht, richt Bennie dan ook zijn jachtgeweer op Jim en wil de trekker overhalen. Maar Eddie is hem voor en schiet Bennie dood. De Amerikanen maken zich uit de voeten en Bennie wordt naar de hoeve gedragen. Ana treurt met de gedachte dat haar relatie met Bennie te mooi was om waar te zijn.B De verhaalanalyse

1 De Titel

"De Metsiers" vormen de het gezin waarover het boek gaat. De oorspronkelijke titel van het boek was "De Eendenjacht". Dit is ook de titel van de Engelse vertaling van dit boek. Deze titel slaat op de twee eendenjachten die voorkomen in het verhaal, waarin de oude mijnheer Metsiers wordt aangeschoten door Mon en eendenjacht aan het eind van het verhaal, waarin Bennie wordt neergeschoten.2 Soort Boek

Dit boek is naar mijn idee een psychologische roman.

3 Personages

Ana Metsiers Een meisje van 21 jaar. Ze is zwanger van Vette Smelders. Ze is een beetje kinderlijk en houdt veel van haar halfbroer Bennie. Ze speelt een belangrijke rol in het verhaal. Ze zorgt vaak voor reacties van andere personages, zoals ze er ook voor zorgt dat Bennie Jim probeert te vermoorden. Over haar uiterlijk wordt niets vermeld. Ze is een duidelijk karakter, er wordt veel aandacht aan haar gevoelens en gedachten gegeven.Bennie Metsiers Hij is 19 jaar oud. Bennie is geestelijk gehandicapt. Hij wordt hierdoor ook wel bespot door de dorpelingen, maar voelt zich door zijn handicap ook vrijer. Hij houdt zich niet aan de regels, hij zwerft rond en wordt daar niet voor bestraft. Hij is de zoon van Mon en Moeder. Net als bij Ana wordt er niets over zijn uiterlijk vermeld en is hij een karakter: ook bij hem wordt er veel aandacht aan zijn gedachten en gevoelens besteed. Hij groeit zonder veel liefde van ouders op, maar met des te meer liefde van zijn halfzusje. Je zou kunnen zeggen dat hij de relatie tussen Mon en de Moeder symboliseert, dat hij geestelijk gehandicapt is, zou kunnen betekenen dat uit een relatie met een slechte basis geen goede dingen kunnen ontstaan.De Moeder De moeder is de enige persoon in het boek die geen naam krijgt. Zij is de baas in het gezin. Een levensgenieter is ze niet, wel pessimistisch. Ze heeft slechte herinneringen uit het verleden. Ze houdt meer van Bennie dan van Ana, omdat deze de dochter is van de oude Metsiers, die zij vermoord heeft. Over haar uiterlijk wordt niets vermeld. Waarschijnlijk is ze tegen de vijftig jaar oud. Ze is een duidelijk karakter, er wordt veel aandacht aan haar gevoelens en gedachten gegeven.Jim Braddok Een Amerikaanse soldaat van Nederlandse afkomst, hij is getrouwd en heeft kinderen. Hij wordt vaak in één adem genoemd met Eddie. Ook hij kijkt niet al te graag terug op het verleden. Hij wordt verliefd op Ana en gaat daarom bij de Metsiers wonen. Over zijn uiterlijk wordt niets vermeld. Ook hij is een karakter, ook bij hem wordt er aandacht aan zijn gedachten en gevoelens besteed. Zijn leeftijd is niet bekend.Jules Goossens Hij is 60 jaar oud. Hij had vroeger ook iets met de Moeder, nu is hij bekeerd katholiek, al komt hij er later in het boek achter dat hij dat voornamelijk naar buiten toe is. Hij houdt veel van Bennie. Hij probeert hem bekeren omdat hij als enige Metsiers open staat voor dingen. Hij voelt zich wel een lid van de familie Metsiers, hij spreekt over 'wij'. Ook zijn uiterlijk is mij niet bekend. Ook hij is een karakter, ook bij hem wordt er veel aandacht aan zijn gedachten en gevoelens besteed.Mon Verkindere Hij heeft een verhouding met moeder Metsiers. Hij is ruw en vrij zwijgzaam. Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten. Bennie is de reden dat hij bij de Moeder blijft, als Bennie later dood is wil hij zich als schuldige aangeven bij de politie omdat zijn reden er niet meer is. Hij gelooft niet zo in de vroomheid van Jules. Ook hij is een karakter, ook bij hem wordt er veel aandacht aan zijn gedachten en gevoelens besteed. Zijn leeftijd ken ik ook niet.4 Tijd

Het verhaal is chronologisch en er komen flashbacks in voor, bijvoorbeeld korte flashbacks over Jules Goossens, die nu bekeerd is, of over de tijd waarin de oude Metsiers nog leefde. De verteltijd is zo'n 120 bladzijden, het boek had ik in vijf avonden uit. De vertelde tijd in het boek zal ongeveer een week duren. De tij waarin het verhaal zich afspeelt schat ik na de Tweede Wereldoorlog, kijkend naar de aanwezigheid van het Amerikaanse leger, terwijl er geen sprake is van een oorlog.

5 Vertelsituatie

De vertelsituatie is interessant in dit boek. Ieder hoofdstuk is er namelijk een andere "ik-persoon", zoals Mon, Ana, Bennie, Moeder, Jim en Jules. Je leest het verhaal dus steeds door de ogen van iemand anders. Daar kon Hugo Claus ook mooie dingen mee doen zoals bij de verandering van hoofdstuk en perspectief op bladzijde 44 en 45:

Perspectief Ana: 'Het is al laat,' zegt hij (=Jim). 'Zullen zij…

Perspectief Jim: …je thuis niet verwachten?' vraag ik (=Jim).

Door deze vertelsituatie krijgt dit verhaal een objectieve vorm, ondanks dat je het beleeft door de ogen van andere mensen. Doordat je het verhaal van meerdere kanten bekijkt (je hoort de ervaringen van meerdere mensen) krijg je een objectief verhaal.

6 Ruimte

Het verhaal speelt zich af in Zedelgem, een dorp in West-Vlaanderen. Voornamelijk op de boerderij van de Metsiers, die wat afgelegen ligt van de rest van het dorp. De dorpssfeer is ook geen onbelangrijke factor in het verhaal, dat legt de nadruk op het verachten door het dorp van de Metsiers, in de stad zou dat veel minder nadrukkelijk overkomen. Ook een tuinpaviljoentje van een baron Vervinck komt aan de orde, waar Ana en Jim 's nachts schuilen voor het noodweer.7 Opbouw

Het verhaal kent geen inleidend gedeelte. Je bevindt je meteen tussen de hoofdpersonen, die wel beschreven worden door de "ik-persoon". Het verhaal draait niet om één belangrijke gebeurtenis, meer over de verstandhouding tussen een halfbroer en halfzus, die aan het eind van het verhaal kapot wordt gemaakt door de moord op Bennie, veroorzaakt door zijn wraakgevoelens voor Jim, die zijn halfzus verdriet had gedaan.8 Thema

Het thema in het boek is de verstandhouding tussen een halfbroer en halfzus, die ondanks de haat tussen hun beide vaders veel van elkaar houden. Ook gaat het boek om een familie die trots is op het feit dat ze geïsoleerd van de buitenwereld (het dorp) leven, maar dat ze moeite hebben hun emoties binnen het gezin te moeten uiten. Daarom is de Moeder zelden opgewekt zoeken de kinderen de warmte bij elkaar. Het gezin is lange tijd op zichzelf aangewezen en er sterft iemand wanneer er "indringers" komen binnen het gezin.9 Bedoeling

Als de schrijver een bedoeling met dit verhaal had, zou ik hem niet kennen. Op de pagina's voordat het verhaal begint staat:

'Si tout amour prendoye racine Jén planteroye dans mon jardin'

'Als elke liefde wortel zou schieten zou ik ze planten in mijn tuin'

Misschien heeft Hugo Claus niet veel liefde gekregen van zijn ouders (wat voorkomt in het boek), en schrijft hij zo de emoties van zich af (Hugo Claus zat vroeger op een kostschool).10 Taalgebruik

Het taalgebruik is een beetje Vlaams (zoals 'kleedje' in plaats van 'jurk'), maar is altijd goed te begrijpen.

Mening

Ik heb dit boek met plezier gelezen. Heel bijzonder en heel mooi gedaan vond ik de "gedaanteverwisseling van de "ik-persoon", dat heeft de schrijver heel mooi gedaan, zeker als je merkt dat het taalgebruik ook een beetje verandert als de persoon verandert die je het verhaal vertelt. Dat taalgebruik was niet moeilijk en het verhaal was goed te volgen, al heb je wel wat bladzijden nodig om ook alle personages te kunnen identificeren. Je kunt dit boek wel lastig samenvatten, want de pagina's worden meer gebruikt om de personen te leren kennen dan om een duidelijk verhaal met een begin en een eind neer te zetten, zoals bijvoorbeeld in sprookjes wel duidelijk het geval is. Daarom is het des te knapper van de schrijver dat ik me nooit heb verveeld tijdens het boek.

D Informatie over de schrijver

Hugo Claus werd geboren op 5 april 1929. Hij was de oudste van 5 kinderen, allemaal jongens. Hij werd vanaf zijn achttiende maand in een kostschool gezet. Hij leefde met tucht en voorschriften, alleen in lectuur kon hij zijn emoties kwijt. Na de bevrijding ging hij in Gent wonen en werd schilder, acteur en beeldhouwer aan de kunstacademie in Gent. In die periode verschenen zijn eerste 2 poëziealbums. Hugo Claus verbleef een tijd in Oostende en ging toen met de actrice Elly Overzier naar Parijs en vervolgens naar Rome, omdat Elly in Frankrijk en Italië enkele rollen moest spelen. In 1955 trouwden zij met elkaar. De Metsiers was toen al verschenen. Claus heeft deze roman geschreven toen hij nog maar 19 jaar oud was, in ongeveer één maand en om een weddenschap. De Metsiers heette eerst `de eendenjacht`. Hij zond dit boek naar Leo J. Krijnprijs en kreeg meteen een bekroning voor het gebruik van het meervoudige vertelperspectief. Hoewel hij meteen werd erkend als een literair `wonderkind`, kwamen er ook negatieve reacties over de inhoudelijke aspecten van het boek als incest en inteelt.

Na de jaren `50 heeft de productie voor Hugo Claus niet meer stil gestaan. Het ene boek na het andere verscheen. In 1970 vestigde Hugo zich in Amsterdam, hij had er een twee jaar durende verhouding met een andere actrice.Ana ® Bennie Halfbroer en halfzus. Ze houden veel van elkaar en willen bij elkaar blijven.

Ana ® Mon Mon is Ana's stiefvader. Hij is zorgelijk voor haar en houdt van haar. Hij voelt zich ook enigszins sexueel tot haar aangetrokken.

Ana ® Jules Weinig confrontaties komen tussen hen voor, maar ze zijn wel vriendschappelijk.

Ana ® Jim Jim voelt zich aangetrokken tot Ana en wil met haar naar Amerika. Ana stond toe dat hij met haar naar bed ging, later is ze bang dat hij tussen haar en Bennie in komt te staan.

Ana ® Moeder Moeder houdt minder van haar dan van Bennie. Wel is ze zorgelijk én jaloers volgens Jules op Ana, wegens haar minnaars, die zij vroeger ook had.Ana is Moeders herinnering aan de oude Metsiers, die ze vermoord heeft. Ana komt liefde van haar tekort.

Bennie ® Mon Vader en zoon. Mons leven draait om zijn zoon en daarom blijft hij op de hoeve. Bennie houdt veel van zijn vader.

Bennie ® Jules Jules voelt zich verantwoordelijk voor Bennie en Bennie houdt van hem. Jules probeert Bennie te bekeren omdat hij als enige Metsiers open staat.

Bennie ® Jim Eerst staat Bennie vriendschappelijk tegenover Jim, later haat hij hem. Jim ziet Bennie als een geestelijk gehandicapte waar Ana veel van houdt.

Bennie®Moeder Moeder houdt van zoon Bennie, meer dan van Ana en is zorgelijk. Bennie ziet haar als zijn moeder die zich veel zorgen maakt en daarom niet blij is.

Mon ® Jules Mon gelooft niet zo in de bekering van Jules. Jules en Mon staan vreindelijk tegenover elkaar maar wel op een afstand.

Mon ® Jim Confrontaties tusen Jim en Mon komen niet voor in het boek.

Mon ® Moeder Wonen bij elkaar. Moeder kijkt vooral terug op de tijd met Mon toen zij samen de oude Metsiers misleidden. Hun relatie van nu wordt gedragen door deze herinneringen. Mon zou niet voor haar blijven op de hoeve.

Jules ® Jim Confrontaties tusen Jim en Jules komen niet voor in het boek.

Jules ® Moeder Moeder had vroeger een korte relatie met hem, nu ziet ze hem als een domme katholiek, ze had liever dat hij weer was als vroeger. Jules benadert haar vooral als preker, niet als vertrouweling.

Jim ® Moeder Moeder wantrouwt hem. Misschien haat ze hem omdat zij jaloers is op Ana vanwege haar minnaars, waaronder Jim. Jim voelt dat hij door haar gewantrouwd wordt en houdt haar op een afstand.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen