Boekverslag : Franz Kafka - Der Prozess
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1336 woorden.

Titel

Der ProzessVerklaring van de titel

Het hele boek gaat over een proces tegen de hoofdpersoon. Maar wat wij nu niet te weten komen is of de hoofdpersoon schuldig is? Maar wat we wel weten is dat hij in een proces verzeild is geraakt. Wat voor één weten we niet. In ieder geval een heel knullig proces.Auteur

Franz KafkaIets over de auteur

Franz Kafka leefde van 1883 tot 1924. Hij studeerde juridische wetenschappen en werkt bij een verzekeringskantoor. Kafka stierf aan tuberculose. Kafka had in vele opzichten een moeilijk leven. Hij voelde zich als Duitse Jood buiten gesloten in Praag. Ook in zijn familie waren veel problemen, hij voelde zich daar een “Fermer als ein Fremder.” De angst voor de autoriteiten wordt in Kafka’s werken altijd weer tot uitdrukking gebracht: hij schrijft vaak over de existentiële (=bestaan) schuld van de mensen en dat hij machteloos staat. Er is bij Kafka een realiteit die over de waarneembare werkelijkheid gaat. Kafka behoort tot het literaire surrealisme.Stroming contra het werk

Er is in ‘Der Prozess‘ namelijk sprake van een objectieve beschrijving van gebeurtenissen, die tegelijkertijd tot uitdrukking brengt wat er zich allemaal in de hoofdpersoon afspeelt. Dit is een van de belangrijkste kenmerken van het literaire surrealisme.Genre

In de zin van de ontwikkeling van de hoofdpersoon is het duidelijk een Roman. Maar het is ook een beetje een novelle, omdat het een kort verhaal is, er zit maar één verhaallijn in het boek en er is maar één hoofdpersoon.Belangrijkste gebeurtenis

Er zijn in dit boek echt twee belangrijke gebeurtenissen. De éne is aan het begin van het boek, namelijk de arrestatie en de tweede is aan het einde van het boek, namelijk als hij wordt geëxecuteerd. De rest van het boek is vaag. Het boek werkt niet naar het einde toe. Je verwacht niet dat hij geëxecuteerd zal worden. Het eerste deel gaat dus over de arrestatie van Jozef Kafka Hij werd gearresteerd zonder iets kwaads te hebben gedaan. Hij kreeg geen ontbijt. Hij belde Anna voor zijn ontbijt, maar er kwam een man. Kafka wilde weggaan om zijn ontbijt op te halen, maar hij werd tegengehouden door een tweede man. De man vertelde dat hij gearresteerd was, hij moest zijn kleren naar het depot brengen. K werd helemaal gek Ze wilden niet zeggen waarom hij gearresteerd werd, of tot welke instantie. Ze wilden helemaal niets zeggen. Ondertussen zaten ze zijn ontbijt op te eten. Hij probeerde zich op allerlei manieren vrij te krijgen, bv. D.m.v. een legitimatiebewijs. K moest zich aankleden en moest voor de opzichter verschijnen. Maar ook deze wist niks meer te vertellen. Er waren ook drie bankmedewerkers bij. Na een gesprek mocht hij weer gaan werken, en werd er gedaan of er niks aan de hand was. Deze bankmedewerkers begeleiden hem naar de bank en gingen ook gewoon weer aan het werk De tweede gebeurtenis is Kafka’s executie. Kafka werd opgehaald van huis. Hij stond al te wachten. De twee mannen namen hem bij de arm en leiden hem door de stad. Kafka begon tegen te werken. Nu waren de rollen omgekeerd. Ze liepen waar Kafka dat wilde. Na verloop van tijd liet Kafka zich weer gewillig meevoeren. Hij werd tot buiten de stad gebracht naar de steengroeve. Hij moest met zijn hoofd op een steen gaan liggen. Daarna begonnen de twee mannen te twisten wie hem nu moest executeren. Vervolgens pakte één maar het mes en stak Kafka neer.Thema

Het thema is: het gaat om de existentiële schuld van de mensen en het machteloos staan van jezelf. En de strijd om de macht is uitzichtloos. Dit past dus duidelijk in het tijdsbeeld en het behandelt één van de thema’s van het literaire surrealisme.Hoofdpersonen

De hoofdpersoon is Jozef Kafka Hij is vrijgezel. Hij voelt zich toch wel wat aangetrokken tot vrouwen. Hij zoekt ze op en wil veel met ze praten. (vb. Leni) Voor de rest is hij procuratiehouder bij een bank Hij doet zijn werk met veel plezier. Ze hebben hem bij de bank hard nodig, omdat hij zo bekwaam is. Geleidelijk aan verandert dat omdat hij zich steeds meer gaat bezighouden met het proces. Hij moet er steeds aan denken. Dat hebben ze bij de bank ook door. Hij moet mensen gaan rondleiden. De plaatsvervangende directeur neemt zijn plaats steeds meer over. Jozef Kafka heeft een sterke drang om het gerechtshof te verbeteren. Hij wil zich daar ook voor inzetten. Hij is ook een beetje ongeduldig. Hij vindt zijn proces niet snel genoeg gaan, zegt zijn advocaat op en wil het zelf sneller en beter doen. Hij kan het zelf wel.Bijpersonen

Er zijn wel bijpersonen, maar geen belangrijke. Enkele bijpersonen zijn:

? Frau Bürstner De buurvrouw

? Leni Jozefs advocaat

? Signorelli Jozefs oomTijd

Waarschijnlijk speelt dit boek zich af in Duitsland rond 1915 à 1920. Dus rond de Eerste Wereldoorlog. Dit omdat dit boek rond die tijd geschreven is. Er zijn echter geen duidelijke tijdsargumenten aan te geven of dat wel klopt. De roman wordt als voorloper beschouwd van de surrealistische literatuur die vooral in Frankrijk vanaf het einde van de Eerste Wereldoorlog aan betekenis won. Omdat men over de werkelijkheid schrijft (in het surrealisme), het schuldgevoel van die tijd, zal dit boek zich ook wel in die tijd afspelen. De schuldvraag is na de Eerste Wereldoorlog geregeld gesteld. Dus dit boek past aardig in het tijdsbeeld.Sympathie voor de hoofdpersoon

Ik voel wel sympathie voor de hoofdpersoon. Als je zo behandeld wordt, kan ik me zeer goed voorstellen dat je daar gek van wordt. Je bent gearresteerd, maar je mag niet eens weten waarom. Bovendien is de manier waarop je gearresteerd en behandeld wordt niet echt positief. Ik kan me goed in de hoofdpersoon vinden. Ik kan me voorstellen dat je tegen zoiets wilt strijden, en dat zou ik ook gedaan hebben. Ik zou ook dat hele gerechtshof willen veranderen. Hij wil laten zien dat de mens schuldig is en dat hij er uiteindelijk aan ten onder zou gaan. Hij zal steeds verder wegzakken en uiteindelijk sterven.Bedoeling van de schrijver

Volgens mij is de bedoeling van Kafka geweest, om ons te laten zien dat er een heleboel vreemde dingen in onze maatschappij spelen. Ik baseer mij daar op een van de belangrijkste thema’s uit het boek, want in ‘Der Prozess’ is volgens een belangrijk thema de uitzichtloze strijd van het individu tegen verborgen, maar alomtegenwoordige machten het hoofdthema vormt. De mens beseft dat hij verloren ronddwaalt op deze wereld, zijn zoeken is uitzichtloos. Hij heeft het gevoel dat hij onschuldig is, hij weet niet eens waaraan hij schuldig is, maar toch is hij het wel. Langzamerhand gaat hij zich er meer mee bezighouden, zelfs zo erg dat hij zich schuldig voelt. Bij het einde laat hij zich naar de laatste stuiptrekkingen gewillig naar de slachtbank leiden en laat zich vermoorden.Mening

Toen ik dit boek las van Kafka, was het vooral de beklemming die van het werk uitging, die me niet aantrok maar toch ook weer wel. De sterkste indrukken waren het hopeloze, nachtmerrieachtige karakter, de duistere, benauwende atmosfeer. Het is vooral de gekheid van de situaties, de paradoxale droogheid van de stijl en de argeloze manier van vertellen. Behalve dat de beklemming die het werk uitstraalt met aantrok, vond ik het ook buitengewoon leuk Je moet je eens voorstellen hoe twee mannen een volstrekt argeloos mens ’s morgens komen arresteren, vervolgens zijn nachthemd afnemen en vervolgens zeggen dat het hem teruggegeven wordt. Ik vond het eerst een heel vreemd boek, maar toen ik geleidelijk aan vorderde, trok het me aan. Ik wilde de afloop weten, en toch vond ik het helemaal geen leuk boek Dit komt ook door de vreemde gebeurtenissen in het boek Het wonderlijke aan dit boek is dat een schijnbaar dom detail is uitgewerkt. Juist op het moment dat men een verklarende mededeling verwacht, roept haast onmerkbaar de voorstelling van een bespottelijke wereld het antwoord op. Maar om dit gevoel ook te krijgen, zul je het werk moeten lezen.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen