Boekverslag : Harry Mulish - De Aanslag
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 564 woorden.

1. Titel

Titelverklaring 1.De aanslag

Er wordt letterlijk en figuurlijk een aanslag gepleegd.

2. Auteur 2. Harry mulish

3. Uitgever en Plaats

Jaartal eerste druk 3. De Bezige Bij, Amsterdam

1982, 2de druk

4. Wat voor soort verhaal is het? 4. Het is een oorlogsroman

5. Hoe is de opening?

5. De familie Steenwijk zit in de huiskamer een spelletje “mens erg je niet” te spelen, tijdens dit spelletje horen ze buiten schoten. “Er is een aanslag gepleegd,” maar op wie?

6. Hoe is het einde?

6. Als Anton naar de tandarts moet voor een kies, zegt de tandarts hem alleen te helpen als hij mee loopt in een demonstratie. Dit doet hij, en komt tijdens deze demonstratie ( tegen kernwapenopslag in Ned.) zijn vroegere buur meisje Karin Korteweg tegen, zij vertelt hem alles wat Anton nog niet wist over “de Aanslag”

7. Wat is de fabel?

7. Laat je je niet achtervolgen door je verleden, het beïnvloed je toekomst.

8. Hoe heten de hoofdpersonen?

8. a. Anton Steenwijk

b. Fake Ploeg jr.

c. Co Takes

9. zijn die flat of round getekend?9. a. Anton is duidelijk round getekend, ik de loop van het verhaal wordt hij steeds”gekker,” hij bekijkt steeds meer dingen van een andere kant, de negatieve kant.

b. Fake Ploeg jr. is flat getekend, hij is dan wel een hoofdpersoon, maar komt toch niet veel voor in het verhaal.

c. Cor Takes is ook flat, hij veranderd duidelijk niet, hij blijf bij zijn standpunt.

10. Beschrijf de ruimte10. Het speelt zich op verschillende plaatsen af:

- Haarlem

- Amsterdam

- Italië

11. Beschrijf de tijd 11. De aanslag begint in januari 1945 en eindigt in november 1981. De vertelde tijd is dus bijna 37 jaar. Per episode wordt een dag (of twee dagen) uit Antons leven verteld. Tussen de verschillende episodes zit veel tijd, en de meeste episodes beginnen dan ook met een korte terugblik naar de tijd tussen de betreffende episode en de vorige. De episodes staan in chronologische volgorde.

12. Is het verhaal chronologisch?12. Het verhaal is niet chronologisch, soms gaan ze terug in de tijd. Voorbeeld:

Anton ziet die foto van Truus Coster, bij het zien denkt hij aan die vrouw in die cel, en hoort hij haar praten.

13. Noem een aantal motieven 13. ?

14. Wat is het thema? 14. ?

15. Schrijf hier je mening

15. Ik vind het een erg spannend, maar vooral geen saai boek, je zit elke keer weer in iets nieuws.SCHRIJF HIERONDER DE SAMENVATTING VAN HET VERHAAL

(boeken van je werkstuk maximaal 150 woorden overige boeken maximaal 100)Op een avond wordt Fake Ploeg doodgeschoten. De familie van Anton worden gedood. Hij gaat later naar de straat waar hij gewoond heeft. Fake Ploeg jr. staat door het lot voor het huis van Anton. Fake zat vroeger bij Anton in de klas. Anton en Fake gaan naar binnen. Fake wijst Anton erop dat ook hij zijn vader heeft verloren. Anton is nu getrouwd met Saskia de Graaff. Anton begrijpt dat het Truus Coster wie bij hem in de cel zat. Takes laat hem een foto van Coster zien. Anton is gescheiden en nu met Liesbeth getrouwd. Als Anton kiespijn heeft, gaat hij naar de tandarts, die vraagt hem mee te doen met de demonstratie. Dit doet Anton. Tijdens de demonstratie ziet Anton zijn vroegere buurmeisje Karin Korteweg.

Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen