Boekverslag : Mark Twain - The Adventures Of Tom Sawyer
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1805 woorden.

Titel

The Adventures of Tom SawyerUitgever

LongmanHoofdpersonen / bijpersonen

- Tom Sawyer

- Huckleberry Finn

- Sidney Sawyer

- Tante Polly

- Jim

- Muff Potter

- Red Joe

- Dokter Robinson

- Becky Thatcher

- Amy LawrenceSamenvatting

Tom is een Jongen die bij zijn tante Polly in St. Peters-burg woont. Tom heeft een broertje genaamd Sidney. Er woont ook een bediende en die heet Jim.

Hij heeft een vriend genaamd Huckleberry maar iedereen noemt hem Huck. Huck heeft geen ouders en hij woont nergens. Hij draagt kleding die mensen in de stad hebben weggegooid. Tom heeft een hekel aan school en dus gaat hij in plaats daarvan ook wel eens zwemmen met Huck. Hij is slimmer dan zijn tante als hij aan een straf probeert te ontkomen, bij-voor-beeld als hij suiker steelt. Als hij een nieuw meisje ziet in de stad wordt hij ver-liefd op haar. Toen was Tom te laat op school omdat hij met Huck had gepraat over dat ze 's avonds naar de be-graafplaats gingen om dieven te betrappen. Hij had doordat hij geen smoes ver-telde straf gekregen en dus moest hij naast het meisje zitten. Ze heet Becky That-cher, en ze vroeg Tom om haar tekenles te geven omdat ze niet zo goed kon tekenen. Tom zei tegen Becky dat hij verliefd op haar was. Tussen de middag op school gaf Tom Becky een deur--knop, en Becky zei dat zij Tom ook leuk vond. Tom vertel-de aan Becky hoe het ging als je elkaar leuk vindt, maar toen Tom over zijn vroegere liefde Amy Lawrence begon dacht Becky dat Tom nu twee vrien-dinnetjes had. 's Avonds kroop- Tom uit het raam nadat hij het Mi-auw-seintje van Huck hoorde.

Op de B-e-g-r-a-a-f-p-l-a-ats k-w-a-men er drie mannen aan, die Horse Williams op wilden graven. De drie mannen wa-ren Red Joe, Muff Potter en Dokter Robin-son. Omdat Red Joe en Muff Potter meer geld wilden als ze het lijk van Horse Willi-ams ook nog moesten meedragen, en zo kwam er ruzie. Red Joe stak de dokter neer met het mes van Muff Potter, maar hij zei dat Muff Pot-ter het had gedaan maar die was flauwge-vallen en wist dus niks meer. Huck en Tom die alles hadden gezien hadden beloofd dat ze niks zouden zeggen. De volgende dag vond Tom een briefje op zijn tafel, het zat om de deurknop. Weer een dag la-ter------- kreeg Muff Potter de schuld van de moord. Op een morgen vertelde Sid dat Tom praatte in z'n slaap, tante Polly dacht dat het kwam door de moord op de be-graafplaats, maar ze wist niet dat Tom er bij was. 's Avonds luisterde Sid wat Tom zei maar vertelde er niks over aan iemand. Toen Becky op een dag niet meer naar school kwam vergat Tom de hele moord. Tom was niet meer vrolijk en er was geen lach meer op zijn gezicht.

Tante Polly dacht dat Tom ziek was dus ze begon hem pijnstillers te geven. Tom at ze niet op omdat hij helemaal niet ziek was maar hij stopte ze in een gat onder de vloer. Toen de kat van Tom's tante een keer langs kwam gaf hij de kat een paar pijnstillers met een lepel. Toen de kat erg begon de miauwen kwam Tante Polly boven ze ontdekte van het medi-cijn dat Tom de kat had gegeven.

Opeens dacht ze eraan dat als de kat er zo'n last van had dat Tom zelf er ook wel last van zou hebben.

Toen Tom bij school aankwam was Becky er weer. Hij ging alles vlakbij haar doen, maar ze negeerde hem. Tom was verdrietig omdat Becky hem niet meer leuk vond, en liep weg. Toen kwam hij Joe Harper tegen, hij was ook weg gelopen. Ze besloten samen met Huck naar een eiland te gaan, om piraat te worden. De mensen in de stad zoch-ten Tom en Joe maar niemand zocht Huck. Na lang zoek-tocht, ook op het water, dachten ze dat de jongens waren verdronken omdat ze als laatst gezien waren toen ze aan het zwemmen waren. De jongens zagen de boot op het water en zo wisten ze dat iedereen dacht dat ze dood waren. Op een avond zwom Tom naar huis om te luisteren bij zijn huis. Hij hoorde dat de begrafenis op vrijdag was. Toen hij terug was bij het eiland, besloten de 3 jongens naar hun eigen begrafenis te gaan. Iedereen was blij om de jongens terug te zien. Tom zei tegen zijn tante dat hij had gedroomd over hen. Hij vertelde precies het verhaal dat hij zelf had meegemaakt toen hij naar huis was gezwommen, maar later hoorde Tante Polly van de moeder van Joe dat hij er echt was geweest.

Op school begonnen Tom en Becky elkaar jaloers te maken door met anderen kinderen om te gaan. Tom ging om met Amy Lawrence. En Becky ging om met Alfred Temple. Toen Tom boos weg liep liet Becky Alfred in de steek. Alfred was nu boos en scheurde bladzijdes uit het boek van Tom, omdat hij wist dat Becky met Alfred omging om Tom jaloers te maken. Becky had per ongeluk het boek van de leraar kapot gemaakt maar toen hij vroeg wie het gedaan had stond Tom op, terwijl hij wist dat Becky het had gedaan. Hierna waren Tom en Becky weer goede vrienden.

In de rechtzaal over de moord, werd Tom's naam geroepen door iemand uit de zaal. Tom moest naar voren komen en vertelde de waarheid. Toen het kon vluchtte Red Joe uit het raam en werd daarna niet meer gezien. Huck en Tom wilden een schat zoeken. Ze dachten dat er wel één onder een oude boom lag maar daar vonden ze niks. Toen gingen ze naar een oud leeg-staand huis. Toen ze boven waren, kwamen er 2 mannen binnen.

Toen Huck en Tom beter keken en luisterden, zagen ze dat een van de mannen Red Joe was maar dan verkleed. De mannen wilden een schat v-e-r-s-t-o-p-pen maar in plaats van dat vonden ze er juist eentje. De mannen praatte over dat ze de twee schatten niet in dit huis zouden verstoppen maar mee zouden nemen naar nummer twee onder het kruis. Ze na-men beide schatten mee en gingen weg. Tom en Huck dachten dat nummer twee misschien het nummer van de kamer in een hotel betekende. Ze gingen in de 2 hotels in de stad vragen en een jongen vertelde dat het een vreemde kamer was. De kamer had ook een achterdeur. Toen Tom er naar binnen ging stond hij bijna op een slapende Red Joe.

De jongens spraken af dat Huck bij de achterdeur zou waken, als Tom het geld dan zou pakken.

Op de picknick die Becky organiseerden gingen de kinderen ook naar de grotten. Toen iedereen weer naar huis was waren Tom en Becky nog in de grotten, ze waren verdwaald. Toen Tom probeerde te zoeken naar een uitgang, kwam hij Red Joe tegen in de grotten en dus rende hij snel terug naar Becky die even ergens uitrustte. Later vond hij een uitgang waardoor Tom en Becky naar buiten klommen en ze voeren terug naar huis met een boot.

Huck was ondertus-sen ook iets te weten gekomen. Hij wist het plan van Red Joe. Hij wilde Mrs. Douglas vermoorden. Doordat Huck een paar mannen waarschuwde kon hij Red Joe tegen houden. Toen Tom vertelde dat Red Joe ook in de mijn was ging iedereen hem zoeken want de grotten waren gesloten nadat Tom en Becky terug waren. Red Joe werd dood terug gevon-den in de grotten. De twee jongens gingen later weer terug naar de grotten door het gat waardoor Becky en Tom naar buiten gekomen waren. Ze vonden de plaats waar Tom Red Joe tegen kwam. Daar was een kruis op de muur gemaakt, daar onder zou het geld dus liggen. De jongens vonden het geld.

Mrs. Douglas gaf een feestje Een van de mannen die Huck had gewaarschuwd vertelde iedereen dat Huck het leven van mrs. Douglas had gered. Ze wilde Huck in huis nemen, en ze wilde zijn schoolgeld betalen omdat Huck niet veel geld had. Toen vertelde Tom dat Huck hele-maal niet zo weinig geld had en liet aan iedereen het geld zien. Huck wilde eerst niet bij Mrs. Douglas wonen maar als hij ook bij Tom's club mocht komen, zou hij het een maand proberen. Dan zou hij wel eens stiekem weg gaan om te roken.Plaats

In St. Petersburg, een stad die vlak langs de Mississippi ligt.Tijd

In het verleden.Eigen mening

Het was een leuk en makkelijk leesbaar boek.

De avonturen met Tom Sawyer stopten nooit, ze waren er het hele boek door.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen