Boekverslag : F. Bordewijk - Bint
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1760 woorden.

1 A F. Bordewijk

B Bint

Nijgh & van Ditmar

Den Haag/Rotterdam

1949

76 pagina’s

(1934 Nederland)

C Roman2 A Ik heb gehoord van een vriend dat het een goed boek was, en het ging over een school en

dat leek me wel intressant.

B Ik vond dit een erg leuk boek om te lezen. Ik vond het intressant omdat het over een

School ging. Het boek had een mooi begin want na 2 pagina’s had ik al door wat er aan

de hand was.3 A 1) De Bree

2) De Bree

Bint

Leerlingen uit verschillende klassen.

Leraren

De dochter van Bint

3) Het speelt zich af in een school. Later in het verhaal gaat men met de leerlingen een

tocht maken.

4) Aan het einde van het verhaal komt is er een nieuw jaar aangebroken en komt De Bree

in klas 5C “de Hel”. Die heel erg is veranderd in de zomervakantie. Dan gaat hij langs

het huis van Bint die niet meer op school is en daar blijkt dat Bint weg is en dat zijn

dochter niet weet waar Bint is of wanneer hij terugkomt. Bint blijft weg omdat een

leerling zelmoord heeft gepleegd, hij krijgt een gewetensconflict.

5) Het probleem in dit verhaal is klas 4D ook wel De Hel genoemd. Dit is een heel lastige

klas die de voorganger van De Bree heeft weggepest.Samenvatting:Als er op een school een leraar is weggepest, wordt er een tijdelijke vervanger aangesteld. Dit is De Bree. Als hij door de rector/directeur van deze school, Bint, naar klas 4D wordt gebracht wordt hem uitgelegd dat dat de ergste klas van allemaal is en dat Bint extreme tucht eist. De Bree komt binnen en begint zijn psychologische oorlogsvoering met het zeggen dat er oorlog heerst tussen de klas, die hij vanaf dat moment 'de hel' noemt, en hemzelf. Eerst probeert de klas hem nog in de maling te nemen door allemaal (kinderachtig) op andere plaatsen te gaan zitten, maar De Bree heeft ze al meteen door, dus dat lukt hen helaas niet. Hoewel hij veel mensen moet laten nakomen, krijgt hij ze wel onder de duim.

Zijn andere klassen, de grauwe, de bruine en de bloemen vindt hij veel minder interessant.

Er is een rapportvergadering en alleen het eerste cijfer telt voor Bint. Er wordt een cijfer gegeven voor de algemene indruk. In één van De Bree's klassen, de grauwe klas, zit een jongen, Van Beek, die zichzelf dreigt te doden als hij een onvoldoende op zijn rapport komt te staan. Bint maakt hen allen duidelijk dat het hem allemaal niets kan schelen. Ook het geval Fléau wordt besproken. Bint wil hem van school hebben, omdat hij al te lang onrust stookt. Tijdens de kerstvakantie pleegt Van Beek inderdaad zelfmoord, waarna Fléau, uit de bloemenklas, een oproer organiseert. Bint heeft echter van tevoren een strategie en laat de hel het uitvechten met de andere leerlingen. Daarna gaan de lessen door alsof er helemaal niks gebeurd is en of de oproer helemaal niet plaats gevonden heeft. Bint is zelfs trots op 'de mannen'. Na onderzoek blijkt dat de conciërge een namenlijst aan Fléau heeft doorgegeven, zodat hij tijdens de vakantie leerlingen kon opstoken. De conciërge wordt hierna ontslagen en Fléau keert hierna niet meer terug naar school.

De tijd breekt aan dat er uitstapjes gemaakt worden. Met zulke uitstapjes wordt de hel in tweeën gesplitst. Remigius krijgt de ene helft en Nox de andere helft. Er is geen klas meer over voor De Bree. Gelukkig voor hem krijgt Remigius twee dagen voor de uitstapjes een kind en krijgt De Bree de ene helft van de hel. De Bree vindt dit heel prachtig om te doen, maar laat zijn blijdschap niet aan de anderen zien. Op een gegeven moment moeten ze een kortere weg nemen, omdat één van de leerlingen (Te Wichel) een langere weg toch niet aankan vanwege kinkhoest. Twee leerlingen (heiligleven en Punselie nemen toch stiekem de langere weg.

Een tijd later komt de conciërge bij De Bree bedelen om geld, maar De Bree stuurt hem weg. Bint biedt De Bree aan om herbenoemd te wordenb als leraar, maar De Bree wijst dit af. Later schrijft hij toch een briefje aan Bint waarin staat dat hij het aanbod toch wil aannemen. Na de vakantie blijkt dat Bint ontslag heeft genomemn. Bij de leraren is verslagenheid. Donker wordt de plaatsvervanger. De zelfmoord van Van Beek heeft Bint toch meer aangetrokken dan hij kon laten blijken. Bint heeft geen afscheid genomen, De Bree gaat daarom op bezoek bij Bint. Maar Bintn is niet aanwezig, nooit, voor niemand. Klas 4D is examenklas 5C geworden, De Bree wil met de Hel geen vrede sluiten, het blijft oorlog.B 1) Nieuwe Zakelijkheid.

2) Het verhaal speelt zich af in een school, en later in het verhaal gaan ze met hun leraar

een tocht maken in Zeeuws Vlaanderen.

3) De Bree

Bint

Leerlingen uit verschillende klassen.

Leraren

De dochter van Bint

4) De beginsituatie: in het begin van het verhaal word De Bree geintroduceerd. Dit is een

een leraar die 1 jaar op een school gaat werken die onder leiding staat van Bint.

Een belangrijk nieuw element in het verhaal is als ze de tocht gaan maken met de

Leerlingen.

5) Het is een personaal verhaal.C 1) Bint (de directeur) kan zijn eigen regels niet aan en bezwijkt daardoor.

2) Aan het begin het gesprek over het leiding geven en de stalen tucht.

En aan het einde dat Bint weggaat omdat hij het niet meer aan kan.

3) Het boek heet Bint en dat is de naam van de directeur van de school.D 1) In 1934

2) Ferdinand Bordewijk werd op 10 oktober 1884 geboren in de Jan Steenstraat in

Amsterdam. Een jaar later verhuisde de familie naar Het Singel 198. Dit huis beschrijft

hij in de novelle Keizerrijk uit de bundel De Wingerdrank (1937). In 1984 verhuisde de

familie naar Den Haag. Verder verhuisden zij nog een aantal keer in die plaats. Toen

Bordewijk het gymnasium had gedaan, ging hij rechten studeren in Leiden. In december

1911 verloofde hij zich met de componiste Johanna Roepman. In januari 1913 werd hij

beëdigd als advocaat en ging werken in een groot advocatenkantoor aan de Boompjes 11

in Rotterdam. In Karakter (1938) is dit gebouw het advocatenkantoor van mr.

Stroomkoning. Op 1 augustus 1914 trouwt Bordewijk met Johanna Roepman en zij

kregen twee kinderen. Van 1918 tot 1920 was Bordewijk ook leraar handelsrecht aan de

Handelsschool aan het Van Alkemadeplein in Rotterdam. Het schoolgebouw is de plaats

waar de roman Bint (1934) zich afspeelt. In 1919 vestigt Bordewijk zich als zelfstandig

advocaat in Schiedam, maar hij blijft wonen in Den Haag. In 1923 verscheen zijn eerste

prozawerk: Fantastische Vertellingen en in 1924 verschenen twee bundels met dezelfde

naam en met hetzelfde genre. Bordewijk beschouwde zichzelf als schrijver als een

dilettant: schrijven was voor hem een persoonlijke behoefte, maar zijn beroep advocaat

kreeg voorrang. De Fantastische Vertellingen kregen niet zoveel aandacht. Blokken

(1931), Knorrende Beesten (1933) en Bint (1934) kregen meer kritiek. In 1938 schreef

hij Karakter, een roman die speelt in de wereld van de advocatuur. De opzet en de stijl

van deze roman pasten beter bij het traditionele genre: een breed uitgewerkte

psychologische roman. Bordewijk was van nu af aan één van de belangrijkste schrijvers

van de Nederlandse literatuur van die tijd. Hierdoor kwam het dat de Duitsers in WOII

veel druk op hem uitoefenden om lid te worden van de Cultuurkamer. Maar Bordewijk

zei dat hij geen schrijverswerk meer deed en dat het daarom geen nut had om zich aan te

melden. Intussen was in 1941 nog zijn roman Apollyon verschenen. In 1944 verscheen

nog Verbrande erven; een plaatsbeschrijving onder het pseudoniem Emile Mandeau. In

1945 werd Bordewijk benoemd tot voorzitter van de Ereraad voor letterkunde. Van zijn

eigen publicaties in de eerste jaren na de oorlog kreeg Noorderlicht (1948) een goede

beoordeling. Bordewijk zelf beschouwde dit als zijn beste werk. Daarna werd hij

benoemd tot voorzitter van de Jan Campertstichting. In 1953 kreeg hij de P.C.

Hooftprijs voor Studiën in volksstructuur (1951) en voor de roman De doopvont (1952).

In 1954 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Voor zijn hele

oeuvre kreeg hij in 1957 de Constantijn Huygensprijs van de Jan Campertstichting. Op

25 april 1986 overleed Bordewijk in Den Haag. Bordewijks taalgebruik in zijn boeken

(vooral van voor de jaren '50) wordt wel eens aangeduid met de term 'gewapend beton-

stijl'. Uit bijna al Bordewijks boeken blijkt zijn fascinatie voor het voor het wonderlijke:

buitenissige onderwerpen, vreemde aparte figuren, en altijd vreemde namen.

3) Dit boek is geschreven in de tijd van het expressionisme.

4) Sommige werken van F Bordewijk zijn verwant aan werken van andere schrijvers.

5) Het is recht toe recht aan, kort en zakelijk zoals in die tijd.4 1) Ik vond het onderwerp in het boek erg leuk, een leraar die op een nieuwe schol komt en

zich daar moet in werken met de moeilijkste klas. Ik vind het een intressant onderwerp

een het is een b oek dat me aan het lezen hield.

2) Blz 142 t/m blz 145 sprak me het sterkst aan omdat “de hel” helemaal was veranderd

ten opzichte van vorig schooljaar.

3) Ik vond blz 79 t/m blz 81 een beetje saai. Deze passage gaat over “de bloemen” dat is

een klas waar niet veel speciale of rare dingen gebeuren zoals in “de Hel”

4) Dead Poet Society (Robin Williams) omdat men op die school ook erg streng is voor de

leerlingen.

5) Dit probleem in dit boek is zeer herkenbaar want er zijn op scholen vaker leraren

weggepest, en dan komt er een nieuwe en in dit verhaal is de nieuwe leraar (de Bree)

erg slim want al in de eerste les ziet hij bijvoorbeeld dat ze van plaats hebben

gewisseld en dat ze iets met de tafel hebben gedaan. Hij weet de klas te temmen.

6) Ik vind het taalgebruik in dit boek niet erg moeilijk, het taalgebruik is niet in een

speciaal soort stijl geschreven.

7) Ik vond dit een erg leuk boek om te lezen. Ik kon me de situatie wel indenken en het

ging over een intressant onderwerp want de Bree houd de klas op zijn eigen manier in

de hand en hij weet ermee om te gaan.

8) Ik zou iemand anders zeker aanraden dit boek te lezen als deze van mijn leeftijd is

omdat vele zichwel in de situatie kunnen inleven en het dus een leuk boek zullen

vinden.

Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen