Boekverslag : Marga Minco - Het Bittere Kruid
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1486 woorden.

Schrijver: Marga Minco

Titel: Het bittere kruid

Uitgeverij: Bert Bakker

Plaats van uitgave: Amsterdam

Jaar van uitgave: 1989

Druk: 33ste

Soort boek: Oorlogsroman

Mijn motivatie:In het laagland verwerkingsboek staat een fragment van “Het bittere kruid” en het boek leek me wel leuk om te gaan lezen. Ook het onderwerp oorlog sprak me direct aan, omdat ik daarin wel geinteresseerd ben.Eerste persoonlijke reactie:Het boek is interessant door het onderwerp, waar ik graag nog meer over wil lezen. Het boek is spannend, omdat de ik-figuur (Marga Minco) elke moment opgepakt an worden en omdat ze niet weet waar ze terecht gaat komen. Ook is het erg spannend omdat het verteld is met een ik-figuur, waardoor je je veel meer betrokken voelt. Ik vind het een beetje zielig, omdat je niet weet wat er met haar, haar ouders en broer en zussen gaat gebeuren. Ze worden van de ene plaats naar de andere gebracht, zonder ergens uit te komen. Het boek is wat oppervlakkig, doordat de schrijfster niet echt diep in gaat op bepaalde gebeurtenissen. Bijvoorbeeld bij de onderduikadressen waar ze is gebleven. Ze moest eerst naar oom Hannes maar daar kon ze niet blijven. Hierna moest ze naar een gezin van zes personen. Ik kan nergens een naam van het gezin vinden, ik weet niet of ze het bed uiteindelijk nog gekregen hebben, of Marga de mensen aardig vond en ik kwam pas na de tijd te weten dat ze moest betalen, anders kon het gezin niet genoeg eten krijgen. Ik vind dat ze op sommige dingen wel iets dieper in mocht gaan.Samenvatting:Marga Minco heeft dit boek gebaseerd op haar eigen ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De hoofdpersoon is zijzelf dan ook. Alles speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland, maar op verschillende plaatsen. Ze woont eerst nog met haar ouders, haar broer en één van haar zussen in een groot herenhuis in Breda. Haar andere zus zit in Amsterdam.

Dave en Marga’s vader krijgen een oproep voor de keuring van het in dienst gaan. Ze werden beide afgekeurd, haar vader omdat hij een huidziekte had en haar broer omdat hij een ziekmakend drankje had geslikt. Marga’s zus in Amsterdam werd opgepakt en een tijdje later kreeg zijelf een oproep, samen met haar andere zus en haar broer. Marga en Dave kregen een attest, waardoor ze hele dagen op bed moesten blijven liggen en Lotte (de vrouw van Dave) mocht hun verzorgen. Dan worden hun ouders naar een getto voor ouderen in Amsterdam gestuurd. Marga houdt het niet uit en reist hen achterna. In Amsterdam gaat ze bij hun inwonen, zonder dat de Duitsers het mogen merken.

Op een keer is Marga aan het tennissen en door stom toeval ontdekken ze een prima beschutte plaats, waar ze als het nodig is weg kunnen duiken. Maar diezelfde avond nog worden ze weggehaald. Marga weet te ontsnappen en dan begint het onderduiken pas echt. Ze wordt van het ene adres naar het andere gestuurd en ze krijgt telkens nieuwe identiteiten.Open plekken:Ik verwachtte van dit boek dat het een spannend boek zou zijn. Soms viel dat tegen doordat de schrijfster niet erg diep op bepaalde dingen in gaat. Verder was het wel een spannend boek, doordat er telkens iets nieuws gebeurt en er telkens nieuwe vragen opgewekt worden. Er werd veel gebruik gemaakt van open plekken. Een voorbeeld is dat er in het eerste hoofdstuk veel dingen worden verteld, die vragen opwekken, zoals: wanneer en waar speelt het zich af. De antwoorden op zulk soort vragen krijg je in dit boek meestal één of twee hoofdstukken verder, terwijl je er dan al haast niet meer over nadenkt. De vraag waar het zich afspeelt komt al direct bij je op, maar wordt pas halverwege het eerste hoofdstuk beantwoord, terwijl je dan al allerlei andere vragen hebt, zoals “wat moeten we gezien hebben” en “waar wemelt de stad van”. Dit soort vraagjes komen vaak bij je op en worden bijna allemaal kort daarna beantwoord. Veel korte spanningsbogen dus.

Er zijn ook open plekken die niet door de tekst worden ingevuld. Eén daarvan is “waarom is Lotte opgepakt”. Deze vraag wordt door de tekst niet beantwoordt. Er wordt alleen gezegd dat Lotte tijdens controles bij het station opgepakt is en niet waarom. Lotte had wel een goed paspoort, dus waarom Dave en Marga toen niet zij gepakt is mij niet duidelijk. Misschien heeft ze zichzelf verraden, door erg nerveus te zijn. Maar daar kan ik enkel naar gissen.

Marga Minco gebruikte in dit boek vooral de techniek van korte spanningsbogen. Tussen die spanningsbogen zitten er belangrijke en minder belangrijke. Het zijn vooral die korte spanningsbogen die de spanning doen oplopen en je verder door het boek laten gaan.Mijn leeservaringen:Het onderwerp van het boek is jodenvervolgingen. Het boek gaat over de oorlog en de hoofdpersoon van dit boek is Jood. Doordat ze Jood is, wordt ze telkens achterna gezeten door gebeurtenissen die de Duitsers op hun geweten hebben. Ik vind het onderwerp heel erg interessant. Dat komt omdat het echt gebeurd is en omdat er nog steeds oorlog is in andere landen.

Ik ben het eens met de mening die uit het boek blijkt, omdat het onnodig en onzinnig is om onschuldige mensen af te slachten. En dat alleen omdat Hitler zo nodig een zondebok moest hebben. De belangrijkste gebeurtenis in het boek is dat de ouders van Marga Minco naar een getto voor ouderen in Amsterdam worden gestuurd. Marga Minco mist haar ouders daardoor ontzettend en reist hen achterna omdat ze het zonder hen niet meer uithoudt. Hierdoor begint het onderduiken op verschillende adressen en de vele verschillende persoonlijkheden die ze krijgt. De nadruk ligt in dit boek vooral op de gebeurtenissen en niet op de gevoelens van de personen, omdat de gebeurtenissen duidelijk beschreven worden. Maar de gevoelens van de personen worden niet erg duidelijk beschreven, daar gaat de schrijfster niet op in.

Ik vind de gebeurtenissen vooral schokkend. Dit komt omdat het allerlei gebeurtenissen zijn die ik me niet kan voorstellen dat ze nu met mij zouden gebeuren. Dit komt omdat ik de oorlog niet heb meegemaakt. Een paar voorbeelden zijn dat haar zus opgepakt worden, haar ouders weggestuurd worden en haar broer en schoonzus aangehouden worden. Ik kan het me niet voorstellen hoe het zou zijn als mijn familie helemaal “verdwenen” zou zijn. Ik denk dat het heel erg zou zijn, maar ik heb het niet meegemaakt, dus ik weet het niet.

De hoofdpersoon is, vind ik, geen heldin op wie ik zou willen lijken. Ik denk niet eens dat ik de oorlog zou willen meemaken. Als ik wel op de hoofdpersonen zou willen lijken dan zou ik ook moeten onderduiken en ik zou de rest van mijn familie kwijt zijn en dat is iets wat ik niet zou willen.

Ik kom het meeste van de hoofdpersoon, Marga Minco, te weten. Van de andere figuren weet ik niet zo veel. Maar ik kom niet genoeg van Marga te weten om haar gedrag te begrijpen.

Het verhaal komt niet langzaam op gang, er zit meteen een flinke vaart in. Het begint direct met allerlei gebeurtenissen. Het verhaal is wel spannend omdat er veel gebeurtenissen zijn. Er gebeuren heel veel spannende dingen, en ze volgen elkaar heel snel achter elkaar op. Er is één verhaallijn en dat vind ik wel goed, want als er meerdere verhaallijnen zijn, dan vind ik dat meestal erg verwarrend.

Je ziet alle geburtenissen door de ogen van de ik-persoon, Marga Minco. Ik vind dat dat wel lekker leest, net alsof je zelf in het verhaal zit. Ik vind ook dat dat wel goed bij het verhaal past.

Het taalgebruik van het boek is wel lastig, omdat er best veel Joodse woorden in staan. Als je de Joodse woorden wilt begrijpen moet je tijdens het lezen van het boek de hele tijd naar achteren bladeren, omdat daar de betekenissen van die woorden staan. Het gaat vooral om de gebeurtenissen, maar ik zou wel eens willen weten hoe Marga zich precies voelde toen ze hoorde dat haar zus was opgepakt en toen haar ouders werden weggehaald.Evaluatie:Ik vind het wel een mooi en interessant boek, maar het was wel een beetje te oppervlakkig. De schrijfster had op sommige gebeurtenissen er van mij nog best iets dieper op in mogen gaan. Ik vond dat de spanning ook wel goed werd vastgehouden, doordat er elke keer iets nieuws gebeurde. Ik vond het een mooi boek, dat ik wel weer zou lezen als ik het nog niet had gelezen.

Ik vond het nogal moeilijk om al die vragen te beantwoorden. Ik heb dan ook alleen de vragen beantwoord waar ik een goed en duidelijk antwoord op kan geven.

Ik vind de verdiepingsopdracht op zich wel zinvol, maar het zijn veel te veel vragen. Je leert nog best veel over het boek, dingen die je eerst niet in de gaten had.Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen