Boekverslag : Vincent Bijlo - Het Instituut
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 976 woorden.

Bibliografie
Gelezen: Tweede druk


Samenvatting
Otto Iking zit op een interne school voor blinden en slechtzienden, maar noch daar noch bij zijn ouders voelt hij zich echt thuis. Samen met zijn vriendje Harm smeedt hij dan ook vaak plannen om het instituut te ontvluchten. Hierbij maken zij bijvoorbeeld gebruik van de motor van de kok en zijn voedselkar. Otto maakt iedere dag een radio-uitzending die in school te ontvangen is. Op een gegeven moment wordt hij zelfs ontdekt door de AVRO en mag hij zijn eigen radioprogramma gaan presenteren, maar ook dat loopt verkeerd af.

Otto krijgt ook een vriendinnetje, Sonja en hij wil nooit meer bij haar weg. Maar toch haalt zijn vader hem op van het instituut en neemt hem mee naar huis. Otto's moeder blijkt alcoholist en depressief. Ze wordt opgenomen en Otto logeert zolang bij de buren en hun zoontjes Kas en Koos. Als Otto weer terugkomt op het instituut krijgt hij te horen dat hij na de zomervakantie naar de ziendenschool moet en aangezien hij weinig meer te doen heeft op school, gaat hij de bibliothecaris, Soeters, helpen. Otto's vader heeft besloten naar Amerika te emigreren, om daar als persfotograaf beter werk te vinden. Otto moet achterblijven, maar hij mag met Sonja en haar pleegouders mee op vakantie.
"Na een week zei ik net als Sonja al papa en mama tegen haar pleegouders. Het kostte me geen enkele moeite. Ik zeg het nu nog."


Tijd & Ruimte
Het verhaal speelt zich grotendeels in en rondom het blindeninstituut af. Verder bij Otto thuis, en bij zijn buren. Ook is er een keer een kamp in Dwingeloo. Het instituut is de rode draad in het verhaal en vervult dus een belangrijke rol.

Het verhaal speelt in de jaren zeventig, wat te merken is aan de vrije manier waarop de kinderen in het instituut worden behandeld. De vertelde tijd is ongeveer één schooljaar. In het boek zijn geen flashbacks, maar wel stukken gecursiveerde tekst. Daarin worden gedachten beschreven, maar vanuit een ander perspectief.


Personages
Otto Iking heeft de hoofdrol in dit verhaal. Het is een lief mannetje dat zoekt naar geborgenheid en veiligheid. Daarom kan hij het ook met weinig leraren vinden. Eigenlijk alleen juffrouw Letty, zij is echt aardig. Verder is Otto een deugniet en heeft hij een hoop wilde plannen, die hij gewoon uitvoert.

Harm is het beste vriendje van Otto. Hij noemt hem de superblinde, de blindste der blindsten.

Hij kijkt tegen Harm op, het is zijn voorbeeld. Alles wat Harm kan, wil hij ook en als er iets is dat Harm nog niet kan, dan gaat hij het kunnen. Harm is een beetje arrogant, veroorzaakt door het feit dat hij pas op z'n tweede blind is geworden door een tumor.

Juffrouw Letty is Otto's lievelingsjuffrouw. Alleen zij kan hem altijd troosten en helpen.

Edwin speelt een klein rolletje in het verhaal. Hij is slechtziend, waardoor hij een hoop kapsones heeft, bovendien is hij geestelijk niet helemaal in orde. Edwin loopt iedereen altijd te pesten.

Bij Otto is er sprake van een innerlijke ontwikkeling, omdat hij toch een zekere geborgenheid vindt bij de ouders van Sonja. Aan het einde van het boek zegt hij dan ook dat hij hen al gauw papa en mama ging noemen.

Eigenlijk zijn er weinig echt gemene figuren in het verhaal. Dat is ook moeilijk te ontdekken, omdat alles door Otto's ogen wordt gezien en hij vindt een aantal leraren irritant, maar niet heel erg vervelend.


Thematiek
Het thema is het zoeken van een veilig plekje en geborgenheid.
Otto voelt zich nergens echt thuis en met zijn ouders heeft hij weinig contact, waardoor hij ook weinig genegenheid van hen krijgt. Dit is in het verhaal best wel goed te merken. Zelfs in zijn vriendschap met Harm, zoekt Otto naar geborgenheid, omdat hij Harm wil imiteren of zelfs Harm wil zijn. Iedereen bewonderde Harm omdat hij zoveel kon en toch superblind was.
Otto denkt liefde te zullen ontvangen, wanneer hij net zo veel kan als hij.


Opbouw
In het begin zit Otto gewoon op de blindenschool, is Harm zijn beste vriendje en komt hij haast nooit thuis en hoort hij weinig van zijn ouders.
Aan het einde gaat Otto naar de ziendenschool, omdat ze hem oud genoeg vinden en hij niks meer te leren heeft op het instituut. Met Harm is hij niet zo heel goed bevriend meer. Zijn ouders zijn uit elkaar en zijn moeder zit een in een psychiatrische inrichting. Omdat zijn vader naar Amerika vertrekt blijft hij voortaan bij de ouders van Sonja.
Je weet niet hoe Otto's leven afloopt, want het verhaal stopt als hij met Sonja en haar ouders wegrijdt in de Audi, op weg naar de vakantie. Het einde si in zekere zin open, maar het verhaal is hier wel geëindigd, want Otto komt nooit meer terug op de blindenschool.
Aan het einde volgt nog een cursief gedrukte pagina met een verhaal, waarin sprake is van een 'hij' die het hele instituut in brand steekt. Je weet niet of dat Otto is, maar ik denk het wel.
In het boek heb ik geen spanningsopbouw kunnen ontdekken. Het verhaal is namelijk komisch en wordt heel leuk verteld; er zijn geen echt spannende elementen.


Stijl
Het verhaal wordt verteld door een ik-figuur, Otto Iking, die de hoofdrol speelt. Hierdoor krijgt het verhaal een extra grappige wending, omdat Otto nog maar elf jaar is en sommige dingen niet begrijpt, terwijl de lezer het wel doorheeft.

Er vinden een hoop dialogen plaats, tussen Otto en zijn vriendjes en zijn leraren. Nog vaker heeft hij een dialoog met juffrouw Letty of Harm.
Het taalgebruik is soepel en modern. Er zijn geen extreem lange en saaie zinnen.


Eigen mening
Het boek vind ik echt heel erg leuk. Afgelopen oktober ben ik naar het Crossing Border festival geweest, waar men muziek met schrijvers en poëzie mixt. Vincent Bijlo was daar ook en las voor uit dit boek. Het was zo grappig, dat ik besloot het boek voor Sinterklaas te vragen. Met veel plezier heb ik het gelezen.


Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen