Boekverslag : Thea Beckman - Het Geheim Van Rotterdam
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 917 woorden.

De auteur

Thea BeckmanDe Titel

Het geheim van RotterdamUitgeverij

Wolters-Noordhoff B.V. Groningen 1997 "Jonge Lijsters"Taal

Het is in het Nederlands geschreven door een Nederlandse auteur.Tijd

Het verhaal begint 6 januari 1473 en eindigt in 1490Plaats

Het verhaal speelt zich voornamelijk af in Rotterdam. Caspar is een vondeling en groeit op bij de kuipersfamilie Blasius op de Botersloot. Later woont hij bij de chirurgijnsfamilie van meester Melchior van Capelle in het huis met de groene luiken aan het Westnieuwland. Caspar wordt als vondeling gevonden op 6 januari "Driekoningen" door Truitje Blasius.Caspar was "met de helm geboren" en zou een gelukskind zijn. Hij was een goede leerling op school maar haalde na schooltijd veel rottigheid uit. Toen hij 10 jaar was ontmoette hij Grietje van Capelle en vanaf toen ging hij elke zaterdagmiddag naar haar vader meester Melchior van Capelle en kreeg daar Latijnse les. Heel langzaam werd hij betrokken bij het alchimistenwerk.Truitje Blasius is de vrouw van kuiper Jan Blasius. Als Caspar 4 jaar is krijgt hij een zusje Eva. Eva is zijn lieveling en steunt hem ook als hij in moeilijke tijd komt en het huis wordt uitgezet. Meeste Melchior van Capelle is chirurgijn en getrouwd met Hanna. Zij hebben een dochter die 2 jaar jonger is als Caspar. Zij heet Grietje. Bij hun in huis woont ook een chirurgijnsleerling en die heet Balthasar. Jonker Frans van Brederode is 22 jaar en hij gebruikt Rotterdam als uitvalsbasis voor zijn rooftochten. Hij had een onblusbare eerzucht. Maximiliaan van Oostenrijk is de zoon van de Duitse Keizer en wordt benoemd tot Rooms koning.Perspectief

Het verhaal is een "hij verhaal"Thema

Het thema is het alchimistenwerk. De drie wijzen: Balthasar, Melchior en Caspar zijn op zoek naar "De Steen der Wijzen" en wilden de zieke metalen genezen en in goud veranderen. Alchimistenwerk was geheimzinnig en werd beschouwd als hekserij.Titelverklaring

Rotterdam had in de jaren rond 1480 een geheim. Door het alchimistenwerk kwam er een zeer opwekkende geur boven Rotterdam waardoor de burgers weer actief werden. De Sint-Laurenskerk werd afgebouwd.Opbouw

Het verhaal kent 18 genummerde hoofdstukken met titels.Einde

Het boek heeft een open einde: Caspar loopt weg met de hond Hermes. Wordt hij kuiper, chirurgijn, trouwt hij met Grietje?.........Samenvatting tekst

Truitje Blasius vindt een kind en noemt hem Caspar. Hij werd gevonden op "Driekoningen". Hij kreeg een zusje Eva. Toen hij 10 jaar was ontmoette hij Grietje. Caspar helpt Grietje tijdens een ruzie en brengt haar naar het huis met de groene luiken. Er wordt daar besloten dat Caspar voortaan elke zondagmiddag komt voor Latijnse les. Caspar is de Derde koning die het tweetal Melchior en Balthasar nog nodig had. Samen vormen zij "De Drie Wijzen uit het Westen". Caspar werd geboeid door de geheimzinnigheid die het huis beheerste.Caspar werd twaalf en hij kreeg van zijn vader een hoed met fluwelen rand, van zijn moeder een talisman met het stukje "helm" erin en van Eva kreeg hij een zelfgemaakte rozenkrans. Voor Melchior was 12 een magisch getal: hij mocht voor het eerst mee de kelder in. Daar werd alchemisme bedreven. Er was geen ontkomen meer aan, Caspar leidde vanaf nu een dubbel leven. Rotterdam werd overvallen door jonker Frans van Brederode. De burgers hadden niets meer te zeggen. Vanuit R'dam begon jonker Frans zijn rooftochten. Rooftasch, een knecht van jonker Frans, ontdekt de alchimistenkelder op zoek naar een dokter om de gewonde soldaten te laten behandelen.Jan Blasisus en zijn vrouw komen achter het dubbel leven van Caspar. Hij wordt het huis uitgezet. Hij zoekt onderdak in het huis met de groene luiken.Het is winter en er is bijna niets meer te eten. Jonker Frans echter verkwist eten en Melchior moet bij hem komen en beloven dat hij voor kerstmis een schepel met goud mee brengt, anders gaan de hoofden van de alchemisten eraf. Op hemelvaartsdag gaan Grietje en Caspar ingrediƫnten zoeken voor het alchimistenbrouwsel. Caspar moet als chirurgijn mee naar een slagveld op de Lek. Hij had op een dag zoveel ellende gezien dat hij besloot noot meer aan welke militaire expeditie dan ook deel te nemen.Al gauw weet heel Rotterdam af van de alchimisten praktijken en wordt Caspar door Jan Blasius het huis uitgezet. Caspar besluit om bij de van Capelles in te trekken. Jonker Frans trekt zich terug in Sluis zodat Rotterdam vrij is.Opeens komt Caspar erachter dat ze het helemaal verkeert hebben gedaan, het brouwsel moet niet vies zijn maar juist net als de zomer. Caspar en Grietje gaan weer het veld op en gaan er zoeken naar kruiden. Tijdens het zoeken worden ze verliefd op elkaar. Als ze thuiskomen komt het zusje Eva binnengestormd. Zij wil hen waarschuwen voor de groep Rotterdammers die naar hun huis komen gestormd, onder leiding van de smid. Als die smid binnen ontstaat er ruzie. Op dat moment breekt er een storm los en de bliksem slaat in in het huis naast dat van de van Capelles. Onmiddellijk wordt er een rij blussers gevormd. Maar die kunnen niet voorkomen dat het vuur overslaat naar het huis met de groene luiken. Beide huizen branden tot de grond af. De chirurgijn en de familie weten snel weg te komen, maar Caspar wordt gearresteerd op verdenking van brandstichting en beland in de kerker. Na een aantal dagen in de donkere kerker door wordt hij vrijgelaten en mag hij met een bewaker mee. Als hij buiten staat blijkt dat hij is vrijgekocht door Melchior. Caspar besluit dan dat hij zijn eigen weg gaat, samen met de hond Hermes.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen