Boekverslag : Raymond Elias Feist - Magier
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 2120 woorden.

Auteur: Raymond Elias Feist

Uitgeverij: MeulenhofKorte Samenvatting

Puc, een dertienjarige jongen, keukenhulp in kasteel Schreiborg, wordt Overvallen door een storm. Kulgan, magier en raadgever van Borric, de Hertog van Schreiborg, verleent hem onderdak voor de nacht en ontdekt Dat Puc aanleg heeft voor magie. Op Midzomerdag, de dag van het Kiezen, wordt Puc aangesteld als leerling-magiër van Kulgan. Hij toont zich snel van begrip, maar stuit op een barrière bij het uitoefenen van de eenvoudige oefeningen. Als hij Carlina, de dochter van hertog Borric, begeleidt op een tocht te paard, worden zij aangevallen door twee trollen. Puc weet ze met een toverspreuk onschadelijk te maken. De manier waarop hij de spreuk aanwendt, blijkt een volkomen nieuwe vorm van magie te zijn. Door zijn betoonde heldenmoed is prinses Carlina diep onder de indruk van Puc geraakt. Ze overlaadt hem met attenties, tot groot ongenoegen van jonker Roland, die verliefd is op de prinses. Als er melding wordt gemaakt van een scheepswrak voor de kust van Schreiborg, gaan Puc en zijn boezemvriend Tomas, die tijdens het kiezen gekozen is door de zwaardmeester, kijken.

Ze worden op het strand aangevallen door de enige overlevende van de ramp, Een zwaargewonde man in onbekende kledij die afkomstig blijkt te zijn van een andere wereld, genaamd Kelewan. Magiërs uit die wereld hebben een doorgang weten te maken van hun wereld naar Midkemia, de wereld van Puc. De Raad van Elfen wordt uitgenodigd voor een vergadering. Het blijkt dat er vaker Tsurani – de bewoners van het keizerrijk Tsuranuani op

Kelewan – gesignaleerd zijn. Men vermoedt dat er voorbereidingen gaande zijn voor een offensief. Bericht gaat uit naar de andere gewesten van het koninkrijk en hertog Borric vertrekt met een gevolg naar de stad Krondor

voor een onderhoud met prins Erland. Onderweg wordt het gezelschap aan-

gevallen door de Onzalige Broederschap, de duistere verwanten van het elfenvolk. Door een list weten de overlevenden te ontsnappen . Zij komen

een groep dwergen op patrouille tegen die hun de weg wijst door de mijnen.

Wegens e snel intredende winter is dit de enige begaanbare route door de

Bergen. Hier raakt Tomas afgescheiden van de groep en verdwaalt hij in het

uitgestrekte mijnenstelsel van de dwergen. Dolgan, de dwergenleider, leidt de

anderen de mijnen uit en het gezelschap reist verder naar Krondor. Op zoek

naar Tomas gaat Dolgan terug de mijnen in. Hij treft de jongen aan in gezel-

schap van een gigantische draak, die stervende blijkt te zijn . In de schat-

kamer van de draak vindt Dolgan de legendarische hamer van Tholin, en

Tomas vindt een smetteloos witte wapenuitrusting. Dolgan neemt Tomas

mee naar zijn woonplaats alwaar zij overwinteren. Hertog Borric regelt een

schip om hem en zijn gezelschap naar Krondor te zeilen. Door zwaar weer en

averij worden zij gedwongen het eiland aan te doen van Macros de Zwarte,

een legendarische magiër. Macros vertelt hun dat zij elkaar opnieuw zullen

ontmoeten wanneer de nood het hoogst is. Aangekomen in Krondor blijkt

prins Erland, door todoen van zijn neef, Koning Rodric, geen bevelhebber

meer te zijn van de westelijke legers. Borric besluit door te reizen naar

Rillanon, de hoofdstad van het Koninkrijk, en ontdekt daar dat de koning

Geestesziek is. Door de kuiperijen aan het hof dreigt er, naast de invasie van

de Tsurani die inmiddels begonnen is, een burgeroorlog. Rodric is niet bereid de westelijke legers als versterking in te zetten en Borric reist af naar

het strijdtoneel.bij een aanval op een centrale Tsuranese stelling verdwijnt

Puc; men neemt aan dat hij dood is. Tijdens de gevechten die Tomas en de dwergen In en rondt het mijnengebied tegen de Tsurani voeren, blijkt er van Tomas’ wapenuitrusting een beschermende kracht uit te gaan. Bovendien krijgt hij visioenen, beelden uit lang vervlogen tijden. Caelin, zoon van elfenkoningin Aglaranna, neemt Tomas mee naar zijn woongebied Elvandar. Schreiborg wordt belegerd. Arutha, de jongste zoon van Borric, en bij diens afwezigheid bevelhebber van het leger van Schreiborg, weet met zijn manschappen het kasteel te verdedigen tegen de almaar verder oprukkende Tsurani. Hij redt het leven van Emus Trask, een zeekapitein die zijn schip en bemanning heeft verloren aan de Tsurani. Emus betoont zich een uitstekende hulp bij de verdediging van kasteel Schreiborg. Uiteindelijk trekt het enorme Tsuranese leger

zich terug voor de winter. Sinds hij door de Tsurani gevangengenomen is, heeft Puc vier jaar lang gewerkt als slaaf in een moeraskamp op de Tsuranese wereld Kelewan. Hij raakt daar bevriend met een nieuwkomer genaamd Laurie van Tyr-Sog, een minstreel. Na een ongeluk met de kampopzichter worden de twee meegenomen door Hokanu, de jongste zoon van de Shinzawai, naar het landgoed van zijn vader. Puc en Laurie krijgen de opdracht Kasumi, de oudste zoon, alle delen van de koninkrijkse taal en cultuur te leren. Puc ontmoet daar een slavenmeisje, Katala, op wie hij verliefd wordt. De broer van Kamatsu, De Heer van de Shinzawai, is een Grootheid, een machtig magiër die vanwege zijn titel boven de wet staat. Op een avond komt deze Grootheid, Fumita, erachter dat Puc op Midkemia een magiërleerling is geweest en neemt Puc mee naar de Assemblee, de broederschap der magiërs. Op Midkemia is Tomas inmiddels uitgegroeid tot een machtig strijder door de invloed van zijn oeroude wapenuitrusting, die eens heeft toebehoord aan een Valheru – een Drakenheerser. Van het legendarische oorspronkelijke volk van Midkemia is maar weinig bekend, behalve dat ze wreed en machtig waren en dat ze de elfen en de moredhel als slaven hielden. De elfenkoningin Aglaranna, haar zoon Caelin en Tathar, haar adviseur, vrezen dat Tomas wordt verteerd door de macht van Asschen-Sukar, de Drakenheerser uit de Oudheid, wiens wapenuitrusting hij nu draagt. Ze zijn bang voor een terugkeer van de Valheruaanse overheersing. Aglaranna’s onrust wordt nog groter als ze merkt dat ze verliefd is op Tomaes. Er volgt een Tsuranese aanval op Elvandar die wordt afgeslagen door de gecombineerde Strijd machten van de elfen en de dwergen, gesteund door Macros. Na de aanslag geeft Aglaranna toe aan haar gevoelens voor Tomas en verliest zo de macht hem te bevelen. Beroofd van zijn geheugen wordt Puc in vier jaar tijd door de leraren van de Assemblee opgeleid tot magier. Hij ontdekt een begenadigd volger is van het Grotere Pad, een op Midkemia niet voorkomende vorm van magie. Kulgan was, als magier van het Minder e Pad niet in staat Puc te onderwijzen. Bij het bereiken van zijn status als Grootheid krijgt Puc de naam Milamber. Zijn leraar, Shimone, brengt hem naar de Toren van Beproeving waarop hij in een zware storm zijn laatste test ondergaat terwijl hij in een visioen de geschiedenis van het Keizerrijk Tsuranuani te zijn

krijgt. Zijn eerste vriend in de Assemblee, Hochopepa, waarschuwt hem van de scherpe kanten van de Tsuranese politiek..In het negende jaar van de oorlog komt Arutha via de Tsuranese ex-slaaf Charlie te weten dat er verse troepen vanuit Kelewan binnen komen. Samen mat Martin Langboog, de jachtmeester van zijn vader, en Emus Trask, reist Arutha af naar Krondor om prins Erland om hulp te vragen. Tijdens de reis ontdekt Emus Martins geheim, namelijk dat hij een bastaardzoon van Borric is Martin laat Emus zweren dat hij het geheim aan niemand zal vertellen. In Krondor ontdekt Arutha dat de stad in de handen is van zwarte Gys, de hertog van Bas-Tyra, een gezworen vijand van heer Borric. Hij komt in aanraking met Jocko Radbrand, Gys’ Trawant en hoofd van de geheime politie.Tijdens hun vlucht voor Radbrand vallen Arutha, Martin en Emus in handen van de Snaken, de dievengilde van Krondor. Daar ontmoeten ze Robbie de Hand, een jongen die een zeer goede dief is, Gregor Tromp, een piraat die smokkelaar is geworden en zijn eerste stuurman Aron Kok. De Snaken houden de uit het paleis gevluchte prinse Anita verborgen en Jocko Radbrand doet zijn uiterste best haar terug te vinden voordat Gys van Bas-Tyra terug komt van een grens conflict met het buurland Kesh. Met hulp van de snaken weet het groepje van Arutha samen met prinses Anita de stad te ont-

vluchten. Tijdens een achtervolging op zee lokt Emus het schip van Radbrand op de

klippen. Terug in Schreiborg hoort Arutha dat Jonker Roland is gesneuveld tijden een schermutseling. Inmiddels is hij verliefd geworden op Anita, al wil hij dit tegen over zichzelf niet toegeven omdat hij haar te jong vindt. Puc, nu genaamd Milamber, keert terug naar het landgoed van de Shinzawai om Katala op te halenen komt tot de ontdekking dat hij tijdens zijn afwezigheid vader is geworden van een zoon, William.

Ook krijgt hij te horen dat de Shinzawai werken aan een plan om in samenwerking met de keizer de door de Krijgsheer overheerste Hoge Raad te dwingen de oorlog te beëindigen. Het was de bedoeling dat Puc en Laurie samen met Kazoemi, die inmiddels de taal en de gebruiken van het koninkrijk beheerst, naar de koning zouden gaan met een vredesvoorstel van de keizer. Puc weigert echter zijn medewerking. Hij wenst de andere veel geluk en vertrekt met zijn vrouw en zijn kind naar huis. Tomas heeft inmiddels een grote verandering ondergaan en heeft de krachten van de Valhenu en het mensenkind met elkaar in balans kunnen brengen in een laatste innerlijke titanenstrijd, waarbij hij bijna Martin Langboog doodt.

Kazoemi en laurie komen door de scheuring en gaan opweg naar Rillanon, waar

ze door de geesteszieke koning worden beschuldigd van spionage. Ze ontsnappen uit het paleis met hulp van hertog Caldric, die hen aanraadt naar heer Borric te gaan omdat een burgeroorlog onvermijdelijk lijkt. In het kamp ontmoeten ze Lyam, Borrics andere zoon, die hun verteld dat zijn vader gewond is geraakt en op sterven ligt..

Milamber – Puc – woont de Keizerlijke Spelen bij die de Krijgsheer heeft laten organiseren om zijn verpletterende overwinning op heer Borric te vieren. Woedend om de zinloze wreedheden die er worden vertoond, verwoest hij de arena , waardoor hij de Krijgsheer te schande zet en daarmee de politiek in het keizerrijk in grote wanorde brengt. Daarop vlucht Milamber met Katala en William terug naar Midkemia, niet langer een Tsuranese Grootheid, maar weer Puc van Schreiborg.

Hij is net op tijd bij Borric om hem te zien sterven. Als laatste daad wettigt Borric Martin als zijn oudste zoon. Dan verschijnt de koning, geërgerd door het onvermogen van zijn bevelhebbers de slepende oorlog tot een einde te brengen. In een krankzinnige offensief weet hij tegen alle verwachtingen in het Tsuranese front op te rollen en de vijandelijke soldaten terug te drijven naar de vallei waar ze hun scheuringstoestel hebben staan. Tijdens deze slag raakt de koning echter dodelijk gewond en in een helder moment benoemt hij Lyam tot zijn erfgenaam.

Onmiddellijk stuurt Lyam bericht naar de Tsurani dat hij het door Rodric afgewezen vredesvoorstel accepteert.De datum voor de onderhandelingen wordt vastgesteld. Dan verschijnt Macros in Elvandar om Tomas te waarschuwen voor verraad tijdens de vredesbesprekingen. Tomas belooft zijn krijgers te sturen , en ook de dwergen zullen dat doen. Als gevolg van een illusie die gecreëerd is door Macros, worden de vredesonderhandelingen wreed verstoord door gewapende strijd. Macros verschijnt, want nu is de nood het hoogst.. Samen met Puc vernietigt hij de scheuring, waardoor er vierduizend Tsuranese soldaten onder bevel van Kasumi stranden op Midkemia.Ze geven zich over aan Lyam, die hun de vrijheid schenkt in ruil voor hun trouw aan het K Koninkrijk.

Allen keren terug naar Rillanon voor Lyam zijn kroning, behalve Arutha,Puc en Kulgan, die een bezoek brengen aan Macros’ eiland.Van Gadhis, een gnoomachtige bediende van de tovenaar, krijgen ze een boodschap. Macros is, naar het schijn gestorven bij de verwoesting van de scheuring en heeft zijn enorme bibliotheek nagelaten aan Puc en kulgan, die van plan zijn een academie voor magiërs te bouwen. Als verklaring van zijn verraad zegt Macros dat het wezen dat in de oudheid van Tsuranaunni bekendstond als de vijand, Midkemia via de scheuring zou kunnen vinden en dat hij, Macros, daarom een situatie had geschapen waarin de scheuring wel vernietigt moest worden.

Terug in Rillanon ontdekt Arthura de waarheid rond Martin. Als oudste zoon heeft Martin recht op de kroon, maar de jachtmeester ziet af van zijn aanspraak; zodat Lyam koning wordt. Arutha wordt benoemd tot Prins van Krondor, aangezien Anita’s vader is gestorven. Gys van Bas-tyra, die zich verborgen houdt, wordt bij verstek verbannen als verrader.

Inmiddels heeft Laurie kennis gemaakt met prinses Carlina, die minstens net zo onder de indruk is van hem als hij van haar. Laurie vertrekt samen met Arutha en Martin, die benoemt is tot Hertog van Schreiborg, voor een reis langs de edelen van het Oostelijke Rijk. Puc gaat met zijn gezin en Kulgan naar het eiland Sterrewerf om te beginnen met de bouw van de Academie.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen