Boekverslag : Paul Brandeel - De Handen
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 753 woorden.

Uitgever: Manteau Brussel / Den HaagPlaats van de handeling: Het verhaal speelt zich af in een klein stadje ergens in

( land, streek, lokaliteit, enz. ) Vlaanderen.Sociaal milieu: Het verhaal is toegespitst op de tegenstellingen tussen arbeidersmilieu

( arbeiders, boeren, burgers, enz. ) en de gegoede burgerij. Ook de lagere geestelijkheid komt aan bod.Tijdperk: Periode onmiddellijk na W.O. // .Naam der voornaamste personages: ( hun functie, hun karakter, hun onderlinge relatie)

Armand Nielens is een fabrieksarbeider van negentien jaar die droomt van een gouden toekomst. Tijdens het werk in de spoorwagenfabriek Delafagne - Antic worden zijn beide handen verpletterd. Wanneer hij in het ziekenhuis, net voor de operatie, nog even bij bewustzijn komt, flitsen enkele herinneringen uit zijn jeugd door zijn hoofd. Deze herinneringen hebben betrekking op zijn handen.

Professor doctor Hartmann is voor de wereld een bekend chirurg, hoogleraar en wetenschapper. In het geniep is hij echter een cynicus en een mensenhater. Hij leeft volledig voor zichzelf en tegen betaling zal hij anderen helpen. Tijdens zijn hobby - uren is hij filosoof en letterkundige. Op het ogenblik van het ongeval houdt hij ergens een voordracht. Wanneer men hem dringend oproept vanuit het ziekenhuis, maakt hij versneld zijn voordracht af en arriveert pas drie uur later in de operatiezaal. Zijn gouden handen zorgen voor een vanzelfsprekend geslaagde operatie: de handen van Armand zijn afgezet.

Mevrouw Greta Delafagne - Antic is op de avond van het ongeval twintig jaar gehuwd met Patrice, eigenaar van de spoorwagenfabriek. Greta was vroeger een zeer aantrekkelijke vrouw. Haar ongelukkig huwelijksleven en overdreven vraatzucht maakten haar echter tot een omvangrijk, lichamelijk vervallen wijf, steeds kibbelend met Patrice. Juist wanneer zij een feest geven om voor de buitenwereld hun huwelijksverjaardag te vieren wordt Patrice wegens het ongeval weggeroepen. Greta eist theatraal dat haar echtgenoot op het feest blijft, doch hij vertrekt. Onder invloed van de voorbije druk der jaren werpt Greta een vaas naar het hoofd van haar man wanneer deze terug thuiskomt. Zij sluit zich vervolgens op in de badkamer en pleegt zelfmoord.

Patrice Delafagne is een telg van een zeer rijke familie. Na zijn huwelijk met Greta bedriegt hij deze bijna dagelijks. Naar de buitenwereld toe vormen zij het ideale paar, maar ingewijden weten beter. Zelfs op de avond van hun twintigjarig huwelijksfeest bedriegt Patrice zijn echtgenote. Wanneer hij na die avond van het ongeval terug thuiskomt en nadat zijn vrouw zelfmoord heeft gepleegd, rijdt hij in beschonken toestand met zijn auto het water in. Patrice blijft ongedeerd.Annelies Nielens, de moeder van Armand en Anneke, verloor twee jaar geleden haar echtgenoot. Sinds die dag toont zij zich overbezorgd voor haar kinderen. Wanneer zij s'avonds alleen thuis is en er aan de deur wordt gebeld, begrijpt zij onmiddellijk dat er een ongeluk is gebeurd bij het zien van de mensen van de fabriek. Met ineengestrengelde handen blijft zij achter.

Anneke Nielens is op de avond van het ongeluk naar de bioscoop. Zij droomt voortdurend, zoals haar broer, van een betere toekomst. Wanneer zij al zingend uit de bioscoop komt is zij nog niet op de hoogte van het ongeluk van haar broer. De schrijver laat ons om haar reacties in het ongewisse.

Eerwaarde Heer Ludovicus Dewandeleer is pastoor van de parochie Sint - Barbara. Hij is pastoor van het plebs, uitschot, stinkers, stakkers, pastoor der zware jongens en alle meisjes van plezier. Ondanks zijn zware opdracht staat hij steeds onmiddellijk klaar om de mensen te helpen. Als één der eersten is hij dan ook in het ziekenhuis bij de ongelukkige Armand. Zelfs tijdens de operatie blijft hij in de wachtkamer zitten, het hoofd in de handen, en wil niet naar huis.

Gerard Salens is een brave, bedreven, geleerde en ongelovige dokter. Als vrijgezel woont hij nog in bij zijn moeder. Zijn studies wist hij te bekostigen door het doen van vakantiewerk en klusjes tijdens de weekeinden. Wanneer hij tijdens een consultatie op de hoogte wordt gebracht van het ongeval , rijdt hij onmiddellijk naar het ziekenhuis na eerst zijn overspannen handen te hebben bekeken. Als contractueel bedrijfsarts van de spoorwagenfabriek blijft hij tot de operatie bij Armand. Dan herneemt voor hem de dagelijkse en eventueel nachtelijke sleur.

Gustaaf Hasemette is brandweerman - van - dienst op het ogenblik van het ongeval. Hij ontvangt als eerste de noodoproep uit de fabriek en ondervindt hoe moeilijk het soms kan zijn om zwaargewonden naar het ziekenhuis te laten overbrengen. Ondanks moeilijkheden met de telefoon brengt hij zijn opdracht tot een goed einde. De morgen na het ongeval loopt hij reeds om zeven uur nadenkend in zijn tuin. Hij kon niet slapen.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen