Boekverslag : Patrick Suskind - Das Parfum
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1385 woorden.

Patrick Süskind, Das Parfum1. Schrijf een a-4 tje over het boek waarbij je via de sterke punten van het boek de toekomstige lezer ervan probeert te overtuigen het boek echt te lezen.Vanaf 1985 heeft Süskind de eer om het boek “das Parfum” op zijn naam te hebben staan. Dit boek volgde na een toneelstuk eerder verschenen in 1981. Het belangrijkste thema in “das Parfum” is de bezetenheid van iemand om een ideaal voor elkaar te krijgen. Süskind weet een personage te schetsen die er werkelijk alles voor over heeft om zijn doel waar te maken. Hierin weet deze personage zover te gaan dat zijn hele leven hand in hand loopt met bederf, de dood en eenzaamheid. Süskind heeft in “das Parfum” een bijzondere sfeer weten te creëren.

Het verhaal begint op een parijse vismarkt aan het einde van de achttiende eeuw (Grappig om te weten is dat Süskind zelf jaren in Parijs gewoond heeft). Jean-Baptiste Grenouille ziet hier het levenslicht maar wordt vrijwel meteen in een afvalhoop vis geworpen. Natuurlijk overleeft hij dit want anders zou het verhaal geen verhaal meer zijn. Hij brengt zijn jeugd in een weeshuis en als leerling van een leerlooier door. Hier ontwikkeld hij zich op sociaal gebeid onvoldoende maar hij blijkt wel de macht over een andere, zeer bijzondere gave te bezitten. Zijn reuk. In zijn zesde levensjaar heeft Jean-Baptiste Grenouille al zo’n sterk reukvermogen ontwikkeld dat hij meer dan 100.000 geuren weet te herkennen en ze kan scheiden van elkaar. Dit reukvermogen weet hij nog veel verder uit te breiden als hij een paar jaar in een parfumerie werkt. Jean-Baptiste Grenouille heeft echter niet alleen een sterk reukvermogen ontwikkeld, tevens

heeft het verlangen om alle geuren in zijn macht te hebben bezit van Jean-Baptiste Grenouille genomen. Vooral de geuren van jonge maagden vindt hij onweerstaanbaar. Om deze geur in zijn bezit te kunnen krijgen vermoord hij een meisje. Tot zijn grote schrik merkt hij dat hij de geur niet bij hem kan houden, hij vervliegt. Kapot van verdriet en vergiftigd door de stank van Parijs trekt Jean-Baptiste Grenouille zich zeven jaren lang terug in een grot. Hier ontdekt hij dat hij zelf geen geur heeft, hij verwijt zichzelf dat dit de oorzaak is van zijn sociale isolement

en hierdoor wekt hij een nieuw levensdoel voor ogen; Alle onweerstaanbare geuren vangen en een parfum (“das Parfum!) creëren waardoor hij weer een geur krijgt en gezien zal worden

door de mensen. Met dit motief in zijn hoofd begint het verhaal pas echt goed op gang te komen doordat het wel hele bijzondere en lugubere vormen aan gaat nemen. Nog nooit eerder heb ik een roman zoals deze gelezen. Het verhaal getuigt van een volledig

nieuw inzicht. Liefde, schoonheid en begeerte zouden niet bepaald worden door uiterlijke kenmerken, gezamenlijke interesses in en karaktereigenschappen. Nee, alleen de geur van een persoon zou bepalend zijn. Ik denk dat dit niet waar is. Volgens mij is het altijd een combinatie van factoren die de doorslag geeft.

Wanneer Jean-Baptiste Grenouille zijn onweerstaanbare parfum voor het eerst gebruikt, wordt er liefgehad zoals dat nog nooit gebeurd is. Ik denk dat dit boek is geschreven als een soort

mythe over een criminele tovenaar. Die weliswaar grote gaven bezat, maar wanneer hij die wilde aanwenden, bleek het middel erger te zijn dan de kwaal. Om iets duidelijk te maken word

er in een sprookje nogal eens overdreven. Als iemand goed is, dan ziet deze persoon er lief, mooi en onschuldig uit, bijvoorbeeld als een elfje. Deze vorm van overdrijven is ook terug te vinden om aan te geven wanneer iets goed is of iets slecht is. In dit verhaal wil de schrijver het belang van (menselijke) geur aantonen, door iemand deze geur niet te geven, maar hem wel

een uitstekend reukvermogen te geven. Doordat hij deze geur niet heeft, heeft hij nauwelijks contacten. Hij vermijdt ze liever. Zodra hij deze geur wel heeft, vindt iedereen hem aardig. Alle

andere factoren, zoals karakter, worden buiten beschouwing gelaten. Zo wordt iets erg duidelijk gemaakt. Het einde van het boek vind ik erg onverwacht. Hij wordt opgegeten door het uitschot van Parijs, nadat hij zich met zijn geweldige parfum heeft besprenkeld. Het zat erin dat zijn gave

uiteindelijk zijn ondergang zou worden, maar op deze manier had ik het niet verwacht. Jean-Baptiste Grenouille weet welke macht het parfum hem geeft (in Grasse had hij maar een druppel voor zijn optreden gebruikt); hij heeft de macht over de liefde, die hij zelf nooit heeft gekend. En uit liefde aten de mensen hem op. Dit is heel paradoxaal, maar ik vind het een geweldige vondst van de schrijver.

3.b Beschrijf 2 personages uit het boek d.m.v. 5 kenmerkende citaten en motiveer je keuze.Allereerst heb ik gekozen voor Baldini. Baldini is een bekende parijse parfumeur en hij neemt Jean-Baptiste Grenouille in dienst. Baldini is duidelijk een personage die moeite heeft met de nieuwe ideeën van de Verlichting. Hij heeft er moeite mee dat God in twijfel wordt getrokken en dat zelfs de koning zich inlaat met deze nieuwe en verwerpelijke ideeën. Ik vind dat Süskind

een mooi tijdsbeeld weet te creëren, vooral door details zoals deze (Verlichting-18e eeuw).

Citaat blz. 60 en 61:

Baldini heeft een hekel aan jachtigheid die sterk terug te vinden is in de concurrent van Baldini, Pélissier. Deze is in snel tempo de heerlijkste geuren aan het produceren.

Citaat blz.. 56:Eigenlijk is Baldini geen goede parfumeur maar wanneer hij Jean-Baptiste Grenouille in dienst heeft gaat zijn zaak eindelijk weer floreren. Baldini wil de werkelijkheid niet onder ogen zien en is erg gelukkig door deze zelfverheerlijking. Hierdoor komt hij op mij enigszins kinderachtig

over.

Citaat blz. 54:

Het karakter van de hoofdpersonage, Jean-Baptiste Grenouille :Jean-Baptiste Grenouille is een erg schuchter persoon. Hij is zeer in zichzelf gekeerd en kan de aanwezigheid van andere mensen niet goed verdragen. Emotioneel is hij zeer zwakbegaafd, dit

blijkt onder andere uit het volgende citaat. Citaat blz. 45/46:

Mede door deze eigenschappen is Jean-Baptiste Grenouille een zog. Einzelganger. Zonder moeite spendeert hij zeven jaren van zijn leven in een grot. Water likt hij van een rots.

Citaat blz. 139:

Jean-Baptiste Grenouille’s invloed op bepaalde gebeurtenissen zijn veelal zeer destructief: bijna alle personen die hij in zijn leven ontmoet sterven een eenzame en gruwelijke dood.

4. Geef je mening over het boek en ga daarbij in op het thema en de uitwerking daarvan.Het belangrijkste thema in deze roman is de bezetenheid van een persoon om zijn ideaal te kunnen bereiken. Hierdoor heeft Süskind een personage weten te schetsen met een sterk karakter en een duidelijke mening. Dat de hoofdpersonage zijn doel op wel erg brute wijze probeert te bereiken komt het verhaal alleen maar ten goede, vind ik. Deze gruweldaden trokken mijn aandacht naar het boek toe, ik wilde weten hoe het zou eindigen. Het gaat over

een personage die iets wil bezitten wat iedereen bezit behalve hijzelf. Hier komt bij dat hij benadigd is met een gave waardoor hij deze eigenschap bij anderen extra sterk waarneemt. Ik

vind deze tegenstelling erg diepliggend. Omdat dit in het echte leven vaak ook zo is zet het je aan het denken. De nevenmotieven zijn eenzaamheid en verderf. Al deze motieven hangen met elkaar samen. Als je anders bent dan anderen zal de eenzaamheid bezit van je nemen en sociaal zal je verarmen. Dit maakt het makkelijker om niet naar je gevoel te luisteren. De hoofdpersonage in dit boek kon zonder enige moeite mensen van hun leven beroven. Hierdoor loopt hij automatisch hand in hand met de dood het leven door. Dit ‘verband’met de dood en bederf weet Süskind sterk te benadrukken. Het begint al bij de geboorte van de hoofdpersonage, hij wordt in een berg stinkend afval geworpen. Overal waar de hoofdpersoon in zijn latere leven komt zaait hij verderf. De mensen zijn ongelukkig en arm, huizen storten in en zijn medemensen sterven een gruwelijke dood. Het thema vind ik ik een buitengewoon goede vondst van de schrijver. Ook de gruwelheden in dit boek vond ik positief, het geeft smaak aan een boek zodat het erg boeiend is om te lezen. Al met al ben ik zeer tevreden over dit boek.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen