Boekverslag : Maarten 't Hart - Een Vlucht Regenwulpen
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1088 woorden.

Het is een boek waarin veel romantiek voorkomt: er wordt regelmatig over het rustige rietland gesproken. Ook komen er soms triestige fragmenten in voor, zoals het moment waarop Maartens moeder sterft aan keelkanker. Het kent dus zijn ups en downs wat het voor mij een zeer goed boek maakt. Ik vond het een plezier om er in in te lezen.



Het eerste hoofdstuk is eigenlijk een korte inhoud van het boek en van Maartens leven dus bij gevolg. Hij bevindt zich in een serre waar hij een tros druiven afknipt voor een vriend van hem die die dag huwt. Daar overloopt hij even zijn leven: in het prille begin speelde hij in en rond de hoeve en hielp hij zijn vader in mindere

mate met het tomatenplukken. Daarna ging hij naar de basisschool waar hij les kreeg van figuren zoals 'de Generaal'. Om daarna naar de HBS te mogen gaan heeft hij veel moeten doen om zijn vader te overhalen om te mogen gaan. Nu op 30-jarige leeftijd is hij hoog-leraar in de weefselkweek.



Zoals reeds eerder gezegd huwt dus zijn vriend, Jakob. Op de receptie ontmoet hij het zusje van zijn eerste grote liefde, Martha. 's Avonds wanneer hij naar het feest gaat, geeft hij haar een lift. Daarna brengt hij haar ook nog eens naar huis. Na het afscheid ziet hij doodbidders. Hieruit leidt hij af dat hij nog 14 dagen te leven

heeft. Die avond kan hij niet slapen en begint zijn leven nog eens te overpeinzen. Als eerste herinnert hij zijn moeder. Iedere morgen leegde ze de aslade wat hij echt fantastisch vond, en kamde zij haar lange zwarte haren wat hij een echt wonder vond. Op een dag moest zijn vader naar het dorp naar de veiling. Die dag zette hij ook zijn eerste voet in het dorp. Daar zullen zijn amandelen gepeld worden, maar om bij de dokter te geraken, moeten ze eerst nog een plein oversteken, wat hij een zeer nare ervaring vindt. Het enige wat hij zich van zijn vader herinnert, is dat hij voor de kachel zat met een pijp in zijn mond en dat hij altijd zei dat hij 100'000 gulden wil hebben. 's Morgens vertrekt hij naar zijn labo. Op de weg erheen heeft hij een eerste ongelukje, een eerste vingerverwijzing naar de dood. In het labo heeft hij nog een ongeluk: hij struikelt en valt tezamen met een lamp in de richting van een waterbak. Nog juist op tijd kan hij van richting veranderen of hij zou geëlectrokuteerd zijn. Een tweede vingerverwijzing naar de dood. Ontdaan door het ongeluk zegt hij een vergadering af en gaat hij in de namiddag varen in de riet-landen, een plaats die hem van alle kwaad verlost. Wanneer hij die avond thuiskomt vindt hij een briefje in de bus dat hem zegt dat er

een reünie zal worden ingericht door zijn vroegere lagere school. Eindelijk zal hij Martha terugzien. Dat briefje zet hem ook weer aan het nadenken: hij herinnert zich terug een stuk uit zijn verleden. Hij denkt terug aan de eerste dag dat hij naar school ging (een nare ervaring). Al snel bleek dat hij de slimste van de klas was, waarop niet weinig jaloers waren. Andere jongens plaagden hem wat hem voor de eerste keer razend maakt. Toch maakte hij de lagere school zonder verdere problemen door, zowel op puntengebied als op plaaggebied. Nu moest hij nog zijn vader overhalen om verder te mogen studeren. Plots denkt hij aan de laatste dag van zijn moeder. Ze had keelkanker en is op een zaterdag gestorven, juist dan wanneer er een vlucht regenwulpen opsteeg. Op zaterdag gaat hij naar de reünie waar hij eindelijk Martha terugziet. Ze is echter al getrouwd en heeft 2 kinderen, wat Maarten wel enigzins ontmoedigt. Op de weg terug denkt hij terug aan de dag waarop hij haar voor het eerst zag en dolverliefd op haar was geworden. Hij werd speciaal om haar te kunnen zien bibleothecaris, en speciaal voor haar las hij dezelfde boeken. Na de eindexamens aan de HBS wilde hij haar blijven zien, maar daardoor moest hij naar een andere kerk, wat hem dan weer problemen gaf met zijn vader. Daar kreeg hij de genadesteek: een ander was er met zijn meisje vandoor. Op de vooravond van zijn afreis naar Zwitserland, voor een college. Die morgend vertrekt hij niet met een gerust hart wetende dat hij nog maar enkele dagen te leven heeft. In Bern parkeert hij zijn auto in het station, waar hij zijn oude vriendin Adrienne ontmoet. Hij vergezelt haar naar haar hotel om daarna naar zijn eigen hotel te gaan. Daar kan hij de slaap niet vatten en dan besluit hij maar in de achterbuurten rond te zwerven, zoals hij ook iedere andere nacht zal doen. Nadat het college afgelopen was, nodigt Ernst hem uit om nog enkele dagen te genieten van de omgeving. Eerst gaan ze met de tandradbaan naar boven, om daar dan een wandeling te maken. Daarna besluiten ze om naar beneden te klimmen langs een 'schoorsteen'. Deze 'schoorsteen' betekent bijna Maartens dood. Door dit ongeval worden Ernst en Adrienne verliefd op elkaar en begrijpt hij eindelijk dat de doodbidders niets betekenden. Door het ongeval relativeert hij de dood en heeft hij begrepen hoeveel het leven waard is.



Titelverklaring:



Aan het einde van de middag richt ze plotseling haar hoofd even op en twee korte zuchten ontsnappen haar en haar hoofd glijdt opzij en op dat moment zie ik een vlucht regenwulpen voorbij gaan boven het donkere riet. Regenwulpen zijn zo zeldzaam, zo bijzonder dat ik naar het raam toe wil rennen om ze beter te kunnen zien maar ik doe het niet, ik denk alleen maar: ze is gestorven op het moment dat de regenwulpen over kwamen en die gedachte troost me, vreemd genoeg.



Thema:



Het leven en de onvermijdelijke dood.



Hoofdpersonages:



Ik: in het boek wordt hij tweemaal met de naam 'Maarten' vernoemd. Dit is waarschijnlijk in beperkte mate autobiografisch.



Martha: zijn grote jeugdliefde die hem heeft afgewezen en die de schrijver als een 'spookbeeld' volgt door het ganse verhaal: in iedere knappe vrouw herkent (of tracht hij te herkennen) hij die Martha.



Mening:



Het is een boek waarin veel romantische fragmenten voorkomen: zoals de talrijke bezoeken en rondvaarten van Maarten in de rietlanden. Er komen echter ook zeer droevig scenes in voor, zoals het moment waarop de moeder van Maarten sterft, terwijl er juist een vlucht regenwulpen het ruime luchtruim kiest. Het boek kent dus zijn ups en downs wat het voor mij een zeer goed boek maakt. Ik vond het een plezier om in te lezen.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen