Boekverslag : Elisabeth Marain - Het Tranenmeer
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1342 woorden.

Uitgeverij: Houtekiet

te: Brussel/Amsterdam

Druk: zevende druk

Aantalblz.: 1421. ...

2. ...

3. Personages. Wie is (zijn) de hoofdpersoon (-personen)?De 2 hoofdpersonen zijn: Nany en haar echtgenoot Hendrik.Beschrijf het karakter van de (een) hoofdpersoon:Nany is defaitistisch, dit betekent hetzelfde als moedeloosheid. Ze is zeer broos en teer en voelt zich zeer onzeker. Ze leeft in haar eigen wereldje, dat bestaat uit scepticisme (twijfelzucht).

Hendrik heeft de optiek van een veroveraar. Hij wil de wereld aan zijn voeten.Maakt (maken) de hoofdpersoon (-personen) een ontwikkeling door?In het midden van het boek neemt Hendrik afscheid van de lezers, door zijn overlijden. Nany is in het begin van het boek gelukkig getrouwd met Hendrik en heeft drie kinderen: Stijn, Cathy en Korneel. Ondanks de kleine ruzies tussen Nany en haar echtgenoot, zien ze elkaar toch wel heel graag en wanneer Nany uiteindelijk afscheid moet nemen van haar echtgenoot, gaat ze er onderdoor en komt er voor de lezers een andere Nany tevoorschijn. Ze stort zich in een gat en het blijkt of ze niet uit haar droevigheid kan opstaan.Geef zo mogelijk een voorbeeld van een “round character” en een voorbeeld van een “flat character”.

Round:Nany gaat een evolutie door. Er komt een tijd dat ze na de dood van haar man terug zal moeten werken, maar omdat alles haar op kantoor aan haar man doet denken, besluit ze om ander werk te gaan zoeken en het bedrijf over te laten aan haar kozijn Felix.

Ze word aangenomen als secretaresse van W.C. Bruderman en zo staat er haar dus een heel nieuw leven te wachten.

4. Relaties.Wat zijn de voornaamste relaties tussen de hoofdpersonages en twee andere belangrijke personen?De relatie tussen man en vrouw van Hendrik en Nany en de relatie tussen de drie kinderen Stijn, Cathy en Korneel en hun ouders.Hoe veranderen die relaties in de loop van het verhaal?

De echtgenote van Nany en dus ook de vader van hun 3 kinderen verliest het leven aan een ziekte. Na de dood van Hendrik durft ze niet meer naar huis gaan en overnacht ze samen met haar drie kinderen bij haar moeder.

5. Probleem

Met welk probleem worden de personen geconfronteerd?…

Nany en haar drie kinderen worden geconfronteerd met de dood van Hendrik, die hun leven compleet verandert. Nany’s vrienden proberen haar op te beuren, maar alles is tevergeefs. Nany sluit zich af. Dan komt de tijd dat ze opnieuw moet gaan werken. Doordat ze dus word aangenomen als secretaresse van W.C. Bruderman, komt er zich nog een tweede probleem voordoen. Aangezien Nany op de vierentwintigste verdieping werkt, moet ze met de lift naar boven, maar ze heeft angst voor liften.Wordt dat probleem opgelost?

Ze gaat in therapie bij een psychiater die haar liftfobie ziet als een angst voor de dood.

6. Tijdveel monologen:

Er wordt gebruik gemaakt van lange zinnen zonder veel leestekens.Zijn er niet-functionele scènes?

Elke scène heeft wel zijn eigen functie. Niet functionele scènes zijn in dit boek niet aanwezig.De vertelde tijd beslaat: Ongeveer 1 jaar en een half.

7. Ruimte.

Waar speelt het verhaal zich voornamelijk af?

Het verhaal speelt zich vooral af in hun woning. Soms ook op kantoor en in het ziekenhuis.Is er tussen de gebeurtenissen en de ruimte?

Er is overeenkomst. Thuis helemaal alleen zonder de drukte denken aan Hendrik. In het boek gebeuren droevige gebeurtenissen in een droevige ruimte.

8. Einde

Ze besluit er met haar jongste zoon op uit te trekken om op haar positieven te komen en een nieuw leven te beginnen. We weten niet of dit leven nu een gelukkig leven zal zijn of eerder terug een leven met veel tegenslag.Was de afloop voorspelbaar? Het einde was zeker niet cliché. Het was onvoorspelbaar. Ik had eerder gedacht dat van toen haar man stierf, er misschien een andere liefde in haar leven zou opduiken, maar dit was niet het geval.

9. Het thema

Het thema van het boek is: Liefde

De idee: Ik vind het idee niet slecht gevonden.Hoe verklaar je de titel:

De titel van het boek is dus te verklaren aan een meer van tranen. Door de dood van hendrik, die ze zo graag zag, heeft ze ontzettend veel gehuild en kon ze zefs met moeite haar tranen bedwingen. Ze huilde een meer vol tranen.Zijn er belangrijke motieven

0 structurele, b.v.: De structuur van het boek is één doorlopende tekst, zonder hoofdstukken.

0 literair-historische, b.v.10. Spanning

Op welke manier wordt er spanning gewerkt?

de lezer weet meer dan de hoofdpersoon: Doordat het verhaal in 2 perspectieven is verteld, weet je hoe ze beiden tegenover de situatie staan en heb je een voorsprong ten opzichte van de personages.

2. inhoud en werkelijkheid

11. Probleemstelling

Is de probleemstelling in het verhaal reëel?


ja: De dood is geen verzonnen materie, maar komt in het alledaagse leven voor. Ook angst voor liften, komt in het reële leven ook voor, maar misschien meer onder de naam van claustrofobie.

12. De tijd

Geeft het boek een beeld van de tijd waarin het is geschreven, d.w.z. gaat het over een specifiek probleem voor een bepaalde tijd? Neen. De dood gaat niet alleen over vroeger, het is er altijd al geweest. Het is geen ziekte die bijvoorbeeld nu niet meer kan uitbreken, of waar tegen je imum kunt zijn, neen, de dood is bestemd voor iedereen, in gelijk welke tijd of onder gelijk welke omstandigheden je leeft.

13. Wereldbeeld

Is het wereldbeeld in het boek nogal symplystisch of wat meer genuanceerd? Het wereldbeeld is eerder genuanceerd. Er word niet gesproken over : de kwaden zijn slecht en de goeden zijn goed. Het verhaal speelt zich af in 1978, en iedereen kan iets verkeerd doen, maar kan het daarna terug goed maken.14. Maatschappij

Hoe word er tegen de maatschappij aangekeken?

Noch optimistisch, noch pessimistisch geen van beide: Er wordt niet echt veel nadruk op de maatschappij gelegd, maar ik denk dat ze eerder aanzien zal worden als een optimistische maatschappij, dan als een pessimistische.15. Kritiek

Levert de schrijver kritiek op onze maatschappij?

Neen: De schrijver levert geen kritiek op onze maatschappij.17. Rolpatroon

Hoe worden de mannen en de vrouwen, meisjes en jongens in het verhaal voorgesteld?

Ze zitten vast in een “typisch man-vrouw-rolpatroon” Nany blijft haar taak als moeder behouden en de kinderen veranderen ook niet van rolpatroon, het zijn nog maar kinderen.

3. Beleving en waardering18. Wat heeft volgens jou de schrijver met zijn boek willen bereiken?

...

19. Kon je meeleven met iemand in het boek?

ja: Ik kon heel goed meeleven met het personage van Nany, ik kan heel goed begrijpen hoe je je voelt, nadat je iemand dierbaar verloren hebt. Ik zou niet graag in haar schoenen staan. Ik denk dat ik ook hetzelfde zal reageren als zijzelf.

20. Ik vond het boek

Wat vond je het slechtste aan het boek? Ik vond dat de woordenschat tamelijk moeilijk was en dat de zinsbouw moeilijk was opgesteld. Heel lange zinnen en weinig leestekens, maakten de tekst moeilijk te lezen en dus zo moeilijk te begrijpen. Ik vind persoonlijk dat een leesboek toch dient als ontspanning en niet dat je meerdere malen een woordenboek moet raadplagen, of meerdere malen een zin twee maal lezen alvorens hem te begrijpen.

Wat vond je het beste? De gedichten die in het boek vermeld werden vond ik zeer aangrijpend, ook de verwoording waarin gebeurtenissen werden overgedragen waren soms heel poëtisch verwoord.

21. Ik heb het boek voor een groot stuk gelezen omdat het een opdracht was van de school uit, maar ik heb het graag gelezen en toch denk ik dat ik dit boek niet vrijwillig zou lezen, niet omdat ik niet graag lees, maar omdat ik niet echt verzot ben op romans.

22. Heb je ervoor jezelf iets aan gehad om dit boek te lezen? Leg uit.

Ik heb vooral bijgeleerd, dat het leven niet altijd meezit en dat je niet alleen kleine dingen moet kunnen overwegen, maar ook grote tegenslagen moet aankunnen.

24. Hoe ben je op het idee gekomen om dit boek te gaan lezen?

De titel “het tranenmeer” stond me aan. Ik had ook de korte inhoud bij het boek gelezen en eerst twijfelde ik nog, maar uiteindelijk heb ik dan toch gekozen voor Elisabteh Marain, want ik lees zeer graag boeken die over liefde en verdriet gaan, omdat ik me dan meestal ook kan meeleven in de personages van het boek.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen