Boekverslag : Couperus, Louis - Van Oude Mensen, De Dingen Die Voorbij Gaan
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 436 woorden.

Inhoud


Het boek bestaat uit twee delen.


Eerste deel: Lot gaat trouwen met Elly. Zijn moeder peinst over het verleden en haar familie en maakt ruzie met Steyn. Harold denkt aan wat hij in Indonesie heeft gezien van het vreselijke familiegeheim: de moord op zijn vader. Mama Ottilie zal geld krijgen van Takma. Elly en Lot bezoeken op hun huwelijksreis Pauws. Therese en Ottilie jr. en Aldo. Verder is het eerste deel gevuld met bezoeken van de familieleden aan elkaar en hun gesprekken.


Tweede deel: Ook hier weer vele bezoeken, vooral aan grootmama. Daan komt naar Nederland en Ina hoort flarden van een gesprek tussen hem en Harold. Deze laatste weet al 60 jaar lang iets. Maar wat? Harold vertelt niets over het geheim en Stefanie wil zich erbuiten houden. Ook Roelofsz laat niet veel los. Grootmama ziet de schim van haar vermoorde man. Takma sterft. Adele, de nicht die het huishouding doet, leest op zijn kamer een brief en ontdekt zo het geheim van de moord. Takma's dood wordt voor grootmama verborgen gehouden. Hij heeft geld nagelaten voor Adele, Elly en mama Ottilie. Elly en Lot komen thuis. Steyn leest op verzoek van Adele de bewuste brief. Roelofsz sterft. Mama Ottilie suggereert haar moeder de dood van Roelofsz. Grootmama begrijpt; zij ziet de schim van Takma en weet nu, dat ook hij dood is. Zij sterft. Lot ligt thuis ziek. Hij vertelt aan Pauws, dat Elly als verpleegster naar Moekden is gegaan. Pauws is daarover verontwaardigd, maar Lot kalmeert hem. Te Napels krijgt Lot bezoek van zijn vader, daarna van Steyn, die hem het geheim van Takma en grootmama vertelt. Lot verlangt naar Elly. Hij krijgt een brief van zijn moeder, die jaloers is omdat Hugh haar niet meer zoveel aandacht schenkt. Lot is bedroefd, maar troost zich met zijn werk over de Medici's. Zijn blond en fijn gezicht boog zich over de papieren heen, en zo dicht bij de lamp was het zichtbaar, dat hij heel grijs werd aan de slapen.

Het bovenstaande is slechts een samenvatting van de grotendeels uiterlijke gebeurtenissen. Opvallend is, dat er in de roman zo weinig 'gebeurt', vooral in het eerste deel; het tweede heeft iets meer vaart. Het overgrote deel van wordt gevuld met bezoeken van familieleden aan elkaar. Het uiterlijke gebeuren is dus 'mager'. Maar dat is juist typerend: het gaat niet om een uiterlijk gebeuren, maar om wat er zich in de zielen der hoofdpersonen afspeelt. Dit is de eigenlijke inhoud en deze ontdekken we pas, als we achter de feiten gaan zoeken naar het zieleleven van de hoofdpersonen en naar de motieven van het verhaal
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen