Boekverslag : Cor Ria Leeman - Shabonee
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 669 woorden.

Titel

ShaboneeAuteur

Cor Ria LeemanVerslag

Aan de Mississipi wilden de blanken een kolonie stichten, maar ze stootten op de indianen die verderop leefden. Maar door een meningsverschil moesten ze op een akkoord komen, door een loopwedstrijd tussen Shabonee en Samuel. Degene die verloor moest eerst bij het andere volk blijven. Samuel die niet van Shabonee zou kunnen winnen speelde vals, zodat eerst Shabonee, de zoon van het opperhoofd, voor een jaar bij de indianen blijven, daarna moest Samuel, de zoon van de leider van de blanken, een jaar bij de indianen. Daar zouden ze meer man van hen maken. De leider van de blanken, Jonathan Cram, doopte Shabonee om tot Vrede, ze probeerden ook om Shabonee tot het Christendom te bekeren. Shabonee leerde veel van de blanken, maar anderzijds botste hij op onverdraagzaamheid van de blanken. De kinderen lachtten hem uit en als er eens iets slechts gebeurde staken ze het allemaal op hem, men maakte van hem een zondebok. Jonathan sloeg hem met zijn riem omdat Samuel tegen hem zei dat Shabonee niet van Abigail kon blijven, terwijl zij niet van hem kon afblijven. Maar Shabonee hield vol en dacht aan Oglala zijn toekomstige bruid. Door allerlei listen probeerde Samuel hem altijd in de val te lokken, totdat Shabonee tegen Abraham zei dat het Abigail was en niet Shabonee. Toen kwamen Abraham en nog wat makkers in opstand kwam tegen Cram en de door en door slechte Samuel een pak rammel gaven. Na dat jaar moest Samuel een jaar bij de indianen gaan wonen. Smohalla, de zieneres waarschuwde iedereen voor "de witte maan" (Samuel). Hij stond er alleen voor, de kinderen lachten hem uit, maar hij mocht dan toch in de tipi van Shabonee slapen. Ginder ontmoette hij ook Oglala (de toekomstige vrouw van Shabonee) en werd op haar verliefd, maar aangezien Oglala binnen zes maanden met Shabonee zou huwen, moest hij zich alleen zien te redden, hij probeerde haar nog te verleiden, maar dat mislukte. Op een dag kwam Cram terug en vond edelstenen en goud die hij dan verkocht om er wapens en vee mee te kopen. Cram liet een geweer achter voor Samuel voor als er iets zou gebeuren, maar Smohalla had dat gezien en sloop er 's nachts heen en pleegde zelfmoord. De indianen waren woest op Samuel omdat door hem Smohalla dood was. Een van de volgende nachten schoot Samuel Shabonee dood, omdat hij zich niet meer kon inhouden uit haat. Toen vluchtte Samuel naar de blanken. De indianen begroeven Shabonee en besloten uit het land te trekken weg van de blanken en ze zouden tegen elke indianen zeggen dat ze uit de buurt van de blanken moesten blijven omdat ze een volk van moordenaars zijn.Waardenbeleving

(verschil vooral in godsdienst en gebruiken)

*De blanken bidden alleen in de kerk ¹ De indianen bidden altijd

*De blanken gebruiken geweren ¹ De indianen gebruiken pijl en boog

*De blanken telen schapen en koeien ¹ De indianen jagen op de elanden en de bizons

*Geen begrip voor de natuur ¹ Verzinsels over de natuur over hoe ze hem begrijpen.De dood van Shabonee

Samuel heeft Shabonee gedood omdat hij hem zo haatte, heel het verhaal zit Samuel vermomd in zijn haat die hij heel het verhaal meedraagt. Eigenlijk was het onverwacht hoe Samuel Shabonee vermoorde, eigenlijk wist men niet dat Samuel nog kogels had voor het geweer.Religieuze Denkbeelden

De indianen hebben een Grote Geest en een moeder aarde en een vader zon terwijl het bij de blanken God en gewoon de natuur zonder er meer bij na te denken. Wanneer de indianen joegen op een beest en hem geraakt hebben lieten ze hem vanzelf dood te gaan en baden ze dat ze hem nodig hebben om te leven. Bij de blanken schieten ze het beest gewoon neer.Vaderfiguur

Waarschijnlijk zullen ze allebei zeer veel van hun zoon houden, maar dit op een andere manier laten blijken. Jonathan Cram hield alleen van Samuel, zijn zoon, terwijl Sagoyewatha iedereen als zoon beschouwt en van iedereen houdt.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen