Boekverslag : Connie Palmen - De Vriendschap
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1011 woorden.

1. Samenvatting

De vriendschap gaat over de hechte band tussen de kleine, taalbehendige Kit Buts en de forse, woordblinde Ara Callenbach. De ikfiguur Kit beschrijft hun verhouding in drie stadia: in het eerste deel is zij ongeveer tien jaar oud, in het middengedeelte is zij rond de twintig en aan het einde van het boek is zij ongeveer dertig jaar. Ara staat in hun relatie voor het lichamelijke, Kit vertegenwoordigt het geestelijke. Hun intimiteit leidt tot ontelbare neveneffecten: bindingsangst, verslavingen en obsessies, over de familie, het lot en keuzen, over schuld, schaamte, angst en de noodzaak van verandering. De drie delen van de roman hebben ieder een andere sfeer. Het eerste deel is geschreven vanuit de naïeve optiek van een de tienjarige Kit. De sfeer is een beetje zoetig, als in een echt meisjesboek. Toch worstelt het meisje Kit hier al met erg volwassen begrippen als veiligheid en angst, vertrouwen en verraad, zorg en verwaarlozing. In het tweede deel staat Kits' angst voor lichamelijkheid centraal. De twintigjarige Kit wil zich aan niemand binden en vraagt zelfs aan haar arts of hij haar wil steriliseren. Zowel Ara als Kit leiden aan een verslaving. De lichamelijke Ara kan niet ophouden met eten, terwijl Kit haar denken probeert te stoppen met drank. Het hoogtepunt van het boek is ongetwijfeld het laatste hoofdstuk, dat bestaat uit een brief van Kit aan Ara. De brief staat vol treffende uitspraken als: 'verslaving is als vriendschap zonder vriend' en 'Schrijven is een ander lichaam geven aan je geest'.

2. Thema en motieven

2.a. Vriendschap: De vriendschap tussen Ara en Kit is zo sterk, dat Kit niet eens meer liefde kan geven aan mannen, en zo dus nooit een lange relatie kan standhouden, en als ze dan eindelijk een lange relatie heeft met iemand (met Thomas), dan vergelijkt ze Thomas continu met haar vriendin Ara.

Tegenstelling: De tegenstellingen tussen Kit en Ara, Ara staat voor lichaam en Kit voor de geest. Verder is er de woordbegaafde Kit en de woordblinde Ara en het verschil in milieu.

2.b. De motieven hebben niet zozeer met elkaar te maken, hoewel ik denk dat zonder de tegenstellingen de vriendschap tussen Ara en Kit er niet was geweest. En als die er wel was geweest was dit een erg saai boek geworden.

2.c. Het thema dat het meest centraal staat in het boek is de onderlinge afhankelijkheid van mensen. Het gaat hier niet alleen om de verbintenis in liefde of vriendschap tussen twee mensen, maar ook om de verbintenis tussen begrippen als hart en hersens, lichaam en geest, lot en keuze, gevoel en verstand, leven en dood, familie en vrienden.

2.d. De titel verwijst natuurlijk naar de vriendschap tussen de iele, taalbehendige Kit en de zware, woordblinde Ara. De tegenstelling tussen die twee is deel van de thematiek net zoals de vriendschap die hun verbind.

3.a. Personages

- Hoofdpersoon is Catherina (Kit) Buts. Belangrijkste bijfiguur, eigenlijk ook een hoofdpersoon, is Barbara (Ara) Callenbach, iets minder belangrijk bijfiguur is Thomas Herstael.

- Kit: is een gevoelig, meelevend meisje, dat afhankelijk is van anderen, en het hen ook graag naar de zin wil maken. Zij is een blond meisje met groene ogen. Praat graag

- Ara: is een groot, log, dominant persoon, die graag mensen om zich heen heeft die tegen haar opkijken. Log en groot. Lijkt op een zigeunerin, hoewel ze dat niet is.

- Thomas: lijkt op Ara en is een ietwat nukkig persoon. Hij is 53 jaar, 1.93m lang, weegt 115 kilo. Heeft zwart haar met grijze

plukken, zware donkere wenkbrauwen en lichte ogen.

3.b. Zij zijn vriendinnen; Kit is erg afhankelijk van Ara, bij Kit is er van meer sprake dan alleen vriendschap, terwijl dat bij Ara juist een groot woord is. Thomas is een jaar lang de vriend van Kit en lijkt volgens Kit erg op Ara.

3.c. Hun verhouding ís het thema.

3.d. Van Kit weet je hoe ze innerlijk is door hoe ze denkt, dat wordt beschreven, en hoe anderen tegen haar aankijken. Bij Ara is dit door Kit, die over haar ‘vertelt’. Thomas heeft niet echt een karakter, er wordt niet veel over zijn innerlijk gesproken.

4. Tijd en ruimte

4.a. Het verhaal begint ab ovo: het wordt chronologisch verteld.

4.b. Het boek is in grote lijnen chronologisch, maar vooral in het eerste deel zijn er veel flashbacks, en omdat het boek uit drie delen bestaat, zijn er tussen die delen grote tijdssprongen. Sommige scènes worden heel uitgebreid beschreven.

4.c. Af en toe wordt er vooruitgegrepen in de tijd, en vooral in het eerste deel komen er flashbacks voor.

4.d. Het is een gesloten eind maar ook een open eind. Het is een gesloten eind, omdat Kit voor haar zelf heeft gekozen dat de verhouding in hun vriendschap zo niet langer door kan gaan. In haar brief naar Ara vraagt zij dan ook en legt ze uit aan Ara hoe ze erover denkt en of Ara er mee eens is. Daarom zegt ze ook dat ze haar wijsvinger omhoog steekt en of Ara dat ook wil doen. De wijsvinger waardoor ze voor altijd verbonden zijn. Omdat je niet weet of Ara ook haar wijsvinger omhoog doet en of de vriendschap inderdaad verandert, is het een open einde.

4.e. Het verhaal begint in 1965 en eindigt in 1995. Per deel is de verteltijd vrij kort. Er zit tien jaar tussen elk deel.

4.f. Je kunt merken dat de tijd waarin het verhaal speelt steeds dichter bij het heden komt, door de manier waar met sommige dingen om wordt gegaan: het wordt steeds moderner. Ook de plekken waarop de scènes zich afspelen gaan met de tijd mee.

4.g. Het verhaal speelt zich in het eerste deel alleen af in een dorpje in Limburg

In het tweede en derde deel ontwikkelt het verhaal zich verder in Amsterdam en Amerika, maar voor een groot deel ook weer in het zuiden van Nederland.

4.h. De ruimte is niet echt een motief. Hoogstens helemaal in het begin, als Kit en Ara elkaar altijd ontmoetten op het schoolplein. Later wordt de ruimte weleens gebruikt om spanning op te wekken, bijvoorbeeld in een kroeg als Kit voor het eerst dronken wordt.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen