Boekverslag : Belcampo - Het Grote Gebeuren
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 762 woorden.

Het grote gebeuren - Belcampo

©1959Titel

Het grote gebeuren. In het rustige dorpje Rijssen gebeuren opeens onverklaarbare dingen. Het grote gebeuren wijst naar het aanbreken van de dag des oordeels in het boek.Genre

NovelleSubgenreThema

het Laatste OordeelMotief

De dag des oordeels.

Fantasiewezens, duivels en engelen.Wereldbeeld

Belcampo gelooft niet in een absolute waarheidIndeling

Er is geen indeling in hoofdstukken, het is één lange tekst.Symbolen

Duivels, engelen, apocalyptische ruiters.Spanning

De spanningsboog duurt vrijwel het hele boek, vanaf de komst van de fantasiewezens tot het einde, waar Belcampo door engelen naar de hemel wordt gebracht.Climax

Wanneer Belcampo naar de hemel wordt gebracht door engelen.Motorisch moment

De komst van de fantasiewezens.Begin en eind van het verhaal

Het begin is ab ovo, het eind gesloten. Het centrale probleem wordt namelijk opgelost.Personages

Belcampo, de hoofdpersoon.Periode waarin het verhaal zich afspeelt

De tijd waarin Belcampo het geschreven heeft, in zijn heden, dus rond '59.Vertelde tijd

2 dagen.Verteltijd

63 bladzijdes, of ongeveer 1 uur.Verhouding tussen verteltijd en vertelde tijd

De verteltijd is korter dan de vertelde tijd. Dit wordt vooral veroorzaakt door tijdsprongen.Tijdvolgorde

Er komen tijdsprongen in voor, flash-backs. Ik heb geen anticipaties of retroversies gevonden, flashback blz. 38 "Als er vroeger een kermis was en je begon het feestterrein te naderen, die lawaaizuil van gejoel en getoeter, gebel, getsjingel en draaiorgelspel, dan kwam in je wezen een machtig aandrijvend ritme, je diepste diepte kwam in deining en de drang om ook zelf je te storten in die opgewonden massa werd onweerhoudbaar."Tijdsperspectief

Vision avec.Perspectief

Ik-perspectief vanuit Belcampo.Ruimte

Het verhaal speelt zich voor een groot deel buiten af en voor een deel in het huis van Belcampo, in Rijssen.Taalgebruik en stijl

Het taalgebruik is vol, afwisselend en fantastisch. Ik vond het wat overdreven. Het is niet ingewikkeld. De zinnen zijn niet te lang. Belcampo gebruikt wel veel metaforen.Het VerhaalDe hoofdpersoon, Belcampo, woont in Rijsen waar iedereen iedere dag hetzelfde doet. Rijsen is bijna een autarkie. Op een dag ziet hij overal rare wezens. Als hij ontdekt dat ze overal zijn probeert hij het dorp te verlaten, maar dan komen de apocalyptische ruiters langs. De dag des oordeels is aangebroken. Uit de lucht komen engelen en duivels. Die nemen mensen mee, naar de hemel of naar de hel. Belcampo probeert aan de duivels te ontkomen door zich te verkleden als duivel en ze mee te helpen. Als de aarde leeg is blijft Belcampo achter. Later komt hij een paar engelen tegen. Het blijkt dat ze hem zoeken. Belcampo trekt zijn duivelspak uit en wordt naar de hemel gebracht. Een boek met veel fantasie. In het begin vond ik het erg saai en overdreven, maar het is op zich wel aardig om te zien hoe Belcampo zich de dag des oordeels voorstelt.Bibliografie1936 Verhalen

1938 De zwerftochten van Belcampo (reisbeschrijving)

1947 Nieuwe verhalen

1950 Sprongen in de branding (verhalen)

1953 Liefde's verbijstering (verhalen)

1958 Het grote gebeuren, bibliofiele uitgave

1958 De fantasieën van Belcampo (verzamelbundel)

1959 Tussen hemel en afgrond (verzamelbundel)

1962 Bevroren vuurwerk (bloemlezing)

1963 Luchtspiegelingen van Belcampo (verzamelbundel)

1964 Verborgenheden (verhalen)

1968 De ideale dahlia (verhalen)

1972 De filosofie van het belcampisme

1974 Kruis of munt (bundeling wijsgerige verhalen)

1974 Het woeste paard (bundeling wijsgerige verhalen)

1974 Het grote gebeuren (bundeling verhalen van Amsterdam en Overijssel)

1975 De toverlantaarn van het christendom (verhalen)

1976 De dingen de baas

1979 Rozen op de rails (verhalen)

1979 Al zijn fantasieën (verzamelbundel)

1982 De drie liefdes van tante Bertha

1984 St. Joris

1989 Pandora's albumOver BelcampoBelcampo is een pseudoniem voor Herman Pieter Schönfeld Wichers. Het is dus een Latijnse vertaling voor een gedeelte van zijn naam. Hij spiegelde zich ook aan 'Het Duivelselixer' van E.T.A. Hoffmann, waarin ene Schönfeld zich Pietro Belcampo laat noemen. Belcampo werd in Naarden in 1902 geboren en stierf in 1990 in Groningen.

Al in zijn studententijd schreef hij humoristische verhalen. Bijvoorbeeld 'het Oleografisch testament' en 'Het grote gebeuren'. 'Het grote gebeuren' speelt in de strenge geloofsgemeenschap in Rijsen, waar Belcampo zijn jeugd doorbracht

Zijn vader wilde dat hij notaris zou worden, maar dit zag hij niet zitten. Hij trekt maandenlang te voet door Europa, hij verdient zijn geld als portret-tekenaar. Op zijn 35ste gaat hij geneeskunde studeren. Tot aan zijn pensioen is hij studentenarts in Groningen.

Ook na zijn 80ste maakt Belcampo veel voetreizen.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen