U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Willy Van Doorselaer - Ik Heet Kasper.
Deze versie komt van http://www.studentsonly.nl/uittreksels/bv.asp?BvID=679 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1781 woorden.

Bibliografie
Eerste druk, 1993
ISBN 90 5240 211 6


Samenvatting
De auteur

Willy Van Doorselaer werd geboren op 27 februari 1943 te Schellebelle, een klein dorp halverwege tussen Gent en Dendermonde. Na de lager school (toen nog met de derde graad) in zijn geboortedorp, volgde hij de Latijn ﷓ Griekse afdeling van het Sint-Vincentiuscollege te Eeklo als intern van 1954 tot 1961.
In 1965 studeerde hij af als licentiaat Germaanse filologie aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Zijn thesis handelde over de Hamletinterpretaties van Sigmund Freud en Ernest Jones.
Daarna begon hij zijn loopbaan als leraar Nederlands-Engels-Esthetica aan het college te Wetteren tot aan zijn loopbaanonderbreking in september 1991. Willy huwde in 1986 met lerares Christine Ketels. Het gezin, met tweelingdochters Judith en Melissa, woont vanaf 1990 in Ooike, een dorp tussen Kruishoutem en Oudenaarde.
In 1993 verraste Willy Van Doorselaer de jeugdboekenwereld met zijn vertederend mooi boek ‘Ik heet Kasper’. Het werd unaniem bejubeld als een meesterlijk debuut. Elfjarige fantasierijke Kasper uit het dorp Kruizele vertelt zijn levensverhaal van kind naar puber. Alhoewel hij geen bijzondere avonturen beleeft, is in zijn ogen niets banaal en lijkt alles even verwonderlijk. Kasper gebruikt zijn fantasie als magische overlevingstechniek om de realiteit te begrijpen en te verwerken. Het toverwoord ‘Mosliveau’, bijnaam van een oude vishandelaar is de rode magische draad doorheen het boek. Samen met de boeken die hij las zijn ze hulpmiddelen om onbekende situaties en de wereld van de volwassenen te begrijpen. ‘Ik heet Kasper’ werd bekroond met de vierjaarlijkse ‘Provinciale Prijs voor Letterkunde ’94’, en in 1996 met de ‘Eule des Monats’, een prijs die door het tijdschrift Jugend und Literatur maandelijks aan het beste kinderjeugdboek wordt uitgereikt. Het boek werd tevens in het Duits vertaald.
In 1994 verscheen de bundel vertelgedichten ‘Dit is het bos, verdwaal hier maar’ waarin de auteur wil doordringen tot de essentie van de kindertijd. Het is een bundel vol poëtische herinneringen.
In zijn voorlopig laatste boek ‘De wraak van de marmerkweker’ (1996), schuilt de kracht van het verhaal net als in (Ik heet Kasper’ in het vermogen van kinderen om via hun fantasie en bezwerende rituelen problemen te verwerken. Het is een boek vol magie waarin twee verhalen tegelijk een rol spelen. Een clubje kinderen zint op wraak omdat hun clubhuis en voetbalterrein plaats heeft moeten ruimen voor de plannen van projectontwikkelaars. Clublid Carlottaz Rangèl alias Weetewa mist een vaderfiguur. Ze fantaseert over een vader in Zuid – Amerika die marmer kweekt en niet naar huis kan komen omdat marmer zo traag groeit. De andere clubleden spelen het spel mee over de geheimzinnige afwezige vader die hen op een magische manier zal helpen om de werkelijkheid leefbaar te maken en om hun problemen op te lossen. Door een samenloop van mysterieuze omstandigheden wordt het onrecht tijdelijk gewroken zonder dat iemand de vader van Weetewa heeft gezien.
In deze fijne psychologische weergave van de kinderwereld weet Willy Van Doorselaer de lezers te blijven boeien met het geheim van de marmerkweker.

Zijn adres: Meirhaagstraat 11
9790 OOIKE

De tekst

1. ontspannend lezen

spontane reacties

mooie passages

· Van Doorselaer vindt altijd de juiste manier om in een trieste situatie het soms ongerijmde gedrag van volwassenen te vangen in de bijna naïeve typering van de elfjarige Kasper:
“Ik drong niet aan. Papa vond het natuurlijk heerlijk om ons in spanning te houden. Maar er was meer. Hij wou in alle onafhankelijkheid zijn toekomst kiezen. Daar had ik begrip voor. Als ze daar rijp voor zijn, moet je je ouders hun eigen boontjes laten doppen. “
· De allergrootste ontdekking: de vreugde van het schrijven:
‘Ik voelde me vederlicht. Traag verhief ik me boven de dingen. Ik ging de lucht in als een ballon. Ik hing boven mijn eigen leven en overschouwde het.

Korte inhoud

“Ik heet Kasper” , is een boek waarin de elfjarige Kasper over zichzelf, zijn ouders, vriendjes, buren,… vertelt. Het is geen zorgeloos verhaal want de ouders van Kasper zijn gescheiden, hij woont bij zijn moeder, bezoekt geregeld zijn vader en schiet helemaal niet op met de nieuwe vriendin van zijn pa. Tot zijn ontzetting stelt Kasper vast dat zijn moeder een nieuwe vriend heeft. Op een dag belandt zijn moeder in het ziekenhuis en Kasper weet niet wat hem overkomt. Maar dan gebeurt er iets dat zijn leven drastisch verandert. Hij ondervindt dat als hij heel intensief iets wenst en daar een toevallig ontdekt toverwoord (Mosliveau) bij uitspreekt, die wens ook in vervulling gaat. Kasper vertelt dat aan Renske, zijn buurvriendinnetje dat eerder al bewezen heeft geboeid te zijn van wat hekserij.
Gesterkt met zijn toverwoord, probeert Renske haar kracht verder uit, en wel op mensen die ze dood wil. Als blijkt dat haar dat lukt, moet Kasper alles doen om te voorkomen dat de vriend van zijn moeder verongelukt. Kasper trekt zich ook op aan de magie in zijn leven. Maar hij heeft nog meer takken om zich aan vast te houden: een moeder en vader die ondanks hun relatieproblemen, gewoon goede ouders zijn, een schooljuf die op tijd en stond een helpende hand toesteekt en bovenal Renske, met wie hij intens, en steeds met wat geheimzinnigheid erbij, lief en leed deelt.
De personages

Kasper

· gewone jongen die nog naar school gaat
· woont alleen bij zijn moeder
· speelt veel met zijn buurmeisje Renske
· Als er iets fout loopt in zijn leven heeft dat meestal met anderen te maken.
· Hij woont in het dorp Kruizele
· Hij moest op zijn vierde naar de dokter van zijn moeder omdat ze had ontdekt dat hij kon lezen. Hij was een geval van alfabetisme.
· Hij trekt zich op aan de magie in zijn leven.
· Hij vindt de klas van juffrouw Monica de mooiste:
De klas heeft een deur waar een venstertje in zit (geen gewoon venstertje, maar een venstertje waardoor ja als kind naar binnen kan kijken, omdat het onderaan zit). De reden waarom dat venstertje onderaan zit: de werklui die de deur plaatsten, hadden teveel gedronken en de deur ondersteboven geplaatst.
· Kasper worstelt ook met gewetensproblemen: hij gaat iedere dag de twee geitjes van de slachter brood geven maar ondertussen beseft hij wel dat van zodra de geitjes vet genoeg zijn, ze toch zullen geslacht worden.
· Kasper leest ontzettend graag, vanaf zijn 5de jaar leest hij iedere dag één boek. Als Sherlock Holmes sluipt de jongen achter zich eigen ideeën aan, die hem worden ingegeven door zijn rijke fantasie en de boek voor boek verslonden collectie van de plaatselijke jeugdbibliotheek.

Cigarillo

· Spaans voor Sigaar
· Hij was het schoolhoofd
· Hij had een snorretje dat als een glimmend sigarenbandje op zijn bovenlip geplakt zat. ( Zo ontstond zijn bijnaam Cigarillo)
· Hij was razend op de werklui die de deur verkeerd gehangen hadden, die werklui liepen boos weg en zo bleef de deur ondersteboven hangen.

Renske

· Het buurmeisje en vriendin van Kasper
· Ze was gek op hekserij: gesterkt met het toverwoord van Kasper, probeert ze haar kracht uit op mensen die ze absoluut dood wil., wat haar ook lukt.

Dolf

· De vader van Kasper
· Hij is schoenmaker
· Liet zijn vrouw in de steek om met een andere vrouw in Gent te gaan samenwonen.


Mosliveau

· Hij heet niet echt zo.
· Renske heeft hem ‘waarschijnlijk’ vermoord
· Hij is een oude vishandelaar
· Hij blijft de rode magische draad van het boek

Sanja, Carla,

· vrienden van Kasper

Mevrouw Philby

· nieuwsgierige roddeltante die altijd geniepig door het raam staat te loeren om te kijken wat er allemaal gebeurt op straat.

Bob

· Hij werkt in dezelfde supermarkt als Kaspers moeder
· Hij wordt later ontmaskert als de nieuwe vriend van Kaspers’ moeder

Plaats

Kruiszele ergens in Oost-Vlaanderen, tegen Gent

Tijd

Het verhaal is geschreven in 1993, de tijd waarin het boek zich afspeelt zijn dus de jaren ’90.

Vertelperspectief

Een personele verteller want Kasper heeft dit boek als het ware zelf geschreven.

2. Vergelijkend lezen

Associaties

Eventueel met ander jeugdboeken waarin magie ook aan bod komt.

Identificatie

Er is heel goed identificatie mogelijk want je kan je prachtig goed inleven. Van Doorselaer slaagt er immers in de lezer mee te nemen in de gedachtewereld van Kasper.3. Interpreterend lezen

Taalgebruik

Korte, bitse zinnen waarin elk woord gewogen lijkt voor het mee mocht doen.

Het thema

Een gevoelig verhaal over een jongen die de scheiding van zijn ouders en hun nieuwe relaties probeert te verwerken, maar daarnaast heeft het boek ook een intrigerende magische dimensie.
De drie belangrijkste thema’s zijn:
Gezin, echtscheiding en vriendschap.
Gezin omwille van de scheiding van Kaspers ouders en de moeilijkheden die hij daarbij ondervindt want beide ouders hebben reeds een nieuwe partner
Echtscheiding: Kasper probeert gedurende het boek de echtscheiding alsmaar beter te verwerken.
Vriendschap is er vooral tussen Renske en Kasper. Die twee schieten heel goed met elkaar op en hun band wordt alsmaar sterker als ze het magische toverwoord ‘Mosliveau’ gebruiken.

De motieven

Kaspers vader maakt als het ware een identiteitscrisis mee en dat komt meerder malen heel grappig over. Kasper moet zijn vader in bepaalde situatie raad geven. Normaalgezien zou Kasper raad moeten krijgen van zijn vader want Kasper maakt in het boek de overgang van kind naar puber. Er komen dus als het ware twee identiteitscrisissen aan bod.
De sfeer van melancholie en droefheid is permanent aanwezig in het boek. Het boek is ook niet van een tikkeltje nostalgie naar de kindertijd het dorp, enzovoort gespeend.

Diepere betekenis

4. Waarderend lezen

Criteria

De vertelde tijd
Is één jaar waarin toch wel heel wat gebeurt voor een jongen van twaalf.

De verteltijd

224 pagina’s zijn nodig om dat ene jaar te vertellen. Jammer genoeg maar 224 pagina’s want het boek leest enorm vlot en ik vond het heel jammer toen het einde naderde.

De kaft van het boek
Een ouderwetse stevige kaft met prachtige tekeningen van Gerda Dendooven.


Eindoordeel

Ik heet Kasper is een rijk en ontroerend boek dat vol schitterende levenswijsheid zit. Kasper kijkt met kritische blik naar de complexe wereld van de volwassenen. Hij observeert hun misstappen, hun emotionele ups en downs. Zo valt het hem op dat zijn moeder verdrietig rondloopt. Kort daarop verongelukt ze bijna en komt ze in het ziekenhuis terecht. Er is iets dan zijn moeder erg heeft aangegrepen hij probeert de puzzelstukken in elkaar te passen. Alle angstaanjagende ervaringen maken Kasper steeds rijper en volwassener. (Hij probeert zelf de loop van de gebeurtenissen te beïnvloeden). Het boek is een prachtige mengeling van herkenbare emoties van kinderen en van hun verrassend rijpe gedrag van een 11 – jarige.

De manier waarop de tekst is ontvangen door de media

Het boek werd zowel positief als negatief onthaald door de media.
Positief omwille van de humoristische stijl, de doordenkertjes die de auteur verzint en de herkenbare situaties voor jongeren.
Daarentegen staat dat het boek geen stevig verhaal bevat en teveel nevenpersonages. Bij het overslaan van een hoofdstuk zou je niks missen als je het hoofdstuk daarop begint te lezen. Ook wijzen de recensenten Van Doorselaer erop dat het boek soms wel geschreven lijkt door een volwassene omdat sommige dingen ( bv. de ervaring van schrijven dat Kasper als het ware uit zichzelf treedt om te kunnen zien wat er gebeurt en dat dan op te schrijven) gewoon niet kunnen voor een elfjarige.
Maar de positieve commentaren primeren, het boek heeft immers al twee prijzen in de wacht gesleept.


Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen