U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Friedrich Durrenmatt - Grieche Sucht Griechin.
Deze versie komt van http://www.scholieren.com/boekverslagen/26844 en is laatst upgedate op 01/11/2007.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 2018 woorden.

1. Zakelijke informatie:
Titel: Grieche sucht Griechin
Schrijver: Friedrich Dürrenmatt
Uitgever: Diogenes
Jaar van verschijnen (1e druk): 1955
Jaar van gelezen druk: 1985

2. Waarom heb ik dit verhaal gekozen?:
Ik wist niet goed wat ik moest kiezen, maar ik had ooit in de derde bij mevrouw Bakker een toneelstuk van Dürrenmatt gelezen: "der Besuch der alte Dame". Dat boek vond ik erg mooi en ik was daarom wel benieuwd naar een prozawerk van Dürrenmatt. Ik vond deze titel en dat sprak me ook meteen aan, omdat ik best veel heb met Griekenland en ik dacht: misschien gaat dit boek wel over zaken in Griekenland, die ik zelf gezien zou kunnen tijdens mijn Griekenlandreis, dus laat ik dit boek maar kiezen. Daarom heb ik dit verhaal gekozen.

3. In welke periode is dit verhaal geschreven?:
Dit verhaal is geschreven in de periode van 1950 tot nu. Binnen deze perioden waren er drie grote stromingen en de literatuur: de behoudende stroming, de tijdkritische stroming en de zoekende stroming. Tot de tweede stroming behoorde Friedrich Dürrenmatt. De auteurs binnen deze stroming wilden de tegenwoordige wereld kritisch bekijken en ze willen de maatschappij veranderen door de omgeving te ontmaskeren. Zij riepen op tot politiek engagement. Zij werden tijdcritici genoemd, omdat zij de moderne tijd en de moderne mens bekritiseren.
In de literatuur uitte dat zich op een aantal manieren. De tijdcritici gingen in plaats van helden in hun boeken juist antihelden centraal zetten. Ook veranderde het vertelperspectief. Van tevoren was de verteller alwetend, maar bij deze stroming wist de verteller niet meer dan de hoofdpersoon wist.
Bovendien kwam er een aantal nieuwe vormen van literatuur in zwang, waaronder het korte verhaal ofwel de novelle. Dit nieuwe genre kwam uit Engeland en Amerika overwaaien naar de rest van Europa. Met deze verhalen wilden schrijvers mensen aan het denken zetten. Daarom hadden deze verhalen vaak open eindes.
De literatuur uit deze stroming kenmerkte zich ook doordat de schrijvers de "klassieke" opbouw en vorm van de verschillende genres los gingen laten. In de lyriek werden bijvoorbeeld de regels voor het dichten losgelaten, waardoor de vrije dichtkunst ontstond.
Tot deze stroming behoorden een aantal vooraanstaande Duitse schrijvers: Alfred Andersch, Heinrich Böll, Martin Walser, Siegfried Lenz, Günter Grass, Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt, Peter Weiß, Paul Celan etc...
Friedrich Dürrenmatt is een van de voornaamste toneelschrijvers van de tijdkritische stroming. Hij schreef vooral komedies en satires, als "Grieche sucht Griechin". Hij wilde hiermee de wereld leuker voorstellen dan hij in werkelijkheid was.

4. Waarom deze titel?:
De titel slaat erg duidelijk op het begin van het verhaal, de hoofdpersoon, Arnolph Archilochos, is al heel lang ongetrouwd en wordt daarom aangespoord om een advertentie te plaatsen in de krant. Omdat hij echter Grieks is van oorsprong wil hij het liefst met een Griekse trouwen en daarom luidt zijn advertentie: "Grieche sucht Griechin." Doordat de Griekse vrouw, Chloé Saloniki op deze advertentie reageert, gebeuren er vanaf het moment dat hij haar ontmoet allerlei rare dingen. Je kunt dus zeggen dat de zin "Grieche sucht Griechin" de aanleiding is voor wat er in de rest van het verhaal gebeurt en daarom heeft Dürrenmatt naar mijn mening deze zin als titel voor zijn verhaal gekozen.

5. Wat is het thema van het verhaal?:
Naar mijn mening kun je het verhaal twee thema's toekennen. Ten eerste zou het thema kunnen zijn: (het omgaan met) geluk. Arnolph Archilochos krijgt namelijk steeds meer geluk, nadat hij Chloé Saloniki heeft ontmoet. Hij krijgt een promotie, wat uitvoerig wordt verteld in hoofdstuk 8 tot en met 10. Hierin wordt het hele proces beschreven vanaf de maandagochtend dat Arnolph naar zijn werk gaat als onderboekhouder, tot diezelfde middag, als hij het gebouw verlaat als directeur van de verlostangen- en de atoomwapenafdeling. Toch heeft Arnolph ook moeite met zijn geluksvlaag. Zijn moeilijkheden drukt hij uit in hoofdstuk 13. Daarin stort hij zijn hart uit bij de bisschop. Deze houdt een heel betoog, over het feit dat het nu eenmaal moeilijker is om om te gaan met geluk dan met ongeluk. Dit is een soort van wijze les in het verhaal.
Ten tweede zou het thema "liefde" kunnen zijn. Het hele verhaal draait immers om de liefde van Arnolph voor Chloé. Hun liefde blijkt natuurlijk het duidelijkst uit hun eerste ontmoeting, die zich afspeelt in hoofdstuk 3 tot en met 5. Het is namelijk liefde op het eerste gezicht tussen de twee Grieken en ze besluiten zo snel mogelijk met elkaar te trouwen en samen een reis naar Griekenland te maken, wat Arnolph en Chloé bespreken in hoofdstuk 5. Is dat liefde of niet?

6. Samenvatting van het verhaal:
Voordat ik een samenvatting zal geven wil ik eerst even wat dingen op een rijtje zetten. Arnolph Archilochos heeft een soort rangorde van personen, die volgens hem belangrijk zijn. Deze volgorde is:
1. De staatspresident
2. De bisschop van de "Altneupresbyteranen"
3. Petit-Paysan, de directeur van het bedrijf waar Arnolph werkt
4. Passap, een kunstenaar
5. De ambassadeur van de VS
6. Meneer Weeman, een beroemde archeoloog
7. Mevrouw Weeman, een beroemde archeoloog
8. Arnolph's broer
9. Maître Dutour, een bekende advocaat
10. Hercule Wagner, de president van de universiteit
Deze personen zal ik in mijn samenvatting aanduiden met no1, no2 ......... etc.

Het verhaal speelt zich af in Frankrijk, waar Arnolph een vaste gast is bij een restaurantje genaamd "Chez Auguste". Daar vertelt hij over zijn rangorde en zijn dagelijks leven: Hij heeft geen vrouw, hij werkt bij een wapenfabriek, als onderboekhouder, en hij werkt daar, omdat hij zijn broer Bibi financieel moet ondersteunen. Samen met de eigenaresse van het restaurantje plaatst hij een advertentie in de krant: "Griek zoekt Griekse". Chloé Saloniki reageert en Arnolph gaat haar ontmoeten bij "Chez Auguste". Daarna lopen ze samen door de stad en leren elkaar wat beter kennen. Tijdens hun wandeling groet iedereen Arnolph, zelfs no1, no2, no3 en no5, wat zonder Chloé nooit gebeurde. Arnolph wordt hierom erg blij. En terwijl hij Chloé naar huis bracht, gebeurde hetzelfde met no4, no9 en no10. Bij haar huis aangekomen maken ze plannen om te gaan trouwen en samen naar Griekenland te gaan. Daarna komt hij no6 en no7 ook nog tegen. Bibi komt vervolgens weer geld lenen en Arnolph vertelt hem dat hij met Chloé wil trouwen. Jammer genoeg heeft hij geen fatsoenlijke woonruimte en lichtelijk gedeprimeerd valt hij in slaap.
Op zijn werk aangekomen de volgende dag, roept de vize-boekhouder van zijn afdeling Arnolph bij zich. Hij zal worden gepromoveerd en de bovenboekhouder wil hem spreken. De bovenboekhouder vertelt hem dat hij zal worden gepromoveerd tot directeur van de atoomwapen- en de verlostangafdeling en hij moet bij de baas, no3, komen. Deze benoemt hem, geeft hem een salarisverhoging en geeft hem de middag vrij om zijn huwelijk te gaan voorbereiden.
Arnolph gaat naar "Chez Auguste" en vertelt daar alles wat hem is overkomen na zijn date met Chloé. Vervolgens gaat hij naar het reisbureau om een reis naar Griekenland te plannen. Eerst wordt deze hem echter geweigerd, maar nadat hij zijn kleren heeft vernieuwd en zichzelf heeft opgeknapt, krijgt hij het wel voor elkaar een reis te regelen. Daarna gaat hij naar no2 om hem te vragen of hij het huwelijk wil voltrekken. Deze biedt hem een plaats aan in de wereldkerkenraad en stemt in met Arnolph's voorstel. na nog wat dingetjes voor de bruiloft geregeld te hebben ziet hij een schilderij van Chloé, geschilderd door no4 en hij gaat naar hem toe om uitleg te vragen. No4 ziet in Arnolph ineens de Griekse god Ares en portretteert hem.
Arnolph gaat vervolgens naar Chloé, maar treft haar niet thuis aan. Hij gaat een ander huis binnen, waar hij no9 treft. het huis waarin hij zich bevindt wordt door no6 en no7 aan Arnolph geschonken, het hele huwelijk is al voorbereid en no10 en no5 zijn getuigen. Na het volgen van papieren sterren vindt hij Chloé naakt in bed, maar ze worden bruut gestoord dood de kunsthandelaar, die met Arnolph was meegereden. Vervolgens gaat Arnolph naar de kelder en treft daar zijn broer en zijn familie aan in een dronken bui. Daarna gaat hij slapen.
's Ochtends moeten er nog wat voorbereidingen getroffen worden en 's middags gaat de hele stad naar de kerk voor het huwelijk tussen Arnolph en Chloé. Nadat het huwelijk is voltrokken beseft Arnolph ineens dat hij is getrouwd met een concubine en dat zij al met zijn hele rangorde naar bed is geweest. Hij vlucht naar zijn oude huis, waar de rebel Fahrcks hem aanspoort geen zelfmoord te plegen maar no1 te vermoorden. Arnolph stemt hiermee in.
Op de avond van de moordaanslag gaat alles mis: de deur van het huis opent niet, de president slaapt niet meer in dezelfde kamer en deze is ook nog eens wakker.
Hij legt Arnolph uit dat Chloé iedereen heeft gehad, maar hij legt ook uit dat, dat niet wil zeggen dat zij van hen houdt. Zij houdt van Arnolph en hij pakt haar af van de rest van de stad.

Na dit deel van het verhaal volgen in mijn editie van het boek twee eindes:

Einde I: Arnolph is weer gelukkig na dit gesprek en gaat naar zijn nieuwe huis. Daar treft hij een rotzooi aan, veroorzaakt door zijn broer en zijn familie. Hij gooit iedereen het huis uit. dan staart hij door de voordeur naar buiten om een glimp van Chloé op te kunnen vangen, die spoorloos verdwenen is nadat Arnolph was weggevlucht.

Einde II: Arnolph zoekt zich wezenloos naar de verdwenen Chloé en besluit samen met no6 en no7 opgravingen te gaan doen in Griekenland. Daar vindt hij Chloé en ze besluiten samen terug te keren, toen alles weer goed was tussen hen. Inmiddels had Fahrcks de macht overgenomen in de stad en no1, no3, no4 en no9 huren een kamer in Arnolph's huis. Dan ontdekken Chloé en Arnolph een vindplaats van een vondst in Griekenland en keren daar naar terug.

7. Welk personage bevalt mij het meeste?:
Het personage van Arnolph bevalt mij het meest, omdat ik het meest van hem weet. De andere personages zijn veel meer flat characters. Ook bevalt Arnolph mij, omdat hij zorgt voor zijn criminele broer en zijn gezin. Ik zou niet zomaar mijn zusje betalen, omdat ze zelf geen geld heeft vanwege haar criminele activiteiten. Daarom ik vind Arnolph een erg nobel persoon.

8. Welk personage bevalt mij het minst?:
Het personage van de bisschop bevalt mij het minst, vanwege zijn levensstijl. Als "Altneupresbyteraner" bisschop zou hij geen alcohol mogen gebruiken en niet mogen roken. Arnolph ontdekt echter dat hij dit wel doet. Ik vind dat iemand met zo'n voorbeeldfunctie ook echt het goede voorbeeld moet geven en daarom bevalt het personage van de bisschop mij niet.

9. Wat vind ik van het verhaal?:
Ik vond het een erg raar verhaal. Iemand wordt verliefd op een landgenote en opeens wordt hij door iedereen gegroet en krijgt hij van iedereen promotie en geschenken. Het is een beetje ongeloofwaardig. Nu is het wel zo dat het verhaal een zogenaamde "Groteske" is en het dus de bedoeling is dat het een fantasieverhaal is.
Buiten de vreemdheid van het verhaal, vond ik het erg mooi geschreven en ook niet te moeilijk. Ik kon het verhaal redelijk snel volgen en het verhaal las ook erg vlot.
Maar jammer genoeg waren er erg weinig echte links met Griekenland

10. Past de kaft bij het verhaal?:
Ik vind de kaft van boek een beetje vaag. Hij houdt totaal geen verband met het boek. In het boek staat namelijk dat de afbeelding een detail is van een schilderij of ets van Dürrenmatt zelf van de voorstelling: Richard Leeuwenhart draagt Lady Faulconbridge. (Zie hiernaast). Wat deze voorstelling met dit verhaal te maken heeft, snap ik niet, dus ik vind de kaft niet bij het boek passen. Op de kaft zou eerder een voorstelling moeten staan van bijvoorbeeld de foto's van de personen uit de rangorde van Arnolph, omdat deze rangorde vrij bepalend is voor het verhaal.

11. Past de titel bij het verhaal?:
Ik vind dat de titel erg goed bij het verhaal past. Zoals ik heb gezegd bij de titelverklaring is naar mijn mening de titel een beetje de aanleiding voor wat Arnolph overkomt, nadat hij Chloé heeft ontmoet. Zonder de advertentie "Griek zoekt Griekse" was dit alles nooit gebeurd en daarom vind ik de titel goed gekozen.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen