U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Joost Van Den Vondel - Joseph In Dothan.
Deze versie komt van http://www.studentsonly.nl/uittreksels/bv.asp?BvID=474 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 858 woorden.

Bibliografie
120 bladzijden (1622 regels)


Samenvatting
Genre:
Het is een navertelling van een bijbelverhaal, een bijbels epos. Het valt waarschijnlijk onder het genre roman.

Eerste reactie:

Keuze:
Ik heb dit werk gekozen omdat ik een wat minder bekend boek uit de Renaissance wilde lezen. Ook het feit dat het een bijbelverhaal is heeft meegespeelt, omdat ik dit bijbelverhaal goed ken en het verhaal dus makkelijker te begrijpen is voor mij.

Inhoud:
Het boek is een beetje langdradig. Dingen die in een paar zinnen verteld zouden kunnen worden, worden in een aantal bladzijden verteld. Door het langdradige wordt het wel duidelijker. Het onderwerp wordt in zo veel verschillende manieren uitgedrukt dat je het op een gegeven moment wel moet begrijpen.

Verdieping:

Samenvatting:
Het is een toneelstuk zonder verteller, elke persoon is dus zelf aan het woord. Er komen meer dan 14 personen in voor. Het is niet duidelijk hoeveel personen er exact in voorkomen omdat er over een ‘Rey van Engelen’ wordt gesproken, zonder exacte aantallen. Jozef, de op 1 na jongste van 14 (half)broers, is het lievelingetje van zijn vader. Op een dag wordt hij door zijn vader op weg gestuurd naar zijn 12 oudere broers die op de schapen letten. De broers zien hem al vanuit de verte aankomen. Omdat ze een hekel aan Jozef hebben willen de broers hem vermoorden. 1 broer, Ruben, is het er niet mee eens en stelt voor om Jozef in een droge put te gooien, zodat Ruben meer tijd heeft om iets te verzinnen om Jozef vrij te krijgen. Als Ruben even weg is komt er een karavaan langs, ze zijn op weg naar Egypte. Levi, een andere broer heeft spijt dat hij Jozef in de put heeft gegooid en stelt voor om Jozef als slaaf te verkopen, ook om hem te redden van de dood. De andere broers zijn het ermee eens en Jozef wordt verkocht. Dan komt Ruben terug en krijgt hij bijna ruzie met Levi om Jozef. Uiteindelijk gaat Ruben diep in rouw. Het probleem dat als een rode draad door het verhaal loopt is of je je (half)broer wel of niet mag doden.

Onderzoek van de verhaaltechniek:
Vooral de verhaalfiguren zijn belangrijk in dit toneelstuk. Omdat het een toneelstuk is heeft de schrijfstijl geen enkel belang. De ruimte heeft in dit verhaal niet veel belang, want het gebeurd allemaal op dezelfde plek. Het gebeurd allemaal in Dothan, een plek waar herders wel eens kwamen. De situaties zijn best wel belangrijk. Er zijn drie belangrijke situaties. De eerste is wanneer Joseph zijn dromen verteld. De tweede de discussie of wel of niet gedood mag worden. En de derde is dat Joseph in de put gegooid en verkocht wordt. Het verhaal wordt verteld door de persoon die ook de handelingen op dat moment verricht, want het is een toneelstuk. Het is dus een ik-verhaal van verschillende “ikken”.

Op zoek naar de thematiek:
Er is een conflict gaande tussen mensen onderling, namelijk Joseph en zijn broers. Ook is er een innerlijk conflict gaande, voornamelijk bij Ruben. Ruben vindt namelijk aan de ene kant dat je je eigen (half)broer niet mag doden, maar hij vindt Joseph ook heel irritant. Hij weet dus niet goed wat hij moet doen. Opvallende gebeurtenissen in het verhaal zijn als Joseph in de put gegooid wordt en als hij verkocht wordt. Het thema is het conflict over wanneer iemand vermoord mag worden. Tekstgedeelten die typerend zijn voor dit thema zijn de discussies tussen de broers. Er is geen verband tussen de titel en het thema. De titel gaat over de hoofdpersoon en waar het verhaal zich afspeeld.

Plaats in de literatuurgeschiedenis:
Van de Vondel werd geboren in 1587. In het noordelijke Nederland is de barok door de protestantse invloeden nooit echt goed doorgedrongen. Het boek is dus niet erg typerend voor die tijd. Hij was een van de weinige schrijvers (dichters) die wel tot de barok gerekend mag worden. Zijn oeuvre bestaat uit historische gedichten, elegieën, een bijbels epos, een prozaverhandeling over poëzie, satirische gedichten, emblemata etc. Vooral de toneelstukken, hekeldichten en klaagzangen zijn van groot belang. Hij viel met zijn werken dingen aan die hem niet zinden, zoals politieke situaties en twisten. Dit boek is typisch voor Vondel.

Beoordeling:

Geen van de verhaalelementen in dit boek hebben een positieve werking op mij. Het is een te langdradig verhaal. Er gebeurd bijna niks. De passage die mij het meest aansprak was de passage waarin Joseph in de put gegooid wordt omdat dat het enige stuk was waarin iets gebeurde. Het is een saai boek er gebeurd bijna niets en het is heel langdradig er wordt veel te veel achter elkaar door één persoon gezegd. Al deze dingen hebben een negatieve werking op mij. Ik kan dit boek met geen enkel ander boek vergelijken. In de meeste boeken die ik heb gelezen gebeurd heel veel en als er bijna niks gebeurd stop ik meestal heel snel met het lezen van dat boek. Het thema vond ik ook niet er interressant, en eigenlijk ook een beetje zinloos, want (in ieder geval in deze tijd) niemand gaat zijn familielid doden. Mijn eindoordeel over dit boek is dat het een saai boek is. Ik absoluut afraden om dit boek te lezen, het is een doodsaai boek.


Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen