U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Connie Palmen - De Erfenis.
Deze versie komt van http://www.studentsonly.nl/uittreksels/bv.asp?BvID=470 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 665 woorden.

Samenvatting
Als de schrijfster Lotte Inden ontdekt da ze ziek is, besluit ze Max in dienst te nemen voor 24 uur per dag, kost en inwoning inbegrepen. Hij is niet alleen haar verzorger, chauffeur, tafelheer, eerste lezer en secretaris, maar ook archivaris van wat ze haar ‘erfelijk materiaal’ noemt: aantekeningen die als bouwstenen moeten dienen voor haar laatste grootte roman. Omdat Lotte bang is dat ze haar werk niet af kan maken, bereidt ze Max er langzaam op voor om haar handen te vervangen. Ze maakt hem dan ook executeur-testamentair van heer erfenis, een zolder vol aantekeningen over de dood, de liefde, de verleiding, het geheim en de familie.

Het verhaal speelt zich af in de tijd van nu, want er worden veel moderne dingen ge-noemd zoals: een fax, gsm, etc. De vertelde tijd kun je niet bepalen omdat daar weinig over verteld wordt.

De meeste tijd van het verhaal bevind je je in het huis van Lotte.

Max, de hoofdpersoon, helpt Lotte in haar laatste levenstijd, hij zal dus wel een behulp-zaam iemand zijn.
Lotte Inden is zeer kortaf, zij verwijst vaak naar onderwerpen die op de zolder liggen.

Ik vind het verhaal niet zo geloofwaardig. Het afschrijven van een boek is bijna onmoge-lijk. De eerste schrijver kan een andere bedoeling hebben met iets dan de tweede of zelfs derde schrijver.

Het thema van dit boek is het schrijven van een roman, soms ook wel de dood.

-

Ik vind het taalgebruik in dit boek niet lastig te lezen. De taal werd ook gebruikt om de personages beter te leren kennen, vb. Lotte die kortaf is, dit weerspiegelt weer in haar taalgebruik.

Schrijf een pakkende reclametekst voor het boek.

Connie Palmen heeft weer een boek geschreven, De erfenis, een boek waarin de schrijf-ster Lotte Inden op merkt dat ze ziek is, ze neemt Max in dienst die niet alleen haar ver-zorger, chauffeur, tafelheer, eerste lezer en secretaris, maar ook archivaris van wat ze haar ‘erfelijk materiaal’ noemt.
Haal het vandaag nog, bij je boekhandel of bestel via internet. www.boeken.nl (http://www.boeken.nl/verkoop/de_erfenis.html)

De opdracht is misschien een beetje kort. Dit heb ik extra gedaan omdat het een recla-metekst is. U heeft toch ook geen zin om een A4-tje te lezen als het de bus in komt, dit gaat dan meestal meteen de oud-papierbak in. Voor degene die geïnteresseerd zijn, kun-nen altijd thuis of in de bibliotheek, op de internetsite kijken en het boek op het internet bestellen.
Ik-vertelsituatie

In het begin van het boek wordt een situatie omschreven, de rest van het verhaal groei naar die gebeurtenis toe, op het einde komt de situatie weer terug. Een grote flashback of flashforward.

Palmen, Connie (voluit: Aldegonda Petronella Huberta Maria, geboren St. Odiliënberg 25 november 1955), Nederlands schrijfster, studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en filosofie, debuteerde in 1991 met de roman De wetten, een boek waarin de behoefte aan inzicht in het leven en in de eigen persoonlijkheid gestalte krijgt. Voor deze roman werd haar Het Gouden Ezelsoor toegekend. In 1995 verscheen haar tweede roman De vriend-schap, een verhaal over een hecht verbond tussen twee meisjes, waarbij het verlangen om zich te hechten en tegelijkertijd de angst voor een te hechte binding met anderen centraal staan. De roman werd bekroond met de AKO-literatuurprijs 1995 en de Pu-blieksprijs voor het Nederlandse boek 1996. Palmen schrijft het Boekenweekgeschenk 1999, de erfenis.
Werken. o.a.: Het weerzinwekkende lot van de oude filosoof Socrates (1992; essay); I.M. (1998). *

Ik vond het een goed thema omdat erin het goede van de mens nog eens naar voren kwam, zoals het helpen van je medemens.
Het boek is een grote flashback, in het begin wordt iets beschreven en op het laatste wordt dit weer herhaald. Omdat er verder geen flash’s in zitten is het verhaal voor het grootste gedeelte chronologisch opgebouwd. Ook bleef het boek je boeien, de spanning was groot. Als ik geen last van de zon had gekregen had ik het in een keer uitgelezen.
De personages vond ik heel herkenbaar en ze gedroegen zich zoals het hoort. Daardoor was het voor mij gemakkelijk me in de personages te verplaatsen.


Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen