U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Joost Zwagerman - De Buitenvrouw.
Deze versie komt van http://www.scholieren.com/boekverslagen/2389 en is laatst upgedate op 25/01/2000.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 2715 woorden.

TitelbeschrijvingJoost Zwagerman: De Buitenvrouw. Amsterdam ’94. Uitgegeven met een licentie van BV Uitgeverij De Arbeidspers, Amsterdam.SamenvattingTheo is leraar Nederlands op het Westfries college in Hoorn. Hij is zeven jaar getrouwd met Sylvia. Ze wonen in een buurt in Bergermeer.Zijn leven gaat veranderen als hij op werkweek gaat met de havo klas, waar hij Iris Pompier leert kennen.Iris is geboren in Paramaribo en getrouwd met Sydney Pompier. Theo vindt Iris wel leuk en dat kan hij niet van zich af zetten. Als Theo ontdekt dat Iris op dinsdag tegelijk met hem twee tussenuren heeft, nodigt hij haar uit om wat te gaan drinken. Iris gaat akkoord en op een dinsdag gaan ze naar een café. Zij zijn echter niet de enigen. De leerlingen van 4 havo hebben ook een tussenuur en vragen zich af wat Theo en Iris aan het doen zijn. Theo weet niet wat hij moet doen, maar Iris vraagt de leerlingen simpelweg om bij hen aan de tafel te komen. Het gaat goed. De leerlingen hebben niets door, het is zelfs heel erg gezellig. Iris vraagt na het tussenuur of Theo misschien de volgende dinsdag bij haar thuis wil komen.Die volgende dinsdag gaan ze naar het huis van Iris. Iris en Theo willen niet dat mensen iets achter hun uitstapje zoeken en gaan daarom apart naar het huis van Iris. Deze eerstekeer zoende,ze alleen maar er wordt een volgende afspraak op de dinsdag gepland. Dit gaat een lange tijd goed . Elke dinsdag komt Theo bij Iris en gaan ze met elkaar naar bed. Theo denkt vaak aan de manier waarop zij met elkaar de liefde bedrijven. Dit is namelijk een inspiratie voor het zelfbevredigen.Wat Theo en Iris niet door hebben is dat in de buurt van het huis van Iris het gezin Nijman woont. Vader Nijman heeft het overspel van de leraren door. Zijn zoon, die Nederlands in de klas van Theo heeft, maakt van het nieuwtje van zijn vader een roddel die door de hele school gaat. Zo komt de hele school op de hoogte van de affaire van Theo en Iris. Hierdoor kan Theo de klas niet meer in de hand kan houden met het gevolg dat hij een leerling te hard aanpakt die zich weigert te melden. Daarvoor wordt hij op het matje geroepen, de rector zegt hem dat hij maar beter een tijdje vrij kan nemen.Dit was niet de eerste keer dat de klas vervelend was. Ze maakten tekeningen op het schoolbord met de tekst: 'Blackie is the best', en er lagen pornografische foto's van gekleurde mensen op zijn bureau. Door de verhouding die Theo met Iris heeft, let Theo erg op racisme. Dit kan je opmaken uit het feit dat Theo zijn klas te hard aanpakt na een paar racistische opmerkingen. Dit kun je ook opmaken uit het bezoek dat hij samen met Sylvia aan de ouders van Sylvia brengt. De vader van. Sylvia maakt dan een racistische opmerking naar aanleiding van een programma op televisie. Theo krijgt zo ruzie met zijn schoonvader,maar ook met Sylvia. Theo moet dan verklaring afleggen en vertelt haar hetgene wat zich in de klas heeft afgespeeld. Sylvia heeft niets door, ze is erg naief.. Zij heeft daar alle reden toe, thuis gedraagt Theo zich namelijk als een echtgenoot die altijd op tijd thuis is en zijn vrouw alles geeft wat ze nodig heeft.Het seksleven is ook goed en dus heeft Sylvia daarom geen enkel vermoeden dat Theo met een andere vrouw een relatie heeft. Op de dag dat Theo te horen krijgt dat hij een paar dagen thuis zal moeten blijven merkte hij op dat Iris niet aanwezig was. De rector zegt hem dat ze gevallen is met haar fiets. Buiten gekomen, realiseert hij zich dat Iris geen fiets heeft. Hij besluit haar - tegen de afspraken in, degene die hij met haar gemaakt heeft, thuis te bezoeken. Iris wil niet dat hij zomaar langs komt, Maar Theo wil niet weg, omdat hij wil weten waar haar verwondingen van komen. Iris zegt hem dat de blauwe plekken komen door haar man. Zij heeft hem verteld van de relatie met Theo. Hij reageerde erg agressief en dat terwijl hij heel veel buitenechtelijke relaties heeft en Iris hier niets van zegt. Theo besluit samen met haar naar een restaurant te gaan en daar vraagt Theo haar of ze meegaat naar de Veluwe. Iris wil bij Sydney blijvenen wil dus niet mee. Iris besluit dan dat ze elkaar niet meer moeten zien. Theo vindt het erg, maar toch ziet hij ook wel in dat het zo niet verder kan.Theo leeft daarna met Sylvia samen, hij heeft niet echt een schuldgevoel, omdat hij het gewoon tegen Sylvia gezegd heeft dat hij dus een relatie had, maar ze gelooft hem niet, daarom heeft Theo geen schuldgevoel, omdat hij Sylvia geen “geestelijk leed” heeft toegebracht.Analyse1.Hoofdpersonen

De hoofdpersoon in dit boek is Theo Altena: Hij is leraar Nederlands en Geeft al een lange tijd les op het Westfries college. Door zijn lange tijd van lesgeven heeft hij veel ervaring, en maakt hij zelden fouten, ik zeg zelden, omdat daar verder in het verhaal verandering in komt Theo is een eerlijke en zachtaardige man en het huwelijk met zijn vrouw Sylvia is goed. Opzich verandert er niet veel aan het karakter van Theo, op enkele puntjes na. Deze puntjes veranderen door zijn verhouding met Iris, omdat Iris gekleurd is, schiet hij erg snel uit zijn slof als mensen racistische opmerkingen maken, zijn karakter verandert dan niet, maar zijn gedrag wel. Hij verliest bijvoorbeeld zijn zelf beheersing voor de klas. Ook krijgt hij een schuldgevoel tegenover Sylvia in verband met zijn overspel, dat zegt weer dat hij eigenlijk erg eerlijk is.2.Tijd

Het verhaal speelt zich af in het heden, dit kun je afleiden uit verschillende dingen, op de achterkant van het boek staat bijvoorbeeld: waar eens bevlogen leraren zich geplaatst zien tegenover de toenemende desinteresse van de Nintendogeneratie.De Nintendo is iets van deze tijd, dit kan niet in 1500 voorkomen om maar eens wat te noemen. Ook noemt de schrijver dingen zoals de Volvo van Iris, ook weer iets van deze tijd.Wel zou dit verhaal zich af kunnen spelen in een andere tijd zoals de Prehistorie, omdat overspel en buitenechtelijke relaties echt dingen zijn die al zolang bestaan als de mensheid zelf.3.Ruimte

Het verhaal speelt zich af in Nederland, op het Westfries College in Hoorn. De ruimtes die Zwagerman beschrijft zijn, zoals de klaslokalen, belangrijk, maar ook Iris haar huis en Theo’s eigen huis. Aan het einde installeert Sylvia een alarminstallatie in hun huis, op de laatste paar pagina’s van het boek laat Theo het alarm per ongeluk afgaan, dit is 1 van de weinig symbolische gebeurtenissen in het boek, hij wil iets beveiligen, zijn huwelijk of Sylvia, maar hij kan het niet, hij laat het per ongeluk afgaan en dat is denk ik symbolisch voor het feit dat hij eigenlijk buitengesloten wordt door dat alarmsysteem, of eigenlijk zichzelf.Maar ik denk dat Theo zjin eigen hoofd ook eigenlijk een belangrijke ruimte is, omdat het boek een relatief kleine periode beslaat en toch aardig wat pagina’s in beslag neemt, dat komt omdat Theo veel nadenkt, fantaseert, filosofeert over wat hij doet en gedaan heeft.4.Perspectief

Het boek heeft een 3e persoons perspectief, er is namelijk een verteller die het heeft over “hij” en “Theo”, maar de verteller beschrijft de gedachten van Theo, en niet die van Iris of die van Sylvia.Het verhaal wordt dus uit 3e persoons vertelt vanuit Theo zijn perspectief.5. Thema en motiefen

Er komen twee thema’s voor in het boek, dit zijn: Overspel en racisme/discriminatie. Overspel slaat op de relatie tussen Iris en Theo, en racisme/discrimiantie op het feit dat Iris zwart is en daarom met veel vooroordelen en racistische opmerkingen te maken heeft, ook het feit dat in verband met zijn relatie, Theo te heftig reageert op racistische grapjes en opmerkingen.Er zijn ook twee motiefen die verwijzen naar de thema’s. Seks is een motief, de seksscenes worden namelijk erg gedetailleerd beschreven, dit motief is dan ook weer terug te leiden naar het thema: Overspel. Een ander motief zijn de vooroordelen die grotendeels door de schoonvader van Sylvia geuit worden, maar ook betrapt hij zichzelf soms op vooroordelen. Ook horen hier bij natuurlijk de rascistische opmerkingen en streken van de klassen. Dit laatste motief is te herleiden naar het thema: Racisme/discriminatie6.Titel

Sedney, de man van Iris, is een Creoolse man, voor deze mannen is het heel gewoon om buiten echtelijke relaties te hebben. De vrouwen waarmee ze dan een rlatie hebben worden “buitenvrouwen” genoemd. Omdat Iris en Theo een relatie hebben (en Theo is getrouwd) is Iris ook een buitenvrouw gworden. Zo wordt dus het verband gelegd tussen de buitenvrouwen van de man van Iris en Iris zelf, die een buitenvrouw van Theo geworden is.7.De stijl en het taalgebruik

Over het taalgebruik van Zwagerman is niet veel te zeggen, behalve dat hij schrijft waar het neer komt, hij maakt dus geen moeilijke omwegen om iets duidelijk te maken.Zijn schrijfstijl is populair, alles wordt gewoon bij de naam genoemd, dit sluit dus mooi aan bij het taalgebruik, hij gebruikt dus bijvoorbeeld ook gewoon de woorden kut of lul in bepaalde scenes. Hij spreekt hiermee de jongeren vooral aan, omdat hij de taal van de jeugd spreekt.Verwerkingsopdracht

Ik was een dag te gast bij Theo Altena.

Het afgelopen weekend was ik een dag te gast bij Theo Altena: Leraar Nederlands en gelukkig getrouwd met zijn mooie vrouw Sylvia.Op een mooie zonnige dag ging ik met de trein naar Alkmaar, hier woont Theo Altena. Ik verwacht veel van het bezoek, ik heb namelijk het boek gelezen over zijn tijd op het Westfries College in Hoorn. Daar werd destijds Iris Pompier aangesteld als gymdocente, Theo krijgt een affaire met Iris. Het feit dat Iris gekleurd is brengt wat opschudding teweeg onder de leerlingen en de leraren op het College.Ik heb altijd gedacht dat het fictie was, maar het bleek op waarheid gebaseerd te zijn, toen ik dat hoorde ben ik voor de Prive naar Alkmaar gegaan om met Theo een gesprek aan te gaan over zijn belevenissen met Iris op het Westfries College.Toen ik aankwam stond de koffie al klaar. Theo was dus helemaal klaar voor het gesprek. Theo is inmiddels gescheiden, nadat Sylvia erachter kwam dat Theo overspel had gepleegd, wilde zij hem nooit meer zien, ze trok bij haar ouders in. Ook is hij ontslagen bij het Westfries College, na zijn incident met Wouter Nijman, is er na veel overleg toch voor gekozen Theo zijn handelen onaanvaardbaar te achten en hem daarom van zijn werkzaamheden te ontheffen.Onder het genot van een kop koffie vroeg ik hem waarom hij Wouter met fysiek geweld terecht had gewezen, hij wist toch dat dat niet zo’n slimme zet is, ongeacht de omstandigheden. Theo legt uit dat hij in verband met zijn affaire met Iris geen racisme dulde, van niemand, daarom berechte hij Wouter op deze foute manier, omdat hij daar op dat moment zelf belang bij had, hij raakte gespitst op ieder mogelijk blijk van sluimerend racisme, Theo zegt ook dat het komt omdat hij op dat moment niet helder kon denken. Hij was gewoon door het dolle heen.Wat mij opviel is dat het boek een hele korte periode beslaat, terwijl het boek toch veel bladzijden heeft. Dit komt omdat je veel nadacht over wat je deed, voelde je je nou schuldig? Vroeg ik hem.Nou, ik vond het raar dat ik mij niet schuldig voelde en daar voelde ik mij weer schuldig over, het komt eigenlijk omdat ik Sylvia er geen pijn mee deed, dus ik vond het niet erg.Daarna zijn we gaan wandelen in een nabij gelegen mooi en rustig bos, onder het wandelen hebben we gesproken over zijn affaire met de gymlerares Iris Pompier. Ik vroeg hem waarom hij het had gedaan, hij had immers een goed huwelijk en niets te klagen.Hij zei dat hij het voor de sensatie deed, hij vond zijn leven te saai te burgerlijk, en daar moest verandering in komen.Waarom juist met een zwarte vrouw (dit wilde ik al lang weten)? Theo keek me toen raar aan, dat heeft er helemaal niets mee te maken. Ik dacht altijd dat je het gewoon boeiend vond, dat bleek ook uit je boek. Ja zei hij. Je hebt gelijk, ik vond het ook gewoon spannender dan met een normale blanke vrouw, eigenlijk is dat ook weer een beetje racistisch, zei Theo. Met deze vraag sloot ik de dag af.Eindoordeel en evaluatie1. Het onderwerp

Het onderwerp is duidelijk: Overspel en Racisme, dit zijn dus ook de thema’s, ik vond de uitwerking van de thema’s niet bjister origineel, maar dat komt, omdat het niet echt mijn belevingswereld is, mijn moeder bjivoorbeeld, begrijpt het veel beter, omdat ze zelf een echtgenoot heeft (ze pleegt geen overspel, maar dat weet je natuurlijk maar nooit), en vind het boek dus ook veel leuker dan ik, omdat zelf niet echt een relatie heb.Het onderwerp heeft me niet echt aan het denken gezet, ik heb er ook niet eerder over nagedacht, omdat ik me er geen zorgen over hoef te maken, tot nu toe zijn er twee boeken die echt indruk op me gemaakt hebben: Zwarte regen (over de atoombom op Hirosjima), en Verslag van een junkie, van Christiane F., vooral het laatste heeft veel indruk op me gemaakt.2. De gebeurtenissen

Het verhaal heeft een strakke heldere verhaallijn, er zijn niet echt veel flashbacks, dit komt vooral omdat Zwagerman geen ingewikkelde constructies gebruikt om iets duidelijk te maken, hij zegt gewoon waar het op neer komt en het is dus makkelijk te lezen en te begrijpen.Ik denk dat de gebeurtenissen, voor een volwassene wel herkenbaar zijn, omdat zij meestal ook getrouwd zijn en dus overspel kunnen plegen, voor hun blijft het boek boek dus ook veel meer boeien, maar voor jongeren niet echt heel erg, soms vindt er een spannende gebeurtenis plaats, zoals de confrontatie met Wouter Nijman.De afloop is niet echt bevredigend, want het eindigt met een simpel leugentje en daarmee is de hele zaak afgedaan voor Theo.3. De bouw

Er zit niet veel vaart in het boek, omdat het een relatief korte periode beslaat en veel pagina'’, dus er zijn niet veel spannende gebeurtenissen hoogstens 3 of 4, maar er wordt meer nagedacht en gefilosofeerd door Theo. Alles hangt wel met elkaar samen, dit komt, omdat er een strakke heldere verhaallijn is en niet zoveel flasbacks, Zwagerman gebruikt geen ingewikkelde constructies om wat te zeggen, daarom klopt het allemaal, omdat het simpel in elkaar zit.4. De personages

Er was voor mij maar 1 personage wat echt ging leven, en dat was Theo Altena, want van hem kom je echt veel te weten, dit komt omdat zijn gedachten uitgebreid werden beschreven en niet de gedachten van andere personages, zo kwam je echt te weten hoe hij over bepaalde dingen denkt, daarom leef je met hem mee, omdat je weet wat hij denkt, maar niet wat een ander persoon in het boek daar van vindt.Ik vind niet dat de personages zich niet gedragen zoals het hoort, want overspel plegen dat doe je eigenlijk niet, wat Sydney doet is te begrijpen, omdat het in zijn cultuur een algemeen geaccepteerd iets is, maar dat hij kwaad wordt als Iris hetzelfde doet, daat vind ik weer asociaal. Wat ook erg onbeschoft is is de manier waarop Iris Theo dumpt, ze gebruikt hem eigenlijk om wraak te nemen op Sydney, want als ze echt van Theo gehouden had, dan was het wel anders gegaan. Daarom vind ik Theo sympathieker dan Iris, Sylvia vind ik niet sympathiek, omdat ze erg naïf is.5. Het taalgebruik

Ik had totaal geen moeite met het taalgebruik, het was makkelijk te begrijpen en toegankelijk voor iedereen, dit komt omdat Zwagerman een stijl gebruikt die zegt waar het op neer komt, het is een populaire stijl en dus ook populair bij de jongeren. Er zijn dus ook niet veel eigenaardigheden in het taalgebruik die problemen op kunnen leverenSommige gebeurtenissen zijn erg beeldend geschreven, zoals de scenes waarin Theo en Iris de liefde bedrijven. Er zijn niet heel veel symbolische verwijzingen, soms zijn deze verwijzingen een beetje bizar, als Theo bij Iris naar binnen schuift, vergelijkt hij dit met een lijk op een slede die bij een crematorium naar binnen geschoven wordt, dit is dan symbolisch voor het feit dat Iris zwart is en Theo blank.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen