U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Nel Benschop - De Vogel Van Het Woord.
Deze versie komt van http://scholieren.samenvattingen.com/documenten/show/8232292/ en is laatst upgedate op 27/01/2001.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1344 woorden.


Reden keuze


Titel: De vogel van het woord

Dichteres: Nel Benschop


Het gedicht 'Thomas' was voor mij een van de redenen dat ik deze bundel van Nel Benschop gekozen heb voor mijn leesdossier. Ik had het gedicht gelezen en ik wilde de bundel waar dit gedicht instond graag doorlezen. Nadat ik dat had gedaan, besloot ik over hierover mijn leesdossier te gaan maken. Helaas waren er in de plaatselijke bibliotheek niet veel naslagwerken te vinden, wat het moeilijk maakte om achtergrond informatie te verwerken.

Uiteindelijk heb ik een deel van een interview gevonden waar nuttige informatie instond. De andere bundels van Nel Benschop zijn ook mooi, maar over die bundels kon ik geen juiste recensies vinden.

Bij de keuze voor de dichter/es heb ik gekozen voor een christelijke dichteres. Ik wilde een bundel lezen waar een christelijke boodschap inzat en een bundel waar ikzelf ook plezier in had om te lezen. Ik denk dat ik die heb gevonden in 'De vogel van het woord' van Nel Benschop.

Biografie dichteres


Nel Benschop is geboren in 1918 in Den Haag. Na verschillende christelijke scholen te hebben doorlopen, (Lagere school, Kweekschool) werd Nel Benschop lerares aan de Gereformeerde Lagere School in Den Haag. Na de oorlog kwam ze terecht in Driebergen als lerares op een instituut annex kostschool. In 1948 kwam ze in Arnhem terecht. Ze is niet getrouwd en ze heeft geen kinderen.

Nel Benschop is belijdend lid van de Gereformeerde Kerken.

Haar eerste gedichtenbundel (Gouddraad uit Vlas) kwam uit in 1967, bij uitgeverij Kok in Kampen. Van haar eerste dichtbundel heeft ze al meer dan 190 000 bundels verkocht, van 'De vogel van het woord' had ze er al een jaar na uitgifte 50 000 verkocht. Inmiddels behoort ze tot de top van dichters, wanneer het gaat om het aantal verkochte bundels. Vrijwel al haar gedichten zijn religieus of bijbels getint.


Ze ziet het als een eer, dat zij de gave om te dichten en zo mensen kan vertellen van God, van God heeft gekregen:


'Wanneer ik and'ren iets heb kunnen geven:

een beetje vreugde, troost en wat geluk,

wanneer ik dat wat zin geeft aan mijn leven

in woorden mocht vertalen; als 'k de druk

van iemand die gebukt ging onder zorgen

wat mocht verlichten, zonder dat ik 't wist

als ik mocht wijzen op de grote morgen

dat alle tranen van de ogen zijn gewist

dan voel ik mij heel klein en dankbaar en verlegen:

wie ben ik, dat God mij dit toevertrouwt?'

dat hij mij leidde op de stille wegen

die voeren naar het hart, dat eenzaam is en koud?'


Algemene typering van de bundel


Hoofdinhoud:


De eerste gedichten in deze bundel gaan vooral over christelijke gebeurtenissen, zoals Advent, Kerst, Pasen. Daarna gaat het over hoop, angst en de relatie tussen ouders en kind. Daarop volgen 4 portretten, die elk een aantal kenmerkende details belichten van een karakter.

De laatste gedichten gaan over de dood, de troost voor de achterblijvers, en de zekerheid dat de overledene Thuis bij de Vader is.

Kortom, het is een mix van allerlei onderwerpen, die in het dagelijkse leven veel voorkomen.

Opvallende kenmerken:


Wat er echt uitspringt, is de (religieuze) overtuiging van de schrijfster dat God bij je is en van je houdt, wat je ook doet, denkt, of wilt. De gedichten worden heel eenvoudig, zonder teveel verborgen liggende bedoelingen, gebracht, zodat ze voor iedereen te begrijpen zijn. Veel gedichten van Nel Benschop worden ook voorgedragen tijdens bijeenkomsten, afleggen van belijdenis of doop en begrafenissen. Zo komen ook niet-religieuze mensen met haar gedichten in aanraking.

Titelverklaring:


"De vogel van het woord" Nel Benschop wil hiermee wijzen naar God, naar Zijn Woord. De vogel van haar woord moet een pinkstervogel zijn, zoals blijkt uit het gedicht 'De vogel van het woord':


'Pinkstervogel van het woord,

soms gelijk een duif zo zacht,

soms een arend in zijn kracht,

vlieg boven ons leven voort!'


Ze wil de waarheid van Gods beloften bij de mensen brengen in de vorm van een pastoraal gedicht.

Thematiek:


Troost en vreugde geven, door middel van bijbelse gedichten, aan mensen, die uit haar gedichten kracht kunnen halen wanneer ze in de knoop zitten met zichzelf, of met God.

Bespreking gedicht


Ik heb gekozen voor het gedicht 'Thomas' op bladzijde 23


Thomas


Ik was er niet, toen Jezus bij hen kwam

en hun de tekens toonde in Zijn handen,

toen Hij hun uitgedoofde vuur deed branden

en ieder uit Zijn handen 't brood aannam.


Ik wilde niet, zo volgzaam als een lam

mij bij de kudde trouwe schapen voegen

die van de herder alles maar verdroegen;

ik wilde zelf bepalen of ik kwam.


Ik wilde zien en voelen of ik niet

met dromen mij in slaap zou laten wiegen,

of mij door schone schijn laten bedriegen;

dat konden zij misschien doen, maar ik niet.


Toen zag ik Hem - en ik had geen verweer

maar kon slechts stamelen: "Mijn God, mijn Heer!"Inhoud:


Dit gedicht vertelt het verhaal van 'ongelovige' Thomas, een van de discipelen van Jezus uit Nazareth. (Joh. 20: 24-31) Deze Thomas geloofde de verhalen van mensen die Jezus hadden gezien nadat Hij gekruisigd was, niet. Hij wilde tastbaar bewijs hebben voordat hij dat zou geloven. Toen hij dan eindelijk dat bewijs kreeg te zien in de persoon van Jezus, wist hij dat hij niet had geloofd wat Jezus voorspeld had. Hij was tekort geschoten.

In dit gedicht krijg je een indruk van (mogelijke) gedachten van Thomas. En de blijdschap wanneer Jezus nog blijkt te leven.

Rijm:


Rijmschema: ABBA, ABBA, ABBA, AA, = omarmend rijm
:
Eindrijm:eerste strofe:mannelijk:kwam, aannam
vrouwlijk:handen, branden
tweede strofe:mannelijk:lam, kwam
vrouwlijk:voegen, verdroegen
derde strofe:mannelijk:niet, niet
vrouwlijkwiegen, bedriegen
vierde strofe:mannelijk:verweer, Heer
Halfrijm:eerste strofe:was, kwam
handen, aannam
tweede strofeik, wilde
mij, bij
derde strofe:zien, niet
mij schijn
door, schone
vierde stofe:geen, verweer
maar, stamelen.
Alliteratie:eerste strofe:tekens toonde
Hij hun
derde strofe:schone schijn
vierde strofe:slechts stamelen
Metrum:Jambe
Antimetrum:'Toen zag ik Hem - en ik had geen verweer'


Beeldspraak:


Vergelijking met 'als':


'Ik wilde niet, zo volgzaam als een lam

mij bij de kudde trouwe schapen voegen

die van de herder alles maar verdroegen;'


Personificatie:


'Ik wilde zien en voelen of ik niet

met dromen mij in slaap zou laten wiegen,

of mij door schone schijn laten bedriegen'


Stijlfiguren:


Climax:

De uiteindelijke climax is: "Mijn God, mij Heer!"


Parallellisme:


De eerste drie strofen beginnen met 'Ik'

Regel 5, 8, 9 beginnen met 'Ik wilde'


Exclamatie:


"Mijn God, mij Heer!"


Woordspeling:


'toen Hij hun uitgedoofde vuur deed branden'


Symboliek: • Uitgedoofde vuur een uitgedoofd geloof en vertrouwen.
 • Lam afhankelijk van de herder, weerloos.


Taalgebruik:


Omdat pastorale poezie een breed publiek wil bereiken, moet Nel Benschop de overgeleverde beelden en woorden gebruiken en kan ze niet een zwaar literair gedicht schrijven, dat erg moeilijk te begrijpen is.

Haar gedichten zijn sfeervol, simpel, gevoelig en bovenal persoonlijk. Er zit weinig dialoog in. De zinnen zijn duidelijk, direct en afwisselend.

Haar hechte relatie met God komt er duidelijk in naar voren, zodat ze de problemen van het christen-zijn goed kan verwoorden.

Eigen mening


Het gedicht:


De laatste twee regels vindt ik de mooiste, want ze drukken veel emotie uit. Thomas ziet in dat hij fout zat en vraagt met "Mijn God, mijn Heer!" vergeving voor zijn ongelovigheid.

Dit gedicht symboliseert het leven van vele christenen, die wel willen geloven maar eerst een tastbaar bewijs in handen willen houden voor ze kunnen geloven.

De middelste strofen leggen zijn (mogelijke) gedachten uit, die zijn ongelovigheid zouden kunnen verklaren. Dat vind ik een beetje saai, maar wel functioneel om tot die climax te kunnen komen.

Het thema van dit gedicht spreekt me aan. Het is een voorstelbare situatie, dat voor veel christenen herkenbaar is.

De bundel:


Mijn eerste reactie was, dat ik het een mooie bundel vind, verschillende gedichten spraken mij aan. Er had alleen wel wat meer afwisseling in thema's mogen zijn, de gedichten over het sterven van iemand in de omgeving, waren bij elkaar geplaatst, wat het een beetje eentonig maakte. De geloofwaardigheid van deze bundel is voor elk mens weer verschillend; als je dezelfde mening/overtuiging hebt als Benschop, is het geloofwaardiger dan als je niet in God geloofd. De standpunten die zij inneemt, zijn voor mij aannemelijk en begrijpelijk. De bedoeling van de (meeste) gedichten zijn makkelijk te ontdekken.

Literair waardeoordeel


De bundel is makkelijk te lezen, doordat de schrijfster geen moeilijke woorden gebruikt. Haar levensovertuiging komt duidelijk in deze bundel naar voren en haar doel om mensen te troosten en vreugde te geven door haar gedichten, is haar aardig gelukt.

Ze gebruikt weinig beeldspraak, maar wel veel (christelijke) symboliek.

Bibliografie


Primair: 1. N. Benschop, De vogel van het woord. Kampen 1980


Secundair: 1. N. Scheepmaker, 'Trijfel.'

  In: Leeuwarder Courant. 1.6.1973
 2. Kerknieuwsredactie, 'Nel Benschop een succesvol dichteres.'

  In: Leeuwarder Courant. 2.6.1973
 3. ? ?. 'Slaat Nel Benschop nieuwe wegen in?'

  In: Kleinbeeldcahiers. 1980. P.22

  Zie bijlage 2

Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen