U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag :  - Essay Over Text:kom Op Tg Dé Kanker. Van Tom Lanoy Ingezonden.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=1314 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 490 woorden.

Commentarieer in essay-vorm de inhoud van de tekst « Kom op tegen de kanker » door Tom Lanoye.“ Binnenkort zijn het weer democratische verkiezingen in Amerika, maar zo democratisch is Amerika niet hoor! Neem nu bijvoorbeeld in de zwartenwijken. Na het stemmen worden daar soms massaal stemmen ‘vergeten’, achtergelaten op het bureau; tussen andere documenten.

Vergeten noemen ze dat!

Eigenlijk zijn het de democraten die deze stemmen doen verdwijnen omdat de zwarten meestal altijd republikeins stemmen. En de democraten zijn natuurlijk veel te lui om die paar stemmen voor zich te winnen, dus verdwijnen deze stemmen in het niets!”

Zo begon onze eerste les geschiedenis. En eigelijk had meneer Mary wel gelijk toen hij dit zei. Maar waarom zo ver gaan zoeken als je alles zo dicht bij huis kunt vinden?

Ja, zelfs in ons eigen landje België.Zoals in de tekst ‘kom op tegen de kanker’ van Tom Lanoye ook werd vermeld, zou het democratische stemrecht ook letterlijk opgevolgd moeten worden.

In het ‘Verschuerens modern woordenboek’ staat democratie als volgt beschreven:

” De moderne democratie is een staatsvorm waarbij het volk medezeggenschap heeft in het bestuur. Dit kan d.m.v. volksvertegenwoordigers enz.”. Onder ‘het volk’ wordt verstaan:

Elke persoon die in dat land leeft – dat in ons geval is België – werkt, belastingen betaalt, enz.

Maar hoe komt het dan dat immigranten, die dit alles ook doen, dan toch geen stemrecht krijgen? Deze vraag stelde Tom Lanoye zich ook, en oprecht!

Hier moet iets aan gedaan worden. Maar stemrecht schenken aan elke persoon die belastingen betaalt in België is nog niet voldoende. Er zou nog eens iets moeten gedaan worden aan de verkiezingscampagnes van de verschillende partijen, want dit probleem spreidt zich inderdaad als een kanker en begint stilaan ook op andere gebieden zijn tol te eisen.

Nu zijn de politiekers volop bezig met het DHL-probleem, maar ze zitten niet tussen het volk. Ze luisteren niet naar de mensen en misschien zit daar juist hun probleem. Als ze zouden luisteren zouden deze politiekers misschien wel interessante propos te horen krijgen die o.a. hun probleem van de scheiding van de nachtvluchten zou oplossen.Moest iedereen stemrecht krijgen, ook de immigranten, dan zouden er misschien ook veel minder onderliggende negatieve spanningen ontstaan tussen de mensen.

Dit zou tevens ook een oplossing bieden voor de regressie van de steden in België, daar waar er ook migrantenwijken zijn. Want, zou hun stem aanhoord worden en zouden de politiekers er ook effectief iets aan doen, dan zou er voor deze probleemwijken toch nog een toekomst zijn….

Stemrecht voor migranten zou dus wel degelijk een oplossing bieden voor alle onderliggende spanningen bij het volk. Ook politiekers zouden meer werelds moeten worden, i.p.v. daar op hun” Kamertje” toe te kijken op wat er allemaal in ons kleine landje België gebeurt.

Ze zouden zich ook minder moeten focussen op de economische groei van België, maar zich meer concentreren op de stem van het volk. Zo komt er misschien ook een oplossing voor de probleemwijken.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen