U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Ferdinand Bordewijk - Bint : Roman Van Een Zender.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=3903 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1217 woorden.

1

SAMENVATTING
Bint – Ferdinand Boredewijk

Op een sombere, winderige novemberochtend meldt een nieuwe leraar, De Bree, zich bij de school van Bint. Hij zal voor de rest van het schooljaar invallen voor een leraar die het niet meer aankon. Het is zijn eerste job als leraar en hij wil ook niet langer dan tot het einde van het schooljaar blijven.
De school van directeur Bint is in de stad berucht geworden door het meedogenloos strenge regime dat Bint vijf jaar geleden heeft ingevoerd. Als gevolg daarvan zijn er al drie jaar lang geen leerlingen meer toegelaten Er zijn alleen maar 4 vierde en 3 vijfde klassen. Over twee jaar zal de school dus uitgestorven zijn, maar Bint zet zijn systeem door.
De Bree komt in de ergste klas van de school terecht, namelijk 4D, die hij al gauw 'de Hel' noemt. De Hel zit in de kelder. Hij laat meteen zijn ijzeren discipline merken, en laat acht leerlingen nakomen. Tijdens het eerste lesuur verklaart De Bree letterlijk de Hel de oorlog.
In de pauze maakt hij kennis met andere docenten. Hij spreekt voornamelijk met Remigius, die hem het een en ander vertelt over Bint, het schoolhoofd. Toch laat hij hierover niet zoveel los.
Hij benoemt zijn klassen tot de bruine klas(leergierig), de grauwe klas(ijverig, maar nogal kleurloos), de bloemenklas(zeer vreedzame leerlingen) en de Hel.
Bij de rapportenvergaderingen worden de cijfers van alle leerlingen besproken. Vooral over de leerling van Beek wordt gepraat, want hij heeft gedreigd met zelfmoord als hij een onvoldoende krijgt. Van Beek pleegt zelfmoord en Bint roept alle leraren bijeen voor de schooldag. Hij voorspelt verzet van de leerlingen. Bij de bel komt alleen de hel binnen, de rest van de leerlingen staat buiten en gooien ruiten in. De Hel drijft de anderen de school in.

Een soort tweede helft van het boek gaat over een lange fietstocht die gemaakt wordt met alle klassen. De Bree ondervindt nogmaals het effect van Bints systeem als hij tijdens de paasvakantie met een deel van de Hel een fietstocht maakt door Zeeuws-Vlaanderen en Vlaams België. Zoals altijd wordt de Hel opgesplitst in twee helften. De Bree zou in eerste instantie niet meegaan, maar omdat een leraar die een helft van de Hel zou krijgen eerder dan verwacht een kind krijgt, gebeurt dit alsnog. Ongeveer halverwege wordt Te Wigchel ziek en moet veel hoesten. De Bree besluit een kortere route te volgen. De klas heeft er moeite mee, maar ziet wel in dat dit het beste is voor hun medeleerling. Na in een herberg geslapen te hebben, missen ze twee leerlingen. De Bree maakt zich eerst ontzettend druk en is razend. Het blijkt dat het vermiste tweetal alsnog de tweede route heeft gefietst.
Na de grote vakantie deelt onderdirecteur Donkers (onderdirecteur) mee, dat Bint ontslag heeft genomen. Iedereen vermoedt waarom, maar alleen Keska durft te zeggen dat het om Van Beek is. De Bree meent het te begrijpen: 'Bint was zwakker dan zijn systeem geweest. Hij had de ijzeren consequentie van zijn systeem niet kunnen verdragen'(p.71). Maar De Bree vindt ook dat Bints systeem niet verloren is. Bint heeft het doorgegeven aan zijn volgelingen. Tijdens zijn eerste les aan de Hel ziet De Bree dat de leerlingen in de vakantie veranderd zijn, hij vindt ze meer volwassen, meer menselijk. Maar de klas begint te rumoeren, vraagt om dezelfde orde en tucht als vorig schooljaar. En De Bree verklaart hun opnieuw de oorlog. Die avond gaat De Bree naar Bints huis om afscheid van hem te nemen. Bint wil hem echter niet ontvangen, ook niet bij een tweede poging, enkele dagen later. De volgende dag gaat De Bree zeer vroeg naar school. Hij neemt daar afscheid van Bint op dezelfde plaats waar hij hem voor het eerst in de school heeft ontmoet. Uiteindelijk begrijpt De Bree dat Bint het contact heeft gebroken met iedereen, ook met de school en alles eromheen.
2

Eerste reactie van het boek

Ik vond het een moeilijk boek om te lezen. Het taalgebruik was vaak wat ouderwets en daardoor werd het soms even nadenken wat hij nou precies bedoelde met dat woord of die zinsgroep.
Het verhaal op zich vond ik ook niet zo bijzonder om te lezen. In het begin van het boek, toen De Bree de oorlog verklaarde, dacht ik dat het nog eens een spannend verhaal zou worden, maar dat viel tegen. Er waren weinig spannende verhalen. Van Beek is overleden en ze hebben een fietstocht gehad.
Door de vele personages werd het soms moeilijk wie nou precies wat zei. Dit was vooral het geval bij de rapportvergadering toen er zo'n acht leraren zaten. Je wist even niet wie wat nou zei.
Toch is het wel een leerzaam boek. Je komt erachter hoe er vroeger les werd gegeven en hoe men toen dacht over het strenge opvoeden van leerlingen.


3

VERDIEPINGSOPDRACHT
A( Personages )A

Bint (directeur)

Uiterlijk:
- gortdroog
- rietmager
- kaarsrecht

Innerlijk:
- Hard, omdat hij niet afwijkt van zijn reglement en wijkt zelfs dreigingen af.
- Streng, hij duldt geen tegenspraak en alles moet zo verlopen als hij het wil, bijvoorbeeld met de rapportvergaderingen.
- Nuchter, want hij bekijkt alles nauwkeurig en zegt dan zijn mening.
- Leidersfiguur, omdat hij alles in eigen handen wil nemen en iedereen moet zijn bevelingen opvolgen.
- Strever, want hij ziet de school als een opleidingsinstituut en wil dat dan ook bereiken, hij wil de leerlingen op maatschappelijk gebied wijzer maken.

De Bree (leraar)

Uiterlijk:
- hoekig gezicht
- nors kijkend
- lacht bijna nooit

Innerlijk:
- Nieuwsgierig, want hij wilde eens kijken hoe het was om een leraar te zijn.
- Uitdagend, want hij wilde eens 'zijn krachten meten aan de werkelijkheid’.
- Streng, want hij probeert de klassen tot rust te houden en zorgt dat niemand zich hoger gaat voelen dan hijzelf.
- Bezorgd, omdat hij boos en ongeduldig wordt, wanneer hij erachter komt dat er twee leerlingen vermist worden.
- Warrig (ten opzichte van vrouwen), want hij snapt niets van vrouwen, en daarom beschouwt hij zichzelf als a-sexueel.
Ik heb geen flauw idee hoe je aan recensies moet komen, dus dat werd niks. Er zat geen spanning in het verhaal, dus dat werd ook niks. Een toets maken vond ik te moeilijk. En een pakkende reclametekst was mij te veel werk.
Personages had ik al opgeschreven toen ik het boek aan het lezen was. Dat doe ik altijd, want ik heb 1 keer een boek gehad waar heel veel personages in voor kwamen. Ik moest dan steeds terugbladeren om te zien wie of wat die allemaal deed.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen