U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Ferdinand Bordewijk - Bint : Roman Van Een Zender.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=2495 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 433 woorden.

Samenvatting

De Bree gaat voor een jaar bij Bint op school werken, op deze school eist Bint stalen tucht. Hierdoor heeft Bint ruzie met de wethouder en komen er steeds minder kinderen op school. Alle leraren zijn met deze tucht eens behalve de conciërge, . Met kerst worden er een heleboel kinderen van school gestuurd, omdat ze een gemiddeld onvoldoende hebben. Hierdoor pleegt Van Beek zelfmoord en Bint wist dat hij dat zou gaan doen als Bint hem een onvoldoende gaf. Na de jaarlijkse schoolreis komt de conciërge bij De Bree om hulp vragen, maar De Bree stuurt hem weg. Alle vijfdeklassen slagen voor hun examen. De Bree zou na een jaar stoppen, maar hij besluit om door te gaan. Het volgende schooljaar hoort De Bree dat Bint ontslag heeft genomen. Als hij hem gaat opzoeken is Bint Zogenaamd niet thuis.

Verhaalanalyse

Tijd
Het verhaal is chronologisch en er is sprake van tijdverdichting. De verteltijd is 76 pagina. De vertelde tijd is iets meer dan een schooljaar.

Handeling
Het thema is het chaotische in het leven en de angst voor die chaos
De motieven zijn:
Tucht, moet tegen de chaos beschermen. Macht, De Bree laat zijn leerlingen zien dat hij de baas is.

Personages
Bint is een hoofdpersoon. Hij is directeur van een school. Hij stelt hoge eisen aan zijn leerlingen, maar ook aan zich zelf. Bint wil maatschappelijke reuzen kweken om zijn land groot te maken. Om zijn doel te bereiken gebruikt hij macht, vrees en tucht.

De Bree is een hoofdpersoon. Hij is leraar bij Bint op school. Hij gelooft in het systeem van Bint. Hij vindt dat de leraren niet moeten buigen, maar de leerlingen moeten klimmen. Van vrouwen begrijpt hij niet veel.

Klassen:
 De bloemen is een vredige klas, maar gevaarlijk met Fléau erin.
 De grauwen is goedaardig, kleurloos en slecht
 De bruinen zijn alle andere klassen voor
 De hel is door Bint gevormd uit 30 nogal gekke kinderen. Het zijn geweldige schobbejakken, ze neigen tot losbandigheid, maar niet tot verzet. Ze erkennen Bints systeem.

Ruimte
Het speelt zich grotendeels af op school van Bint. Als ze op schoolreis gaan speelt het zich in Nederland, België en Frankrijk af.
Het wordt verteld vanuit een fysisch perspectief.

Perspectief
Je ziet alles door de ogen van De Bree. De vertelwijze is een verhulde ik-vorm, maar ook personale verteller.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen