U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag :  - Sociale Rechtvaardigheid 5jgz Mmi Kortemark Ingezonden Door:.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=1298 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Overig en het aantal woorden bedraagt 957 woorden.

Uit een encycliek geschreven door Paus Johannes Paulus II.Encycliek: een brief geschreven door de paus aan alle katholieken gericht met een sociale of kerkelijke inhoud.Consumentisme: we zijn eenzijdig gericht op het consumeren van welvaartsproducten..

Gevolgen:

- maakt de mens tot slaaf van het bezit

- brengt veel afval mee

- hoe meer bezit hoe meer men verlangt

- diepste verlangens worden niet bevredigdMotieven waarom mensen werken:

Geld verdienen om levensonderhoud te betalen, jezelf realiseren, dienst a/d medemens, sociale contacten.Rechtvaardige inkomensverdeling: extra inspanning en verantwoordelijkheid nog extra betalen, lawaaierig, eentonig, smerig werk, nachtwerk, weekendwerk meer betaald worden, werkgever rekening houden met beroepskosten, kinderaantal.Arbeid

- is er voor de mens niet omgekeerd: arbeid is en blijft een middel en kan nooit het doel op zich worden

- moet altijd in het teken staan van het menselijke geluk en de vraag moet zijn: word ik er als mens beter van.Modern Times –W op foto :

Mens is een middel geworden nl deel van de machine en arbeid het doel, mens moet zich niet wegcijferen om te kunnen werken.Arbeid is bevrijdend als de persoon zich er gelukkig bij voelt, zichzelf kan realiseren en er echt voldoening aan heeft, het is vervreemdend als de persoon ongelukkig is bij zijn werk. Als rechten van arbeider opgesteld wordenoB.V ideeën uit Laborem Exercens, wat zeker inkomen?

Iedereen heeft het recht zich te ontplooien via zelfgekozen arbeid, arbeiden betekent dat je verantwoordelijkheid draagt,

Mens mag nooit gedwongen worden tot arbeid, moet rekening houden met de mogelijkheden

van de mens, bijdragen tot de menselijke ontplooiing.Geen werk -> werklozensteun -> onvoldoende inkomen -> slechte voeding

Minderwaardig werk slechte huisvesting

Weinig of onaangepast onderwijs ongezonde woning

Probleemgezinnen dikwijls ziekCreativiteit: mogelijkheden gebruiken.

Vervreemding: jezelf niet zijn, meelopen met massa, doet wat anderen willen.

Samenleving: cultuur, school, gezin.

Vakantie: doen wat je wilt, rust, ontspanning, jammer dat ze het doen voor de buitenwereld.

Geschenken: intentie telt, terwijl nu de financiële waarde belangrijker is.

Voetbal: jammer dat ze het niet voor de fun doen maar voor geld.

Verblijven: echt leven doen ze daar niet carriermensen, waar alles piekfijn in orde is.

Nestelen: eigen plaatsje, je voelt je er thuis, mss niet zo mooi, maar aangenaam.We hebben enorme keuzemogelijkheden en dit komt voor in de ontspanningswereld.

Vaak gestuurd door de economie die de vrijheid van het individu beperkt. In maatschappij staan creatieve krachten in spanning met elementen die de vervreemding in de hand werken.Individueel schuldmodel Individueel ongevalmodel

Luiheid afwijkend gedrag Ziekte of overlijden

Armen zelf Armen zelf

Verkwisting Ongeval/handicap

Maatschappelijk schuldmodel Maatschappelijk ongevalmodelMy Economische crisis automatiseringen

Nood aan laag betaald My oorlogen

werk opvoedend voorbeeld Migraties armen

Armen

Factoren die essentieel zijn om mensen te laten samenleven.

- ruimte en vrijheid om creatief te zijn

- zich geroepen voelen om mee te werken aan de toekomst

- communicatie en liefde

- genieten van het leven

- mogen falen en toch blijven gesteund worden als het minder goed gaat

- geïnspireerd worden door een bepaalde levensbeschaving

 belangrijk om een goede samenleving te vormenWat leert ons in verband met samenleven?

Het leert ons dat vrijheid en creativiteit belangrijk zijn, maar dat ook de nodige afspraken gemaakt moeten worden en dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen.Vrijwilligerswerk blijft in onze huidige samenleving nodig en zinvol:

 vrijwilligerswerk: biedt tegenwicht aan het geld najagen om in de consumptiewereld te overleven

 kunnen soms een opleiding bieden die professionelen door hun over organisatie niet meer kunnen realiseren

 kunnen iets doen waar anders geen geld noch aandacht voor isWaarom zien mensen er tegenop om zondag’s te gaan werken?

 workaholics die de ruimte van het niet moeten werken niet kunnen invullen

 bejaarde mensen die precies op zondag niemand op bezoek krijgen

 mensen die juist op zondag heel hard moeten werken

Zondagsrust is waardevol:

- zondagsrust is een effectief teken van gratuïteit in onze samenleving

- de zondag is een ‘bescherming’ tegen de mallemolen van de cultuur die zichzelf opvreet aan hyperactiviteit

- de zondag bewijst dat ik het niet allemaal zelf moet kunnen, maar dat er ook zaken zomaar op mij afkomen: familie, buren, God.Met welke concurrenten heeft de zondagsrust af te rekenen?

De zondagsrust heeft nu af te rekenen met allerlei activiteiten gaande van sport, uitslapen, werken, studeren,.. Vandaag zou de Kerk ergens in de marge komen te staan, maar wielertoeristen, terrasjes, het eigen huis met tuin zouden centraal komen te staan.

Als je de zondagsrust wil beleven, moet je er tijd voor maken.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen