U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Ferdinand Bordewijk - Bint : Roman Van Een Zender.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=3204 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1033 woorden.

1:
a) Ferdinand Borderwijk
b) Bint, uit: “Blokken, knorrende beesten, Bint”, Nijgh & van Ditmar, Amsterdam, 1992 (eerste druk Bint 1934), pag. 77 t/m 155, 78 pag.
c) Schoolleven

2:
a) Op aanraden van een vriendin die hoorde dat ik een boekvergelijking moest maken van twee boeken met hetzelfde thema.
b) Het is heel ouderwets geschreven, heel zakelijk. Het is afstandelijk geschreven, heel zakelijk. Aan het moest ik erg wennen neem bijvoorbeeld de zin: “Jullie kunt me niet kwaad maken, jullie zult nooit iets van boosheid zien.”, dat is heel ouderwets geschreven en dat vond ik soms op het irritante af vrij storend.

3:
a) De hoofdpersonen zij De Bree en natuurlijk Bint hemzelf. De Bree is een leraar die een tijdelijke baan krijgt op de middelbare school waar Bint de directeur van is. Op school hanteert Bint een oud tuchtsysteem waar hij zelf heel trots op is en De Bree neemt dat tuchtsysteem over als hij gaat lesgeven in klas 4D. Hij noemt het zelf na één dag al “de hel” en hij verklaart hen, “zonder ophouden, het hele schooljaar door”, de oorlog door de hand van een potig uitziende leerling bijna helemaal fijn te knijpen. De vorige leraar heeft het er namelijk niet echt lang uitgehouden, die is weggepest. Als gevolg van de ijzeren tucht die vijf jaar eerder is ingevoerd op de school komen er geen leerlingen meer naartoe. De school is aan het uitsterven zoals een collega van De Bree het uitdrukt. Er zijn in totaal vier klassen waar De Bree las aan geeft. “De hel”, de trots van Bint, “De bloemen”, een heel vredige klas en dus een tegenpool van de hel, “De grauwen”, goedaardige klas, leerlingen werken er hard maar zijn kleurloos met totaal geen karakter, “De Bruinen”, deze klas is alle klassen voor met de lesstof. Als op een gegeven moment en leerling zelfmoord pleegt vanwege een slecht kerstrapport blijkt dat Bint dat wel had zien aankomen en zelfs op de rapportvergadering specifiek genoemd had, maar dat hij er bewust niets aan heeft gedaan. Er ontstaat een oproer die door de leerlingen van “de hel” de grond in wordt geslagen op instructies van Bint. Bint; “De school komt er beter uit tevoorschijn. Aardbeving is meestal bergvorming, en ons ontzag gaat naar de bergen.” Tijdens een schoolreis worden twee leerlingen die zich niet aan de regels hielden en er vandoor gingen zonder te zeggen waarheen bij terugkomst afgestraft door een medeleerlinge. De Bree besluit op school te blijven en als hij na de vakantie terugkomt blijkt dat Bint ontslag heeft genomen omdat hij het voorval met de leerling die zelfmoord pleegde niet aankon. Hij is dus het slachtoffer van zijn eigen systeem geworden.
b) De gebeurtenissen spelen zich voor het grootste deel af op de middelbare school waar De Bree komt te werken. Het is in chronologische volgorde verteld en de gebeurtenissen nemen precies een jaar in beslag. De belangrijkste figuren zijn: “Bint”: (directeur van de school waar De Bree les gaat geven en uitvinder van het ijzeren tuchtsysteem wat daar op die school gebruikt wordt), “De Bree”: (man die vierkant achter het systeem van Bint staat maar diep in zijn hert een romantische man is wat blijkt uit de geheime gevoelens die hij koestert voor een lerares). Natuurlijk zijn ook de klassen als persoon te zien. Die zijn beschreven bij de samenvatting
c) Het thema van het verhaal is tucht. Bint gebruikt het ijzeren tuchtsysteem om de leerlingen voor te bereiden op de harde maatschappij waar ze ooit allemaal in terechtkomen. Hij heeft hele vreemde ideeën over hoe je een klas moet aanpakken en vanwege die vreemde ideeën komen er ook bijna geen nieuwe leerlingen meer op de school en is de school aan het “uitsterven” zoals één van de collegae van De Bree aan het begin van het verhaal zei. De titel van het verhaal spreekt voor zich lijkt mij. Hij slaat op degene die het tuchtsysteem bedacht heeft en die daardoor de hele school beïnvloed heeft.
d) Het verhaal is geschreven in 1934, een al vrij lange tijd geleden en ook een moeilijke tijd. Er heerste een economische crisis toen hij het schreef en er dreigde een politieke chaos te ontstaan. Vandaar dat hij dit boek geschreven heeft, als bestrijding van die eventuele chaos. Zelf heeft Bordewijk op een school gezeten waar een tuchtsysteem gehanteerd werd bij het lesgeven dus daar heeft hij zijn inspiratie vandaan. Het verhaal is geschreven in de stroming van de nieuwe zakelijkheid, nuchter en afstandelijk.

4:
a) Ik moest heel erg wennen aan de schrijfstijl van Bordewijk. Hij schrijft heel poëtisch, hij noemt bijvoorbeeld aan het begin van het boek als hij de namen nog niet zo goed kent de leerlingen allemaal naar een dier. Dat blijft hij doen in het hele boek zodat het soms heel moeilijk te volgen is over wie hij het nou ook alweer bedoelt. Hij noemt bijvoorbeeld een jongen in het hele boek niet bij de naam maar hij noemt hem “de gier” omdat hij toevallig op een vogel lijkt. De handen van de jongen zijn klauwen geworden en de neus van de jongen is een snavel geworden. Ik wil nu even een stukje verhaal overnemen uit het boek wat ik een heel goed, en mooi, voorbeeld vind van de poëtische schrijfstijl van Bordewijk: ”Daarachter stond de conciërge, gekleed. Zijn lauw en langzaam bloed kon niet voorkomen, dat hij beefde. Tien dikke witte wormen krioelden over zijn buik. Zijn kalfskop droop, zijn kalfshart klepte. Zijn ogen puilden naar de hamer.” Ik vind dit een heel mooi stukje omdat je er even bij na moet denken wat het precies inhoud, wat hij er precies mee wil zeggen. Ik vind dat iedereen die boeken voor zijn lijst moet lezen dit boek gewoon een keer gelezen moet hebben. Ik vind het zeker een aanrader ondanks het feit dat het enige gewenning kost om lekker door te lezen vanwege de wat aparte schrijfstijl.
b) Pikant detail: de volledige naam van de schrijver is: Ferdinand Johan Wilhelm Christiaan Karel Emiel Bordewijk ofwel F.J.W.C.K.M. Bordewijk. (da’s best wel lullig)
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen