U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Ferdinand Bordewijk - Bint : Roman Van Een Zender.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=3838 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1610 woorden.

Bibliografische beschrijving.

Boek: Bint
Schrijver: F. Bordewijk
Eerste druk: 1934
Aantal hoofdstukken: er staan 28 hoofdstukken in dit boek. De hoofdstukken worden allemaal met een titel begonnen en zijn alemaal ongeveer 2 bladzijden lang.
Aantal bladzijden: 76
Uitgeverij: Wolters-Nordhoff

Motivatie

Ik moest 2 jaar geleden bij meneer Seldenthuis een boek lezen en daar een verslag van maken.
En toen heb ik Bint gelezen. Maar toen ik het boek uit had kreeg meneer Seldenthuis hartritme stoornissen en toen is hij heel lang niet op school geweest. Dus toen heb ik nooit een verslag ingeleverd bij meneer Seldenthuis. Toen ik dus nu weer een boek moest lezen en een boek van voor de 2e wereld oorlog dacht ik ik neem Bint dus daarom heb ik nu een verslag van Bint.

Samenvatting.

De Bree gaat voor de eerste keer naar een nieuwe school waar hij les gaat geven. Hij zal op deze school een jaar blijven. De Bree ontmoet de directeur Bint en deze vertelt hem dat op zijn school tucht en gehoorzaamheid heel belangrijk zijn. Zijn eerste klas 4c heeft de vorige leraar weggepest. De Bree maakt kennis met 4c die hij voortaan de hel noemt, en verklaart deze leerlingen de oorlog. Hij geeft een aantal leerlingen straf. Na deze les ontmoet hij de andere leraren. De volgende les noemt hij een klas de bloemenklas. Thuis werkt de Bree aan een studie over Anna Maria van Schuurman. De school heeft hij als afleiding en om meer met de wekelijkheid in contact te komen. Hij heeft nog 2 andere klassen de bloemen en de bruine klas. Hij geeft voor het eerst les in de hel. De eerste drie lessen heeft hij alleen maar getemd. Een aantal personen uit de hel komen vragen of hij vrede wil maar hij weigert. Bij de rapporten vergaderingen worden de cijfers van alle leerlingen besproken. Vooral over de leerling van Beek wordt bepraat, want hij heeft gedreigd met zelfmoord als hij een onvoldoende krijgt. Ook waarschuwt Bint voor Fleau. Een jongen uit de bloemenklas van wie hij problemen verwacht. Van Beek pleegt zelfmoord en Bint roept alle leraren bijeen voor de schooldag. Hij voorspelt verzet van de leerlingen. Bij de bel komt alleen de hel binnen, de rest van de leerlingen staat buiten en gooien ruiten in. De hel drijft de anderen de school in. Bint bedankt hen hiervoor. Het blijkt dat de conciërge de leerlingenlijst aan Fleau heeft verkocht en deze heeft aangtezet tot opstand. Fleau en de conciërge worden van school gestuurd en Bint bedankt de hel nog een keer met sigaretten. Nu blijkt dat de hel de avond voor de eerste schooldag bij Bint is geweest. De Bree gaat met de helft van de hel op schoolreisje naar Zeeuws-Vlaanderen. Op een dag zijn Heiligenleven en penselie verdwenen. De Bree en de hel zijn woedend. Als ze in Ronse zijn voegen Heiligenleven en penselie zich weer bij de groep ze rijden nog oven door Frankrijk en daarna gaan ze terug. Aan het eind van het schooljaar loopt de Bree nog een keer rond de school om afscheid te nemen. Bij de examens moet de Bree nog surveilleren. Als hij afscheid van de Bree neemt vraagt hij hem nog een jaar te blijven. Maar als hij thuis zijn studie nog een keer bekijkt is hij er toch niet tevreden over. Hij vraagt of hij mag blijven. En de Bree vind het goed. Als hij weer op school is blijkt Bint te zijn verdwenen. Donkers de nieuwe directeur zegt dat Bint weg is vanwege van Beek.
Hij doet nog een paar pogingen om Bint te spreken maar het lukt hem niet. Na de eerste schooldag voelt de Bree dat de ziel van het systeem van Bint nog altijd leeft orde en tucht en dat is het belangrijkste wat telt ook na het vertrek van Bint.


A1 Auteur

F.Bordewijk (1884 – 1965) was werkzaam als advocaat. In 1918 was hij korte tijd docent in handelsrecht aan de Handelsschool, Alsemadeplein, Rotterdam. Deze school is het toneel van Bint, maar de personen en voorvallen zijn fictief. Hij debuteerde als prozaïst met Fantastische Vertellingen waarin de vermenging van nuchterheid en fantasie al opvalt. Maar pas met Blokken, knorrende Beesten en Bint vond hij zijn stijl. Een stijl overigens die in latere werken milder, minder strak en losser is geworden. Maar er zijn ook overeenkomsten.
Bij de verschijning van Bint waren er ook reacties van afschuw. Coster vond de roman een prul, even weerzinwekkend als giftig, sadistisch en onmenselijk. Maar men kan niet zeggen dat Bordewijk een pleidooi heeft geleverd voor een bepaald opvoedsysteem. Hij heeft het alleen uitgebeeld.

A2 personages

De hoofdpersoon is de Bree. Hij is leraar op de school van Bint en geeft onder andere les aan klas 4d die hij de hel noemt. De Bree lacht nooit leeft ascetisch en doet werenschappelijk werk. de school neemt hij uit nieuwsgierigheid, voor afleiding en om zijn krachten te meten aan de werkelijkheid. Hij gaat in Bint zijn systeem geloven: tucht, gehoorzaamheid, ontdekking van de wil door knechting. En krachtige, stoere, harde figuur dus. Niet helemaal want die hardheid legt zichzelf op door zijn ijzeren wil. In zijn hart is hij, zoals hij zelf inziet fantastisch en romantisch. Als hij na de zomervakantie de hel terugziet ziet hij geen monsters meer zoals eerst. Ligt dat aan de leerlingen of aan hem???

Het uiterlijk van Bint, droog, rietmager, kaarsrecht, is in overeenstemming met zijn innerlijk. Hij heeft een afschuw van de gemoedelijkheid, verbroedering, bandeloosheid en verwildering van zijn eigen tijd. De moderne groepsverbanden (verenigingen, partijen) brengen slechts schijnbaar een remedie hiervoor: ze leren geen gehoorzaamheid en zelfzucht, maar macht. Ook Bint zijn systeem lijkt collectivistisch, in zoverre dat het individu niet telt; maar dit dient er slechts toe om het individu door het overwinnen van tegenstanders sterker te maken.

A3 titel

De titel van het boek is Bint. Dit is de naam van een dictatoriale schooldirecteur, die een ijzeren, bijna sadistische discipline voorschrijft. De titel ‘Bint’, is een synoniem voor balk. Directeur van de school, draagt zijn systeem. De ondertitel ‘Roman van een zender’, slaat op Bint en De Bree. Bint is de zender met zijn systeem van tucht. De Bree is hier de ontvanger van. Hij neemt de ideeën van Bint over.
En niet alleen aan de leerlingen, maar ook aan de leraren. De titel is kort maar krachtig en het maakt direct goed duidelijk waar het verhaal om draait. Dit boek heeft geen motto.
B1 thema

Bint wil de verwording van de maatschappij tegenhouden. Hij denkt dat te kunnen doen met zijn systeem van stalen tucht. Alleen zeer gedisciplineerde mensen kunnen in een verloederde maatschappij overleven. Hij wil dat zijn leerlingen die verloedering van de maatschappij kunnen weerstaan

B2 tijd

Het verhaal is chronologisch en er is sprake van tijdverdichting. De verteltijd is ongeveer 2 uur. De vertelde tijd is iets meer dan een schooljaar

B3 perspectief

Je ziet alles door de ogen van De Bree. De vertelwijze is een verhulde ik-vorm, maar ook personale verteller

B4 subgenre

Bint is een psychologische schoolroman.

C1 opvallend

Het opvallendste aan dit boek is dat het allemaal hele kleine en korte zinnetjes zijn die kort maar krachtig zijn. Het is daardoor best wel moeilijk om het boek te lezen en je moet ook je aandacht heel erg er bij houden.

C2 mijn oordeel
Mijn oordeel over Bint is: ik vind het een heel leuk en goed boek om te lezen. Het is niet makkelijk om het boek te lezen (zie c1) maar omdat het een dun boekje is en je het snel uit hebt is het wel te doen. Toen ik de eerste paar regels gelezen had dacht ik wel dat het een saai boekje was want vooral in het begin moet je erg wennen aan de korte zinnetje. En omdat dat het lezen moeilijk maakt dacht ik in het begin dat ik beter een ander boek kon gaan lezen.
Maar ik kan dit boek aan iedereen aanraden want het is een leuk boek.
Een ding hoop ik wel dat ze het systeem van Bint niet in gaan voeren op de scholen in Nederland want als mensen de 2e fase al erg vinden zullen ze dat helemaal wel erg vinden.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen