U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Ferdinand Bordewijk - Bint : Roman Van Een Zender.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=2938 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1692 woorden.

Boekverslag: 7

Titel: Bint

Auteur: F. Bordewijk

Ondertitel: Roman van een zender

(onder)Titelverklaring: Bint is de korte maar krachtige naam van de directeur van een school en is een van de hoofdpersonen/ De ondertitel kan betekenen dat Bint de zender is, maar ook dat De Bree de zender van Bint is.

Opdracht: Aan mijn rector en zijn staf

Uitvoering: Grote Lijsters, ISBN 9001-55019-3, Wolters-Noordhof, Groningen 1998, Eerste druk: 1934, Kaft: Schimmige hand met opgestoken wijsvinger ter symbolisering van de tucht en van een waarschuwing. 76 bladzijdes.

Korte inhoud: Het verhaal begint met de wandeling van de leraar De Bree naar zijn nieuwe school. De Bree ruilt het werken aan zijn proefschrift voor een jaartje met het lesgeven. Hij is geïntrigeerd door de naam die de school heeft gekregen vanwege het regime dat de directeur, Bint, er voert en dat gebaseerd is op een stalen tucht. De Bree wordt meteen in het diepe gegooid. Hij moet les geven aan de meest beruchte klas van de school. De Bree maakt onmiddellijk duidelijk dat híj de baas is. Vanaf dat moment is het oorlog tussen hem en de klas die hij 'De Hel' noemt. De leerlingen van deze klas vormen een soort eliteklas van directeur Bint. Bint eist een ijzeren tucht en heeft daartoe een speciaal onderwijssysteem ontworpen. De leraar moet niet afdalen tot de leerling, maar de leerling moet stijgen tot het niveau van de leraar.
Het kerstrapport bepaalt het eindrapport. Eén leerling, een zekere Van Beek, dreigt met zelfmoord als hij niet de kans krijgt zijn onvoldoende kerstcijfer op te halen. Bint wenst echter geen rekening te houden met Van Beeks problemen en na de kerstvakantie blijkt dat de jongen inderdaad zelfmoord heeft gepleegd. Het oproer als gevolg van dit overlijden, wordt door Bint met behulp van zijn eliteklas hardhandig neergeslagen. Maar het incident Van Beek zal Bint uiteindelijk nekken. Aan het begin van het volgend schooljaar blijkt dat de directeur niet meer terugkomt, terwijl De Bree in de grote vakantie juist besloten had om zijn wetenschappelijke aspiraties te laten varen om Bints 'leerling' te blijven.
Na de kerstvakantie probeert De Bree nog meer dan daarvoor te werken volgens het systeem van Bint. Hij schaft zich net als hij een rietstokje aan en herhaalt vrijwel woordelijk diens lessen over de noodzaak van de tucht.
Tegen Pasen maakt De Bree met de helft van 'De Hel' een fietstocht. Ze trekken door Zeeuws-Vlaanderen en België en zien een tip van Frankrijk. De klas heeft niet veel interesse in de oudheden die De Bree hen toont, maar bouwt wel een groot gevoel van saamhorigheid op. Ze staan dan ook unaniem achter het besluit om de tocht in te korten omdat één van hen moeilijk fietst. Als op een morgen twee leerlingen weg zijn, en later de hele tocht blijken te hebben gefietst, worden ze door de rest van de klas hiervoor gestraft.
De rest van het schooljaar gaat voorbeeldig. De Bree leert zelf ook veel, en gaat zich nog meer naar Bints systeem gedragen.
Tijdens de examenuitreiking ontdekt De Bree een zwakheid van Bint. Hij staat niet stil. Een stalen tucht, maar géén stalen lijf? De Bree voelt zich alsof hij iets ontdekt had wat niet mocht. Als Bint na de zomervakantie niet meer terugkomt, blijkt dat alle leraren zoiets ontdekt hebben.
De Bree probeert Bint nog thuis te spreken te krijgen, maar hij is steeds niet thuis. Dan begrijpt De Bree dat Bint hem niet meer wil zien. Bint was van nu af dood voor hem, maar hij leeft verder in het systeem van stalen tucht.

Genre: Korte roman (novelle), schoolroman, tuchtroman.

Thema: tucht (totalitair systeem) als een vorm van zelfbehoud in een chaotische wereld vol angst (Bint moet wel een systeem van tucht handhaven, want bij deze monsters van leerlingen past geen normale aanpak).

Motieven:
-Chaos en verwildering: van de klassen
-probleem van de opvoeding: door middel van Bint's systeem moet de jeugd goed voorbereid worden.
-spanning tussen angst en tucht: door tucht kan men mensen in toom houden
-Rebellie: bijvoorbeeld De Hel en Oproer
-Reismotief: de schoolreis
-hardheid van de mens: Bint en De Bree
-zelfmoord van Van Beek: dit speelt een belangrijke rol in het opgeven van Bint.

Personages:
Bint: Droog/ rietmager/ kaarsrecht/ zakelijk/ nuchter/ hard/ fanatiek in het handhaven van zijn systeem
De Bree: hoekig/ nors/ lacht nooit/ leeft ascetisch/ bezig met studie over A.M. Shuurman/ gelooft in Bints systeem/ in zijn hart fantastisch en romantisch/ hij beschouwt zichzelf als aseksueel (maar vindt de werkster en To Delorm toch leuk).

Concierge: zwart haar/ doodsbleek/ mollig/ dikke witte wormvingers/ had een relatie met de werkster
Werkster: een bleke met kapotte sloffen/ de ogen waren licht/ mond is sensueel.
Keska: een onsympathieke figuur die uit de toon valt en die ook Bint niet onvoorwaardelijk volgt.
Nox: de sombere ex-werkman
Talp: een forse grijzende man met waardigheid
Remigius: een tengere sympathieke docent
Donkers: de opvolger van Bint. Hij lijkt op hem en is effen stil en beslist
To Delorm: de enige vrouw tussen de mannen. Ze is resoluut, intelligent en fris ("De enige die lachte")
Ridderikhof: is lichamelijk zwak, maar houdt zich door "de stalen tucht van zijn wil" overeind.

De Hel (4D): De hel bestaat uit 30, nogal rare kinderen. Het zijn schobbejakken die neigen naar losbandigheid maar niet tot verzet. Ze erkennen Bints systeem, zijn onderling en met de school saamhorig want ze onderdrukken de oproer. Enkele leerlingen: Te Wigchel, Heiligenleven, Schattenkeinder (het enige meisje, voortdurend kauwend) en Punselie.
De Bloemen: een vredige klas, maar met de gevaarlijke Jérôme Fléau erin die samen met de conciërge aanzet tot de oproer.
De Bruinen: Deze klas is de andere klassen voor. Hierin schuilt het gevaar van hoogmoed. Daarom is De Bree ook hier streng.
De Grauwen: Deze klas is goedaardig, arbeidzaam, kleurloos en behaalt slechte resultaten.

Tijd(lagen): het boek speelt zich af in dezelfde tijd waarin het geschreven is: 1934. Niet kijkend hiernaar zou het in elke tijd geplaatst kunnen worden.
Het verhaal speelt van november tot en met de zomervakantie en het begin van het schooljaar zonder Bint.
Het tijdsverloop is chronologisch en met tijdsprongen.
Er zijn geen flashbacks of vooruitwijzingen.

Plaats: Het boek speelt in een schoolgebouw in Rotterdam en tijdens de fietstocht in Zeeuws-Vlaanderen, België en Noord-Frankrijk.
De sfeer is nachtmerrie-achtig en sinister. Dit heeft betrekking op de dreiging van het nationaal-socialisme, de economische crisis en de politieke chaos rond 1934.
Deze plaatsen zijn zó gekozen zodat het geen directe aanval op het nationaal-socialisme was, maar een verdekte aanval, opdat men Bordewijk nooit kon beschuldigen.

Structuur: Het verhaal heeft 28 hoofdstukken met elk een titel. Het begin is een inleiding: beknopte beschrijving van De Bree en beschrijving van de dag. Dus bij het begin (ab ovo) Het einde is gesloten, want Bint is ermee gestopt.

Perspectief: Er is sprake van een personale vertelsituatie. Af en toe afgewisseld met een auctoriale vertelsituatie. De persoon waardoor men het verhaal beleeft, is De Bree. Het is geschreven in de verleden tijd.

Taal en stijl: Het boek behoort tot de moderne Nederlandse literatuur tot de nieuwe zakelijkheid. Hierbij wordt het leven ontdaan van gevoelswarmte en romantiek. Deze verhalen zijn stilistisch strak en roepen aan de hand van karikaturaal ontmenselijkte personages het meedogenloze bestaan op.
In 'Bint' is dit heel duidelijk het geval: de personages zijn niet menselijk en worden karikaturaal beschreven. Ook zit er in het hele boek geen spoortje romantiek. Vaak wordt er gebruik gemaakt van bijna lyrische beeldspraak.

Eigen leeservaring: Ik wilde dit boek lezen omdat het zo ingenieus geschreven zou zijn. Ook omdat het over school ging. Dat schrijven op ingenieuze wijze dat klopte wel: het was strak en hard; bijna gevoelloos=> zoals de sfeer in de betreffende school. Maar dat vond ik eigenlijk in het begin helemaal niet mooi, ik heb toen zelfs overwogen om een ander boek te pakken. Maar in de loop van het verhaal kreeg ik er meer waardering voor en vond ik het bijna mooi. Bijna, want deze stijl van schrijven is mij te objectief, te droog.

Over het verhaal kan ik kort zijn: dat vond ik ongeloofwaardig. Hoe kan iemand een school met zo een tucht handhaven dat er zelfs doden vallen en er vervolgens nog mee wegkomen ook. Dat gaat er bij mij niet in. Wat wel geloof waardig was, waren de personen. Ik kan me levendig van die figuren als Bint voorstellen er zijn immers maar genoeg mensen die tucht hoog in het vaandel hebben staan. (maar wat ik van hem minder geloofwaardig vond, was dat hij zijn gecreëerde school opgeeft) En dan De Bree: die wordt uiteraard beïnvloed door de gang van zaken op de school. En dat is ook al geloofwaardig: ten eerste omdat hij zelf het idee op zich goedkeurt en ten tweede is dat een kenmerk van een totalitair systeem (want daar lijkt het toch veel op): mensen worden geïndoctrineerd.

De gebeurtenissen in het verhaal waren simpel te begrijpen en waren toegankelijk. De leukste passage van het verhaal vond ik dat uitstapje: hoe heel die klas als een geheel/ broederlijk met elkaar omging. En De Bree die daar een gevoel van tevredenheid bij oogst.

Ik geloof dat Bordewijk met deze novelle de mensen heeft geprobeerd te waarschuwen voor het gevaar van het totalitaire systeem en zijn gevaren. Die gevaren zijn namelijk door middel van dit boek heel duidelijk naar voren gekomen. Wat ik daarbij heel knap vind, is dat het boek in 1934 is geschreven en dat Bordewijk toen al het gevaar van Hitler onderkende.

Gebruikte secundaire literatuur: internet/ Lexicon der literaire werken
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen