U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Ferdinand Bordewijk - Bint.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=4341 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 746 woorden.

Tekstbestuderingsverslag

Titel en ondertitel
De titel van het boek dat ik gelezen heb is Bint. Bint is de directeur van de school en wil een systeem van stalen tucht handhaven. De ondertitel is 'Roman van een zender'. In het verhaal wordt duidelijk dat Bint ‘de zender’ is en De Bree ‘de ontvanger’. ( Zender is de drager van het idee: een stalen tucht. De ontvanger neemt Bints ideeën over en in zich op).

Motto
Het boek bevat geen motto.

Genre
Bint is een korte, psychologische schoolroman.

Idee, thema en motieven
Het thema van het verhaal is: persoonlijke tucht als vorm van zelfbehoud in een chaotische wereld vol angst. Voorkomende motieven zijn:
-Chaos en verwildering (bijv. het gedrag van de klassen).
-Probleem van de opvoeding: d.m.v. Bints systeem moet de jeugd goed voorbereid worden.
-Spanning tussen angst en tucht: door tucht kan men mensen in toom houden.
-Ontmenselijking, de leerlingen worden als monsters aangeduid.
-Rebellie (bijv. De klassen ‘De Hel’ en ‘De Oproer’

Opbouw /structuur
Het boek is opgebouwd uit 28 korte hoofdstukken die allen voorzien zijn van een titel.Personages

De hoofdpersonen in dit boek zijn Bint en De Bree. Bint is een schooldirecteur die een zeer streng, bijna onmenselijk, schoolbeleid voert. Hij wil met zijn nieuwe systeem sterke persoonlijkheden vormen. Hij ziet de school als een soort opvoedingsinstituut. Zijn leeftijd wordt niet vermeld maar men kan er van uit gaan dat hij van middelbare leeftijd is, want hij heeft al een volwassen dochter. Het uiterlijk van bint is, net als zijn innerlijk, droog, rietmager en kaarsrecht. Hij haat de gemoedelijkheid, verbroedering, bandeloosheid en verwildering van zijn tijd. Hij wil zijn land weer groot maken, zoals het in het verleden was.
De Bree is hoekig, nors en lacht nooit. Hij werd leraar op de school van Bint uit nieuwsgierigheid, afleiding en om zijn krachten te meten aan de werkelijkheid. Hij gelooft in het systeem van Bint. Hij pakt ‘de hel’ zeer streng aan, met de andere klassen heeft hij niet al te veel moeite. Hij legt zijn hardheid zichzelf op door zijn ijzeren wil. In zijn hart is hij, zoals hijzelf inziet, fantastisch en romantisch.
De klassen:
- De hel: deze klas is door Bint gevormd uit 30 nogal gekke kinderen. Het zijn geweldige schobbejakken, ze neigen tot losbandigheid, maar niet tot verzet. Ze erkennen Bints systeem.
- De bloemen: een vredige klas, maar met de gevaarlijke Fleau erin.
- De grauwen: zijn goedaardig, arbeidzaam, kleurloos en slecht.
- De bruinen: zij zijn alle andere klassen voor.


Tijd
Het boek speelt zich af in de tijd waarin het geschreven is (1934). Het verhaal speelt van november tot en met de zomervakantie en het begin van het volgende schooljaar zonder Bint. De verteltijd is 76 bladzijden. De vertelde tijd is ongeveer 1 schooljaar. Het tijdsverloop is chronologisch en met hier en daar een tijdsprong. Het verhaal bevat geen flashbacks of vooruitwijzingen.Perspectief en vertelsituatie
Er is sprake van een personale vertelsituatie; je ziet het verhaal door de ogen van een personage, maar het verhaal staat in de hij/ zij-vorm. Je beleeft het verhaal door de ogen van De Bree. Bijv. “Hij merkte het van zichzelf. Hij voelde dat hij toch nog niet zo was doorijzerd als de meesten.

Ruimte
Het boek speelt in een schoolgebouw in Rotterdam en tijdens de fietstocht in Zeeuws-Vlaanderen, België en Noord-Frankrijk. De sfeer is nachtmerrieachtig en sinister. Dit heeft betrekking op de dreiging van het nationaal-socialisme, de economische crisis en de politieke chaos rond 1934. Deze plaatsen zijn zo gekozen zodat het geen directe aanval op het nationaal-socialisme was, maar een verdekte aanval, zodat men Borderwijk nooit kon beschuldigen.


Taalgebruik en stijl
Het taalgebruik is op het eerste gezicht een beetje vreemd, maar dit komt doordat het is geschreven in 1934. De stijl van Borderwik wordt ook wel aangeduid met de term ‘nieuwe zakelijkheid’. Hierbij is het documentaire karakter opvallend. Borderwijk heeft een voorkeur voor korte zinnen met weinig verbindingswoorden.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen