U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Ferdinand Bordewijk - Bint.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=72 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1411 woorden.

Bint

Auteur : F. Bordewijk.
Ondertitel : Roman van een zender.
Uitgave : 's-Gravenhage : Nijgh & Van Ditmar (1e druk 1934).

Biografisch gegevens :

Ferdinand Bordewijk werd geboren in Amsterdam op 10 oktober 1884. Hij studeerde rechten in Leiden en werd daarna advocaat in Rotterdam en Schiedam. In 1918 was hij enige tijd leraar handelsrecht te Den Haag. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij voorzitter van de Ereraad voor Letterkunde. Hij schreef van 1946 tot 1955 literaire kritieken in het Utrechts Nieuwsblad. Hij heeft in zijn loopbaan meerdere prijzen ontvangen. In 1965 overleed hij in Den Haag.

Bibliografische gegevens :

Fantastische Vertellingen, 1919-1924 (3 bundels).
Blokken, 1931 (novelle).
Knorrende Beesten, 1931 (novelle).
Karakter, 1938 (roman).
Noorderlicht, 1948 (roman).
Bloesemtak, 1955 (roman).
Tijding van ver, 1961 (roman).

Genre :

Roman.

Titelverklaring :

Bint is de directeur van de school. Hij geeft De Bree signalen dat hij de leerlingen hard aan moeten pakken om ze discipline bij te brengen. Bint is dus de zender en De Bree de ontvanger.

Opdracht :

Aan mijn rector en zijn staf.

Kaft/Illustraties :

Paars/witte kaft. Geen Illustraties.

Personen :

Bint:
Bint is directeur van een school. Het uiterlijk van Bint is droog, rietmager en kaarsrecht. Hij heeft een afschuw van de gemoedelijkheid, verbroedering, bandeloosheid en verwildering van zijn eigen tijd. Bint wil zijn land groot maken als in het verleden door maatschappelijke reuzen te kweken. Om zijn doel te bereiken grijpt hij terug naar het oudste systeem: macht, vrees, tucht. Bint stelt hoge eisen aan de leerlingen, maar ook aan zichzelf.
De Bree:
De Bree lacht nooit, leeft ascetisch en doet maatschappelijk werk. De school neemt hij uit nieuwsgierigheid, voor afleiding en om zijn krachten te meten aan de werkelijkheid. Hij gaat in Bints systeem geloven. De leraar moet niet buigen, de leerling moet klimmen. De hardheid legt hij zich op door zijn ijzeren wil, maar in zijn hart is hij fantastisch en romantisch. Van vrouwen begrijpt hij niet veel.
De klassen:
De hel:
deze klas is door Bint gevormd uit 30 nogal gekke kinderen. Het zijn geweldige schobbejakken, ze neigen tot losbandigheid, maar niet tot verzet. Ze erkennen Bints systeem.
De bloemen:
een vredige klas, maar met de gevaarlijke Fléau erin.
De grauwen:
goedaardig, arbeidzaam, kleurloos en slecht.
De bruinen:
zijn alle andere klassen voor.

Tijd :

De verteltijd is ongeveer 3 uur. De vertelde tijd is ongeveer 1 schooljaar. Het verhaal is chronologisch en er is sprake van tijdsverdichting. Je kunt het verhaal in 5 stukken verdelen (zie verhaalopbouw).

Plaats :

De school van Bint.

Vertelsituatie :

Hij-verhaal.

Perspectief :

We zien alles door de ogen van De Bree.

Verhaalopbouw :

Formeel : Het boek heeft 28 hoofdstukken. Elk hoofdstuk heeft een titel. Er zijn geen regels wit in dit boek.

Inhoudelijk :

deel 1 : De eerste maanden van De Bree op school (het begin).
deel 2 : De rapportvergaderingen en de kwestie Van Beek (Kerstmis).
deel 3 : De schoolreis door Zeeuws-Vlaanderen (Pasen).
deel 4 : De laatste maanden van het jaar (De zomer).
deel 5 : Het ontslag van Bint (Het nieuwe jaar).

Fabel :

Een schooldirecteur gebruikt tucht omdat hij van zijn leerlingen maatschappelijke reuzen wil maken.

Thema :

Het chaotische in het leven en de angst voor die chaos.

Motieven :

Tucht: moet de menselijke persoonlijkheid tegen de chaos beschermen.
Identiteitsverwisselingsmotief: De Bree is eigenlijk fantastisch en romantisch, maar onder invloed van Bint legt hij zichzelf de hardheid op die hem verandert in een krachtige en harde figuur.
School-maatschappijmotief: Bint maakt van de school een dwangsysteem, zodat de leerlingen beter zullen slagen in de maatschappij. Machtmotief: De Bree laat zijn leerlingen zien dat hij de baas is.

Taalgebruik :

De stijl van Bordewijk is wel aangeduid met de term nieuwe zakelijkheid. In de literatuur komt dit tot uiting in het kiezen van actuele onderwerpen en het stadsmilieu, en het documentaire karakter van de beschrijving. Er is een voorkeur voor korte zinnen met weinig verbindingswoorden.

Persoonlijke leeservaring :

Ik heb dit boek bij de openbare bibliotheek gehaald. Ik heb dit boek gekozen omdat ik al eens vaker een boek van Bordewijk gelezen heb (Karakter) en dat boek beviel me wel. Ik leefde wel met De Bree mee, maar soms was hij onredelijk tegenover zijn leerlingen. Het mooiste deel van het boek vind ik als De Bree de leerlingen van de hel laat zien dat hij de baas is. De rest van het boek vind ik echter niet zo spannend. Mijn mening over deze thematiek is niet veranderd. Een leraar mag wel streng zijn, maar hij moet het niet gaan overdrijven zoals in Bint. Door Bints tucht zal ik het boek niet snel vergeten. Ik geef het boek een 62.

Inhoud :

De Bree komt op de school van Bint om er een jaar les te geven. Bint eist van De Bree een stalen tucht. Door dit systeem heeft Bint ruzie met de wethouder en komen er steeds minder leerlingen op zijn school. De Bree ziet gelijk dat klas 4d ofwel "de hel" hard aangepakt moet worden. De Bree verklaart de klas de oorlog en laat veel leerlingen nablijven. De Bree gaat in Bints systeem geloven. In de pauzes hoort hij van de andere leraren dat deze ook in Bints systeem geloven. Alleen de conciërge verzet zich tegen Bint.
Rond kerst zijn de rapportvergaderingen. Elke leerling krijgt één gemiddeld punt. Als dit punt onvoldoende is dan wordt de leerling van school gestuurd. Bint weet dat Van Beek zelfmoord pleegt als hij van school wordt gestuurd. Bint geeft hem een 5 en Van Beek pleegt zelfmoord. Na de vakantie kwamen de leerlingen in opstand, maar "de hel" slaat de opstand neer. Fléau, de aanstichter en de conciërge, die Fléau de adressen van de leerlingen gaf worden weggestuurd.
Bij de jaarlijkse schoolreis gaat De Bree met de helft van "de hel" naar Zeeuws Vlaanderen. De Bree is nu minder streng en hij laat zijn klas veel van de omgeving zien. Daarna fietsen ze naar Frankrijk. 's Ochtends gaan twee leerlingen alleen op pad. De Bree en de klas zijn hier woedend om en de twee worden hard aangepakt.
Na de schoolreis gaan de lessen weer gewoon door. De conciërge komt De Bree om hulp vragen, maar De Bree stuurt hem weg. Alle vijfdeklassers slagen voor hun examen. Bij de diploma-uitreiking ziet De Bree dat Bint trilt. De Bree zou na een jaar school stoppen, maar hij besluit toch door te gaan.
Na de vakantie hoort hij dat Bint ontslag heeft genomen. Bint was niet opgewassen tegen zijn systeem. De Bree ziet dat zijn leerlingen volwassener zijn geworden. Hij gaat na school naar Bint, maar deze is (zogenaamd?) niet thuis.

Recensies :

Trouw 1-11-1984
"De Bree zijn denken was hoekig en norsch" van T. van Deel
Er zijn zowel voor- als tegenstanders van Bordewijks Bint. Zo vonden Stuiveling, Coster en A. M. de Jong dat "Bint" een flirt is met het fascisme. Zij vonden Bordewijk een schoft en dat het boek doodgezwegen moet worden.
Daartegenover stonden Vestdijk en Ter Braak. Volgens hen is hij wel gefascineerd door tucht en beregeling, maar propageert hij Bints filosofie niet.
De Groene Amsterdammer 1-10-1986
De groteske wereld van Bordewijks "Bint" van Wilbert Smulders
Ferdinand Bordewijk wordt vaak gezien als de schrijver van Bint. Smulders vindt dit echter een simplificatie. Ook Smulders schrijft in zijn recensie dat de reacties op het boek sterk uiteen lopen.
A. M. de Jong liet weinig van de roman heel, Stuiveling vond dat het boek doodgezwegen moest worden en Coster bracht Bordewijk in verband met het nazisme. Verder heeft Helbertijn Schmitz-Küller gezegd dat Bint niet de roman van de ondergang van de tucht is, maar wel degelijk de roman van de tucht.
Vestdijk en Ter Braak echter vonden het boek een geslaagde groteske.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen