U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Ferdinand Bordewijk - Bint.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=2681 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1107 woorden.

Hoofdstuk 1. Praktische gegevens

1.1 Titel
Er is voor de titel Bint gekozen, omdat Bint de rector van de school is en hij is tevens 1 van de hoofdpersonen.

1.2 Auteur
Ferdinand Bordewijk werd geboren te Amsterdam in 1884 en verhuisde in 1894 naar Den Haag. Nadat hij na zijn eindexamen gymnasium rechten studeerde in Leiden, werd hij in 1913 beëdigd tot advocaat. Het advocatenkantoor waar hij ging werken, speelde later een rol in de roman 'Karakter' uit 1938. Ook gaf hij les aan de Handelsschool in Rotterdam, het decor voor de roman 'Bint' uit 1934. Bordewijk werd voor zijn werk talloze malen onderscheiden, waarvan de P.C. Hooftprijs uit 1953 de belangrijkste onderscheiding was.

Hoofdstuk 2. Inhoud en opbouw

2.1 Typering
1) Dit boek gaat om een schoolroman.
2) Deze schoolroman is psychologisch.

2.2 Samenvatting van het verhaal
De Bree gaat als tijdige leraar bij een school lesgeven. De leraar waarvoor hij invalt was door een bepaalde klas weggepest. Hij heette Van Fleer. De Bree wil niet voor altijd leraar blijven dus hij solliciteert als tijdige leraar. Hij had voor school gekozen uit nieuwsgierigheid en voor een afleiding. Zijn eerzucht was de wetenschap. De Bree is vrijwel a-seksueel.
Als leraar moet hij in verschillende klassen lesgeven. Hij ziet de klassen als personen, althans zo beschrijft De Bree ze. Zo heeft hij een klas die hij de Hel noemt. Het is de klas die zijn vorige leraar had weggepest. Zo heeft hij ook de Grauwe: die is erg arbeidzaam en kleurloos. En dan nog de Bruine: de kleur bruin komt door twee bruine jongens die in die klas zitten en die De Bree erg aardig vindt. In alle klassen treedt hij zeer streng op. Er moet en zal ijzeren discipline heersen. Dat is wat Bint wil.
De conciërge neemt ontslag.
Bij het samenstellen van de kerstrapporten komt de leerling Van Beek aan de orde. Hij dreigde zelfmoord te plegen als hij geen voldoende haalde op z'n rapport. Hij had het thuis moeilijk: zijn vader was dood. Alle leraren, behalve Keska, hadden gestemd voor een onvoldoende. Van Beek kreeg een drie. Twee dagen daarna las De Bree in de krant dat Van Beek zelfmoord had gepleegd.
Er kwam toen oproer. Bint zei dat het niet door de zelfmoord van Van Beek komt, maar het is de jeugd die zich wilt stormlopen tegen Bints systeem.
In de paasdagen liet Bint de leraren klassenreizen maken, een leraar met een hele klas op de fiets. Bint verdeelde de Hel altijd in tweeën. Dan kregen twee leraren een kans op de Hel. Het was ook wel beter met het oog op de samenstelling van de Hel. De school begreep het niet, maar aanvaardde het. Het was al jaren zo geweest. De Hel kwam niet op de gedachte zich voor uitverkoren te houden, het lag niet in haar aard over zichzelf te denken. De Bree kreeg de ene helft, Nox de andere. Tijdens de tocht gebeurt er niets bijzonders. Maar één keer gebeurt er iets. Dan gaan twee jongens stiekem vroeg weg op een ingelaste rustdag. De Bree weet eerst niet waarom ze dat deden, maar later wist hij het: ze waren het stuk dat ze gisteren hadden afgesneden gaan rijden uit gehoorzaamheid tegenover Bint.
Bij de overgang vraagt Bint aan De Bree of hij wil blijven op deze school. Eerst zegt De Bree van niet maar later bedenkt hij zich. Het boek eindigt met dat De Bree weer op school les geeft en 4c, de Hel, is 5c geworden. Bint is van school gegaan.

2.3 Decor
1) Het verhaal speelt zich naar mijn mening af in 1934, want toen is het verhaal ook geschreven.
2) Het verhaal speelt zich af ergens in een school in Nederland, de school van Bint.
3) De couleur locale komt goed tot uiting. De sfeer is kil en hard. Het gebouw is kil (men zit zelfs in een kelder) en grauw, en de leraren zijn ook grauwe mensen.

2.4 Tijdverloop
1) Het verhaal duurt ca. 1 en een kwart jaar.
2) Er zijn geen opvallende versnellingen of vertragingen van de tijd in het boek, behalve dat de schoolvakanties vaak worden overgeslagen.
3) Het tijdverloop is zo goed als ononderbroken, er zijn ook weinig flashbacks.
De flashbacks die er zijn, is als De Bree terug denkt aan de dood van Van Beek.(dat is als Bint van school gaat)

2.5 Personen
1) Hoofdpersonen van het boek: Bint en De Bree.
Bijpersonen (achtergrondfiguren) van het boek: De leerlingen van de hel en de leraren, waarvan Remigius vaak genoemd wordt.
2) Over De Bree kom je te weten dat het een hoekige, norse man is, en hij doet een studie over Anna Maria Schuurman. Hij rookt pijp, hij luistert goed naar andere mensen en hij lacht nooit.
Over Bint kom je te weten dat hij een droge, rietmagere en kaarsrechte man is.
Dit is in overeenstemming met zijn uiterlijk. Hij haat de verwildering en de verbroedering en hij heeft een ideaal voor de toekomst. Dit ideaal inspireert hem. Dit zie je ook in zijn schoolsysteem terug. Er is macht, vrees en tucht.

2.6 Vertelwijze
De vertelwijze is een hij-verhaal, je ziet alles door de ogen van De Bree.

2.7 Structuur
1) Het boek heeft 28 hoofdstukken. Elk hoofdstuk heeft een titel. Er zijn geen regels wit in dit boek.
2) Het boek begint met een handeling, het is geen informatieve opening.
De Bree is op weg naar school. Het begin van het boek gaat gelijk over de eerste maanden van De Bree op de school van Bint
3) Het boek heeft een open einde, de lezer blijft in het onzekere. Je weet niet hoe het verder gaat met de school en met De Bree.

Hoofdstuk 3. Thema en titel

1) Het thema van het boek is het chaotische in het leven en de angst voor die chaos. Daar wordt een stalen tucht tegenover gesteld.
2) De titel van het boek is Bint, want Bint is rector van de school en tevens 1 van de hoofdpersonen.

Hoofdstuk 4. Persoonlijk oordeel

1) Het mooiste gedeelte van het boek vind ik, als je leest dat De Bree nog op school blijft lesgeven. Ik vond De Bree een goede man en dan is het toch jammer als hij weggaat.
2) Ik ken geen andere boeken van deze schrijver en ook geen boeken die handelen over dit thema.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen