U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : L.n. Tolstoj - Hadzji Moerat.
Deze versie komt van http://www.scholieren.com/boekverslagen/2197 en is laatst upgedate op 28/07/1999.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1255 woorden.

Het verhaal

Omdat Hadzji Moerat, de hoofdpersoon van dit verhaal, samen met z'n knecht Eldar is overgelopen naar de Russen, moeten ze vluchten voor de Muriden, hun vroegere vrienden en de leider van de Muriden, Sjamil. Op weg naar de Russen, komen zij door het plaatsje Machket. Daar gaan zij bij een zekere Saldo naar binnen, om te overnachten.

In diezelfde nacht staan er een aantal russische soldaten op wacht, bij een toegangsweg naar het paleis, als ze plotseling een paar stemmen horen, het blijken een aantal koeriers te zijn, met een boodschap voor de koning. Een van de soldaten, gaat samen met de koeriers, naar de koning, Worontsow. De boodschap die de koeriers hebben is dat Hadzji Moerat in Machket overnacht. De volgende dag moeten Hadzji Moerat en z'n knecht snel vluchten, omdat een vrouw aan de Muriden heeft vertelt waar Hadzji Moerat en z'n knecht zich bevinden.

Ondertussen heeft de koning al maatregelen genomen, om Hadzji Moerat tijdens die vlucht op te vangen. Midden in het bos wordt de koning opeens door een aantal Muriden beschoten, bij deze ontmoeting geeft ook Hadzji Moerat zich over aan de Russen. Worontsow is heel blij omdat Hadzji Moerat zich aan hem, en niet aan de legerofficier heeft over gegeven.

De volgende dag geeft Worontsow een van z'n adjudanten, Loris-Melikow, de opdracht om het hele verhaal dat Hadzji Moerat vertelt, over de reden van het overlopen naar de Russen, en de vlucht zelf, op te schrijven. Hadzji Moerat vertelt dat zijn moeder vroeger ook de voedster van de kinderen van de Khanen was, zodat Hadzji Moerat de Khanen als zijn broers ging beschouwen. Verder vertelde Hadzji Moerat dat, toen hij nog klein was, de Muriden eens het dorp van zijn familie waren binnen gevallen, en er zo een oorlog was ontstaan. In deze oorlog hadden de Muriden een aantal kinderen van de Khanen gedood, dit was voor Hadzji Moerat een reden om over te lopen naar de Russen. Om zich te wreken, ging Hadzji Moerat met een aantal van z'n echte broers, naar een moskee om de leider van de Muriden uit die tijd, Gamzat, te vermoorden. De opvolger van Gamzat, Sjamil, geeft daarom een tijdje later de opdracht om Hadzji Moerat in het geheim gevangen te nemen. Tijdens het transport van Hadzji Moerat, liepen Hadzji Moerat en een soldaat vlak langs een ravijn, zonder zich te bedenken, liet Hadzji Moerat zich in het ravijn vallen, zodat de soldaat stierf, en Hadzji Moerat alleen zwaar gewond was. Gelukkig werd Hadzji Moerat door een herder gevonden en verzorgt, zodat hij weer helemaal herstelde. Loris-Melikow vond het verhaal niet echt geloofwaardig maar schreef het toch op, en bracht rapport uit aan de koning. Ondertussen werd Hadzji Moerat weer naar iemand anders gebracht, namelijk naar een van de officier van Worontsow, Boetler.

Ook Sjamil had ook niet stil gezeten, want deze had de familie van Hadzji Moerat gevangen genomen, om te dienen als gijzelaars, om Hadzji Moerat zo weer terug te krijgen bij de Muriden. Joesoef, een zoon van Hadzji Moerat, word bij Sjamil gebracht, en krijgt de opdracht een brief aan Hadzji Moerat schrijven, met daarin de opdracht dat Hadzji Moerat weer naar de Muriden moet komen, als hij dat niet doet dan zal Joesoef worden vermoord. Hadzji Moerat heeft geen idee hoe hij dit moet aanpakken. Als hij eens op de galerij van het huis van Boetler staat, komt er een man op een paard aan, die een schot op Hadzji Moerat lost, als wraak op het feit dat hij naar de Russen is overgelopen.

Hadzji Moerat weet nu helemaal niet meer wat hij moet doen om z'n familie vrij te krijgen, daarom heeft hij een beloning uitgeloofd aan diegene die z'n familie levend vrij krijgt. Als ook dit niet werkt, slaat Hadzji Moerat op een ochtend op de vlucht, om zelf zijn familie te bevrijden. Maar een aantal Kozakken achtervolgden hem, krijgen hem te pakken, en onthoofden hem. Een van de Kozakken krijgt de opdracht om aan iedereen het hoofd van Hadzji Moerat te laten zien als bewijs dat het verhaal wat Hadzji Moerat vertelde niet klopte.De vertelwijze

Het verhaal wordt verteld volgens de personale-vertelwijze, want je "ziet" het verhaal door de ogen van Tolstoj. Het is als of hij het verhaal aan het vertellen is.Chronologische of niet-Chronologische vertelwijze

Dit verhaal wordt niet-chronologische verteld. Ik ben hierop gekomen, door het feit dat Hadzji Moerat pas midden in het verhaal vertelt wat er in zijn jeugd gebeurt is, ook leest je eerst dat Hadzji Moerat is onthoofd, en pas later waarom hij is onthoofd en hoe dat allemaal in z'n werk ging.Flash-backs

Ik ben tijdens het lezen van dit boek geen flash-backs tegengekomen.Perspectief

Tolstoj heeft bij het vertellen van dit verhaal de hij-perspectief gebruikt. Verder heeft hij een heel objectief standpunt ingenomen, bij het vertellen van het verhaal.Motieven

Een van de motieven die voorkomt, is het motief dat Hadzji Moerat in elk dorp waar hij komt, door alle dorps-bewoners als een held word gezien, terwijl hij door het bestuur van het dorpje met argwaan word gevolgd.Thematiek

Als thema van dit boek heb ik gevonden : De problemen die Hadzji Moerat ondervindt bij het overlopen van de Muriden naar de Russen. Ik ben op dit thema gekomen, omdat, ook al is Hadzji Moerat overgelopen naar de Russen, hij heeft nog steeds problemen, omdat de Russen het verhaal wat hij vertelt niet willen geloven. Ik vind dat Tolstoj het thema boeiend/ interessant heeft verteld, en omdat hij uit eigen ervaring schrijft, lijkt het alsof je het verhaal van heel dichtbij meemaakt.Past het boek in het oeuvre van de schrijver ?

Volgens mij past dit boek goed in het oeuvre van L.N. Tolstoj, want in het boekje Leo Tolstoj van M.A. Lathouwers, wordt verteld dat Tolstoj veel over eigen ervaring, waar hij een klein beetje aan veranderd, schrijft. Tolstoj is zelf ook in de Kaukasus gelegerd geweest, wat hem niet zo goed beviel. Tolstoj had meer interesse voor schrijven dan voor vechten. Om die reden heeft Tolstoj er wel over gedacht om te deserteren, of zelfs over te lopen.Past het boek in de literatuur van het land ?

Of dit werk van Tolstoj in de literatuur van Rusland past, weet ik niet, maar in het boekje Leo Tolstoj van M.A. Lathouwers, wordt verteld dat Tolstoj zich niet zo thuis voelde in de kring van de russische schrijvers, omdat hij uit een heel ander milieu kwam dan de meeste andere schrijvers. Hij kwam namelijk uit een adellijk gezin, zodat hij over heel andere onderwerpen dan de meeste ander schrijvers schreef. Maar tegelijkertijd vond hij dat alle schrijvers zo afstandelijk deden ten opzichte van de lezer. Alsof zij veel beter dan de lezer.EIGEN MENING

Ik vind het boek Hadzji Moerat een mooi boek, omdat het een interessant/ boeiend verhaal is. Een nadeel bij het lezen van dit boek, is het feit dat het hele boek volstaat met alle mogelijke russische namen, die voor mijn gevoel allemaal op elkaar lijken, en niet uit te spreken zijn. Doordat de namen op elkaar lijken, zijn de namen niet, of heel moeilijk uit elkaar te houden, wat soms wat tot verwarring leid. Maar ondanks dat kan ik iedereen aanraden het boek te lezen.BIBLIOGRAFIE

Bij het maken van deze boekanalyse, heb ik het volgende secundair-werk gebruikt:
 1.	M.A. Lathouwers, Leo Tolstoj  1964, Brugge, 1e druk

2. M. Tengbergen, Klassieken van de Russische literatuur 1991, Utrecht, 1e druk
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen