U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Ferdinand Bordewijk - Bint.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=15229 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 2783 woorden.

Primaire gegevens van het gelezen werk:

Auteur: Ferdinand Bordewijk

Titel: Bint

Ondertitel:

Opdracht:

Motto:

Verschenen in:

Uitgever:

Verwachtingen vooraf:Motivatie van mijn boekkeuze:

Het boek leek me heel leuk om te lezen, omdat ik er al wat over had gehoord. Iemand vertelde mij namelijk dat ze het een nogal vreemd boek vond. Ik zag veel later pas dat ik dat boek al thuis had liggen maar nog niet gelezen. Wat op de achterflap van het boek stond sprak me ook wel aan. Ik was ik dus al een tijd plan dat boek te lezen toen we deze opdracht kregen en ik zag in de boekenlijst van het verwerkingsboek Bint staan, dus dat leek me wel leuk.Samenvatting van de inhoud:

De Bree is een vervanger voor een leraar Nederlands, van Fleer, en gaat vanaf november les geven op de school van Bint ( een oude man die een tuchtsysteem heeft op zijn school). Hij werkt thuis aan een studie over Anna-Maria van Schuurman, en gaat lesgeven op de school voor afleiding en om meer in contact te komen met de werkelijkheid.

De favoriete klas van Bint, 4d, had namelijk de vorige leraar weggepest. Op de school van Bint zijn weinig leerlingen en er heerst een streng regime, orde en tucht staan voorop.

De Bree krijgt vier klassen, hij ziet deze als wezens. Hij noemt ze “de grauwe”, “de bruine”, “de bloemenklas” en “de hel”. Aan klas 4d, “de hel”, verklaart de Bree direct oorlog, om zo problemen met de, volgens Bint, de ergste klas te voorkomen. Met de andere klassen heeft hij geen problemen. Zijn tactiek werkt, want hij hoeft maar korte bevelen te geven en de leerlingen volgen ze direct op. Aan Keska, een andere leraar, heeft De Bree meteen een hekel: hij is te lomp. Alle andere leraren mag De Bree wel. De bloemenklas is een redelijk normale klas, maar aan de leerling Jerome Fléau heeft hij meteen een hekel. Ook heeft De Bree een hekel aan de conciërge en de werkster. Als de rapportvergadering voor de kerstvakantie plaatsvindt, hebben de leraren (Bint, To Delorm, Donkers, Remigius, Nox, Keska, Talp, Ridderikhof en De Bree) het over de leerling van Beek (van“de grauwe klas”), die heeft gedreigd zelfmoord te plegen als hij een onvoldoende krijgt. Maar Bint is hier niet van onder de indruk en het bestuur geeft hem een onvoldoende. Ook Fléau wordt besproken. Bint wil hem van school Van Beek pleegt inderdaad zelfmoord en na de kerstvakantie komt er een opstand, aangezet door Fléau met hulp van de conciërge. “De hel” slaat de oproer neer, dit heeft Bint vooraf met hen afgesproken. Samen met Fléau en de conciërge wordt ook de werkster van school getrapt. Tijdens het jaarlijkse reisje dat met Pasen gemaakt wordt, is “ De hel verdeeld over Remigius en Nox. Remigius wordt echter vervroegd vader, dus gaat De Bree met zijn helft mee. Tijdens de reis wordt Te Wigchel ziek, hierdoor nemen ze een kortere weg, maar twee leerlingen houden zich stiekem toch aan de plannen van Bint, zij nemen de langere weg. Een tijd later komt de conciërge bij De Bree bedelen om geld, hij wordt weggestuurd. De Bree gaat de school verlaten, maar Bint vraagt hem nog langer dan de afgesproken tijd, een jaartje, te blijven. Eerst weigert De Bree nog maar later accepteert hij het aanbod. Op de eerste dag van het nieuwe schooljaar hoort De Bree van Bint’s ontslag. Iedereen weet dat van Beek hier de oorzaak van is. De Bree gaat vervolgens verder met 5c, “de hel”. Hij gaat nog langs bij Bint, maar hij wordt aan de deur geweigerd.Uitgewerkte persoonlijke reactie:

Het onderwerp vond ik niet moeilijk om te vinden, het gaat namelijk over een eigen manier van lesgeven en omgaan met leerlingen, die de directeur had uitgevonden -stalen tucht en een ijzeren hand. Hierdoor verschilde zijn school erg van andere scholen. Het onderwerp vind ik op zich heel interessant, maar de manier waarop het in dit boek is beschreven spreekt me niet zo aan. Ik had het veel leuker gevonden als er in het boek meer op het strenge regime zou worden ingegaan en de gevoelens van de leerlingen ook werden beschreven, dit had ik vooraf ook verwacht van dit boek. Erg hoge verwachtingen van sentimentaliteit in het verhaal had ik echter niet, want het is maar een dun boekje. En ik had dus toch wel gelijk.

Het onderwerp ligt ook helemaal niet in mijn belevingswereld, want ik zit niet op zo’n school als in het verhaal wordt beschreven. Door het lezen van dit boek ben ik niet anders over het onderwerp gaan denken, want ik vond het boek best saai en heb er ook niet veel van geleerd.Ik vond dat de schrijver het onderwerp erg oppervlakkig heeft beschreven, hij beschrijft niet wat het is en hoe de betrokkenen (behalve Bint en De Bree) zich erbij voelen, hoe zij het beleven. Voor een roman van maar 76 bladzijdes vind ik het nog best goed uitgewerkt. Maar je kunt eigenlijk wel met een beetje fantasie alles erbij bedenken.

De belangrijkste gebeurtenis in dit verhaal is volgens mij wanneer van Beek heeft zelfmoord pleegt. Die leidt namelijk tot de opstand, waar je “de hel” op haar best ziet en die leidt ook tot het ontslag van de conciërge en de werkster en zelfs tot het ontslag van Bint. Ferdinand Bordewijk beschrijft in het verhaal zelden een gebeurtenis, hij beschrijft in meer dan de helft van het boek een persoon of gedachte, hierdoor gebeurt er weinig in het boek en spelen de personages dus een belangrijkere rol dan de gebeurtenissen. Echt de mooiste gebeurtenis vond ik toen er die opstand was en de leerlingen van “de hel” de school hielp en ook zo moedig waren, heel ontroerend. Maar de rest over de opstand boeide me niet echt want je kon je er ook niet echt in meeleven. Dat stuk van de opstand was ook maar een van de weinige gebeurtenissen waar ik me niet door heen hoefde te worstelen, als het ware. De gebeurtenissen vloeien logisch uit elkaar voort, want het is op chronologische volgorde verteld.

De hoofdpersoon is naar mijn mening niet een held. Als hij een held zou zijn, zou hij iets doen wat erg bepalend is voor het boek of dat iedereen hem als voorbeeld ziet. Hij behaalt wel goede resultaten met klas 4d, maar ik denk niet dat hij alleen daar verantwoordelijk voor is. Reacties en gedrag van personages zijn zo duidelijk beschreven dat je meteen weet wat voor eigenschap een personage heeft, maar ik vind die eigenschappen heel onwaarschijnlijk in het echte leven. Het gedrag van de hoofdpersoon keur ik in dit geval af. Bree is een vreemde man, want hij heeft rare gedachtes over vrouwen en hoe hij tegen die klas is ook niet zo goed. Die straffen die hij oplegt zijn erg overdreven. Ik vind het gedrag van Bint ook niet goed. Hij is streng tegen de leerlingen, want daar heeft hij zijn redens voor, maar hij kan niet normaal praten met de andere leraren als vrienden en dat de andere leraren dat onderling ook niet mogen vind ik niet normaal. Ik vind het belangrijk als ik me in tenminste een van de personages kan verplaatsen en in dit boek worden alleen bij Bint en de Bree goed beschreven en ook in hun kon ik me niet goed verplaatsen.Opbouw:

Het verhaal komt vrij snel op gang. Er zijn niet echt gedeeltes die overbodig zijn, vind ik. Het verhaal bestaat uit afwisselend korte en lange scènes. Er lopen geen verschillende verhaallijnen door elkaar, dat vind ik wel fijn want anders wordt het verhaal zo verwarrend. Er was geen grote flashback, maar dat had ik wel gewild als mooie achtergrondinformatie. Veel flashbacks vind ik wel vervelend, omdat je er door in de war kan raken. De gebeurtenissen zijn dus alleen door de ogen van Bree verteld en dat vond ik niet zo geslaagd, omdat dat het verhaal zo oppervlakkig houdt. Sommige personages leken me ook heel leuk om hun gedachtes te weten te komen, vooral van Bint. Maar op zich was het ook wel geslaagd, omdat dat het verhaal wat mysterieus houdt. En je komt zelfs door alleen zijn ogen zoveel te weten dat je je aan slot niets meer hoeft af te vragen, ik althans.Taalgebruik:

Het taalgebruik is niet moeilijk, wel ouderwets geschreven. De zinnen waren kort, maar de boodschap kwam nog goed over.Verdiepingsopdracht:

*Ik dacht dat het verhaal om een enge school zou gaan, waar de leraren heel erg streng zijn. Dat die Bint een vreemde en waarschijnlijk ook een erg strenge man zou zijn. Dat De Bree daar dan zou komen en de enige aardige en niet zo strenge man zou zijn. Dat de kinderen op die school niet zichzelf kunnen zijn, een beetje gek worden gemaakt.

*Het enige wat van mijn verwachtingen is uitgekomen, is dat Bint een erg strenge man is. Ik had ook wel gelijk in dat de leerlingen niet hun zelf kunnen zijn.

*Een fabel is het verhaal in chronologische volgorde verteld en het sujet is zoals het verhaal in het boek is verteld. Dat kan bijv zijn dat gebeurtenissen door elkaar worden verteld en dat je dat zelf in elkaar moet puzzelen. Nu wordt het verwarrend om uit te leggen wat ik bedoel. Het verhaal in dit boek is in chronologische volgorde verteld, het is een fabel. Het sujet is zoals het in het boek is geschreven en dat is in dit geval dus chronologisch. Er is in dit boek dus geen verschil tussen fabel en sujet.

*De functie van en het effect op mij van het verschil tussen fabel en sujet kan ik dan toch ook niet beantwoorden?

*De volgorde van de gebeurtenissen is chronologisch geschreven, vanaf het begin tot het einde. Het begint met het komen van De Bree op de school, gaat verder met de oorlogsverklaring met “de hel” en het kennismaken met de andere klassen en leraren. Kerstmis, Pasen, de tocht met “de hel” en eindigt met het ontslag van Bint en het herbegin van De Bree.

*Het verhaal is continu verteld, maar ik kan moeilijk een voorbeeld geven, want daar moet je het hele boek voor overschrijven -je merkt het pas nadat je het uit hebt gelezen dat niets miste in de loop van de tijd, er zijn geen stukken tijd overgeslagen.

*Het boek heeft een paar belangrijke flashbacks en die heeft De Bree. Bij deze flashbacks merk je hoe belangrijk Bint en zijn gezag voor De Bree zijn. Een voorbeeld: blz. 59 “De Bree dacht na. Toen…klimmen.”Het boek heeft ook vooruitwijzingen. Bijvoorbeeld wanneer De Bree nadenkt over zijn toekomst en welke plaats de school van Bint in zijn toekomst zal hebben. Een belangrijke terugverwijzing is wanneer De Bree en Remigius het over Bint hebben op blz. 18-19. Remigius verwijst terug naar toen Bint met zijn systeem begon.

*De functie van de flashbacks is volgens mij dat de lezer zich kan verplaatsen in de persoon en de situatie. Je moet als lezer meer nadenken. De terugverwijzingen dienen als uitleg, voor wat er dan gaat gebeuren of is gebeurd. Waarom een personage een bepaalde handeling verricht of gaat verrichten.

*De verteltijd was voor mij veel korter dan de vertelde tijd. De verteltijd was nog geen twee uur en de vertelde tijd ongeveer een schooljaartje, ofwel tien maanden en nog een paar dagen na de schoolvakantie. Dus van een dag in november tot september van het volgende jaar.

*Het verhaal speelt zich af rond de tijd waarin het is geschreven, 1934. Dit is de tijd van een economische crisis, armoede is dan ook goed te merken (het enige meisje uit 4d heeft slechts flarden van boeken, volledig versleten, en de ontslagen conciërge en werkster bedelen aan de deur van Bree).

*De aller belangrijkste persoon is De Bree. Hij heeft wel vreemde karaktereigenschappen en daarom is hij misschien ook als nieuwe leraar op de school van Bint uitgekozen - Bint weet dat De Bree wel met zijn systeem mee zou helpen en zo min mogelijk in contact met leerlingen of andere leraren zou komen. Hij praat niet veel en hij is asociaal, heeft blijkbaar een hekel aan vrouwen ( "De vrouw was altijd een kunstwerk, soms een kunstenares. De man was nooit een kunstwerk, maar soms een geleerde." Enz. ) en hij vergelijkt zijn leerlingen met dieren. Hij is ook oppervlakkig en laat zijn gevoelens niet zien, maar het hoort wel bij de uitwerking van dit boek. Bint is rector van de school. Hij ziet er rietmager uit en staat en zit altijd kaarsrecht. Hij draagt een bril en grijze bakkebaarden. Zijn gedrevenheid en fanatisme zijn groot bij het doorvoeren van zijn systeem. De school gaat voor alles. Bint is ook streng ten opzichte van zichzelf. Hij ploetert zijn hele leven om de schuld van zijn overleden schoonzoon te kunnen betalen. Andere personages zijn niet zo goed beschreven, misschien nog voldoende met het uiterlijk ( als dieren of met gemene woorden van De Bree ), maar innerlijk blijven de personen erg achter.

*Ik kan helaas geen relaties beschrijven, want de personages hebben bijna geen relaties met elkaar, dus er word weinig gepraat en er is bijna geen kans om een wat diepere relatie of verhouding te krijgen. Alleen De Bree sympathiseerde met een paar leraren, maar dat was alles. Het boek gaat te weinig over andere mensen, dus je weet niet welke relaties er tussen de andere leraren waren. De Bree had die misschien niet gezien of niet opgemerkt. Wel is zijn relatie met Bint dat hij (Bree) Bint als een groot voorbeeld ziet.

* De hoofdpersoon bereikt wel zijn doel, want die was namelijk de klas 4d zo krijgen als Bint dat wilde. Hij wilde uiteraard gewoon goed lesgeven en dat is hem gelukt. En later wordt het navolgen van Bint ook een beetje zijn doel en daar gaat hij tot en met het einde van het verhaal nog mee door.

* Ik denk dat alleen De Bree een karakter is, omdat zijn ontwikkeling in het verhaal is dat hij steeds meer Bint als voorbeeld ziet en hij wil in het begin maar een jaartje lesgeven op die school, maar aan het eind wil hij langer doorgaan, hij houdt dan een beetje van die school. Bint is denk ik meer een type, omdat hij van het begin tot eind hetzelfde blijft, maar ook een beetje een karakter, omdat hij in het begin zich niks aantrekt van de dood van een leerling, maar later daarvoor zelfs ontslag neemt. Hij houdt zich dan niet meer zo sterk. Ook kan ik over Bree zeggen dat hij op de school veel kennis opdoet, bijvoorbeeld over vrouwen (To Delorm en Schattenkeinder). Dat geeft hem een ontwikkeling.

* Het is moeilijk om het wereldbeeld van De Bree te beschrijven, want je krijgt bijna geen situaties of gevoelens te weten, waardoor je aan zijn wereldbeeld kunt denken.

* Ik kan de personages niet herkennen in mijn eigen omgeving. Gelukkig maar want zulke vreemde personen hoef ik niet in mijn omgeving te hebben. In de personages kan ik mij ook niet inleven: ze hebben een heel andere manier van leven en denken, die ik niet herken.Evaluatie:

Ik vond het boek soms een beetje interessant (de opstand), maar grotendeels saai. Het is voor mij de eerste keer dat ik een dergelijk manier van schrijven (kort en oppervlakkig) heb gelezen en dat was in het begin nog heel raar en eigenlijk vervelend. Er zit weinig spanning in en dat vind ik erg jammer. Ik ben wel tevreden over hoe ik het boek heb beschreven, het is alleen een beetje veel waar ik me aan moest houden.

Over de verdiepingsopdracht ben ik ook wel tevreden alleen is het redelijk veel en best saai, om eerlijk te zijn.

Het lezen van het boek “Bint” was toch wel een lastige klus, door de manier van schrijven en het oppervlakkige saaie verhaal was er bijna niet doorheen te komen. Op deze manier was het dus best lastig.

De schrijfwijze in het boek was erg onduidelijk en verwarrend, verder was er niets onduidelijk, verwarrend of moeilijk. Er waren namelijk geen terugblikken en/of vooruitwijzingen te beschrijven.

Het uitwerken van de verdiepingsopdracht vond ik best moeilijk, het was veel en er werd de hele tijd maar doorgegaan op één onderwerp. Bij de verdieping waren de vragen over de personages en welke rollen ze in het boek spelen en of ze hun doel hebben bereikt aan het einde van het boek enz. best moeilijk vond ik. Maar uiteindelijk is het tot een goed resultaat gekomen, vind ik.

Om de verdieping goed te maken bezat ik een volgens mij wel voldoende kennis, ik snapte de grote lijnen van het verhaal. Dus kwam ik er wel doorheen.

De volgende keer hoef ik naar mijn mening niets anders te doen. Ik kon alles goed beantwoorden. Alleen neem ik de volgende keer niet zo’n soort boek meer, met zo’n ouderwetse spelling.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen