U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Ferdinand Bordewijk - Bint.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=10910 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1427 woorden.

Boekverslag2 NederlandsBeschrijving:-Schrijver: Ferdinand Bordewijk.-Titel: Bint, Roman van een zender.-Uitgever: Nijgh & Van Ditmar , 1934, in Den Haag.-Jaar van eerste druk: 1934.-Aantal pagina’s: 76.Indeling:Er zijn in totaal 28 hoofdstukken, waarbij elk hoofdstuk een titel heeft. Het boek is in vijf delen op te splitsen:

1. De aanstelling van De Bree aan het begin van het nieuwe schooljaar.

2. De rapportvergaderingen en de kwestie Van Beek in december.

3. De schoolreis naar Frankrijk met Pasen.

4. De laatste maanden tot aan het einde van het schooljaar. 5. Het begin van het nieuwe schooljaar en het ontslag van Bint.Samenvatting:Als nieuwe leraar wordt De Bree aangenomen op een middelbare school. Aan het hoofd staat directeur Bint.Volgens Bint sluit het onderwijssysteem slecht aan op de eisen van de maatschappij. Voor een betere aansluiting is hij van mening dat het onderwijssysteem moet veranderen. Op deze school heerst dan ook een stalen tucht, die vijf jaar tevoren is ingevoerd. Een ‘product’ van deze tucht is klas 4D (‘de hel’). Bint: "Die klas is uniek. Zo één heb ik er nog nooit kunnen vormen, vóór deze."De Bree denkt dat hij mentaal en fysiek sterker is dan de klas en verklaart hen de oorlog "zonder ophouden, het hele schooljaar door ….".De voorgaande leraar van ‘de hel’ is er weggepest. De Bree past zich, net als alle andere leraren, al snel aan het systeem van Bint aan. Hij laat leerlingen op zaterdag terugkomen en kleineert hen. Na ontvangst van een slecht kerstrapport pleegt de leerling Van Beek zelfmoord. Bint wist dit van tevoren, maar hij nam geen maatregelen. Er ontstaat een oproer onder de leerlingen, maar ‘de hel’ slaat deze neer, geïnstrueerd door Bint.Op een stoïcijnse manier zegt hij: "De school komt er beter uit te voorschijn. Aardbeving is meestal bergvorming, en ons ontzag gaat naar de bergen.". Tijdens een schoolreis worden twee leerlingen door een medeleerlinge zwaar afgestraft, omdat ze, tegen de instructies in, hun eigen gang gaan. Aan het einde van het schooljaar besluit De Bree toch les te blijven geven.Na de vakantie hoort hij dat Bint ontslag heeft genomen. Hij heeft zich het incident met Van Beek toch meer aangetrokken. Hierdoor blijkt dat Bint niet opgewassen was tegen zijn eigen systeem. Alle leraren zijn verslagen en Donkers neemt zijn plaats in.De Bree wil Bint thuis nog opzoeken, maar treft hem niet thuis. Klas 4D is overgegaan naar de examenklas, maar De Bree wil nog steeds geen vrede met hen sluiten. Het blijft oorlog.Structuurelementen:Tijd:* Wanneer: Als De Bree naar Bint z’n school gaat tot aan Bint z’n ontslag.* Hoeveel tijd neemt het gebeuren in beslag: 1 schooljaar.*Is het verhaal chronologisch: Ja.* Zijn er veel terugblikken? Nee.* Is het verhaal continu verteld: Nee, soms slaan ze een maand over.Plaats:Waar: Op het schoolplein, in de school, in de klas 4d, in de schoolgangen, terug in 4d, in de bloemenklas, in de bruinen klas, in de grauwenklas, weer in 4d (‘de hel’) bij de koffie/leraren kamer, op de schoolzolder, bij De Bree thuis, op de fietspaden, in verschillende steden, in verschillende herbergen/hotels, bij Belgische grens, in België, bij de Franse grens, in trein/boot terug naar Nederland, in 4d, bij examenuitslagen in gymlokaal,bij Bint voor het huis, terug in 4d.Welke rol speelt de ruimte:In Bint’s kamertje, In 4d, in z’n eigen stoel voor de hel, bij de slaapvertrekken.Personen:Bint: Bint is directeur van een middelbare school. Hij wil met zijn stalen tuchtsysteem de leerlingen vormen tot ‘maatschappelijke reuzen’. Bint stelt daarbij hoge eisen aan zowel zijn leerlingen, als zichzelf. Volgens hem is "de tijd voorbij van gemoedelijkheid en verbroedering".Aan het einde van het schooljaar blijkt Bint zelf niet opgewassen te zijn tegen zijn eigen systeem. Het incident met de zelfmoordenaar heeft hem meer aangegrepen dan hij durft toe te geven. De Bree: De Bree accepteert een baan als leraar om zijn eigen krachten te meten aan de werkelijkheid. Eigenlijk is hij een fantasierijk persoon en zelfs romantisch.Hij gaat meer en meer geloven in het onderwijssysteem van Bint. Zelfs als ‘de hel’ vrede wil sluiten met De Bree, wijst deze hun verzoek af. Het blijft oorlog. De klassen waarin hij les geeft worden in het boek beschreven als ‘de hel’, ‘de bloemen’, ‘de grauwen’ en ‘de bruinen’.De hel: Klas 4D is het voorbeeldproduct van Bint’s tuchtsysteem. De klas staat volledig achter het systeem en ontwikkelt zich tot een soort eliteklas. De bloemen: Deze klas is erg vredig en dus een tegenpool van ‘de hel’.De grauwen: De leerlingen uit deze klas zijn goedaardig. Ze werken hard, maar zijn kleurloos en slecht. De bruinen: Deze klas is alle andere klassen voor.Perspectief: Het verhaal is geschreven in hij-perspectief.Verhaalconventie:Het is een realistisch verhaal.Stijl:De schrijver maakt gebruik van korte zinnen met weinig verbindingswoorden. De zinnen zijn soms ouderwets. Dat blijkt uit het volgende voorbeeld: "Jullie kunt me niet kwaad maken. Jullie zult nooit iets van boosheid zien.". Ook maakt de schrijver gebruik van namen uit de dierenwereld om bepaalde persoonskarakters aan te duiden, zoals: "Een roofvogel, ergens vanuit het midden, vroeg plots krijsend, zonder opsteken: Meneer, mag die deur dicht!".Bedoeling:Titelverklaring: Het verhaal draait om de directeur van de school, genaamd Bint. De ondertitel slaat op het karakter van deze man.Hij geeft zijn ideeën over onderwijs en opvoeding weer: "Ik eis van iedereen tucht!". Daarmee is hij een zender.Motieven:-> Pesten/treiteren-> haatThema:-> Tucht.-> school-maatchappij.Idee:Tucht in de schoolmaatschappij vormt maatschappelijke reuzen.schrijver: Ferdinand Bordewijk (voluit: Ferdinand Johan Wilhelm Christiaan Karel Emiel Bordewijk) wordt geboren op 10 oktober 1884 in Amsterdam.Aan het Hoge Westeinde, een school met een ouderwetse tucht, wordt hij leerling op het gymnasium. Hij studeert rechten in Leiden en promoveert in 1912 tot doctor. Een jaar later wordt hij beëdigd als advocaat en gaat hij werken bij een advocatenkantoor in Rotterdam. In 1914 trouwt Bordewijk met Johanna S.H. Roepman. Uit dit huwelijk worden een dochter en een zoon geboren.Zijn echtgenote krijgt bekendheid als componiste van orkest- en koorwerken, beiaardmuziek en de opera Rotonde. Onder het pseudoniem Ton Ven maakt hij in 1916 zijn debuut als schrijver met de gedichtenbundel Paddestoelen. Van 1918 tot 1920 doceert Bordewijk handelsrecht aan de Handelsschool in Rotterdam. Bij een bombardement in maart 1945 worden al zijn bezittingen vernield en verhuist de familie tijdelijk naar Leiden. Uiteindelijk wordt een woning gevonden in Scheveningen.

Van 1946 tot 1955 schrijft Bordewijk literaire kritieken in het Utrechts Nieuwsblad. In 1947 wordt hij voorzitter van de Ereraad voor Letterkunde, die oordeelt over het gedrag van schrijvers in WO II. Collaborateurs worden veroordeeld tot een publicatieverbod. Vanaf 1949 werkt Bordewijk voor de gemeente als juridisch adviseur mee aan diverse saneringsprojecten. In 1953 ontvangt hij de PC. Hooftprijs en een jaar later wordt hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. In 1957 ontvangt Bordewijk de Constantijn Huygensprijs voor zijn totale oeuvre.In 1965 overlijdt hij op tachtigjarige leeftijd in Den Haag. Zijn werk varieert van poëzie en romans tot novelles en korte verhalen. Zijn bekendste werken zijn Blokken (1931), Knorrende beesten (1933), Bint (1934) en Karakter (1938). De roman Karakter wordt verfilmd door regisseur Mike van Diem en ontvangt in 1998 een Oscar voor de beste buitenlandse film. Beoordeling:Toen ik in de mediatheek was ik op zoek naar een niet al te dik boekje. Dus ik begon te zoeken. Ik pakte het boek Bint uit de kast, las de achterkant, en dat leek me wel goed toe.Het ging namelijk over school, en over problemen met een klas. Dat stond mij wel aan om dat te volgen. Thuis begon ik eraan, en merkte op dat het in een vage taal geschreven was. Oude taal moest het dan zijn, want het leek op Nederlands, maar toch anders. Er gebeurde in het begin niet zo veel. En na 30 pagina’s leek het er op dat het eigenlijk geen doel had.Dit kwam misschien ook omdat je bij dit boek erg goed je aandacht erbij moet hebben, omdat er erg ingewikkelde woorden in zaten. Ook waren de zinnen niet erg duidelijk, en soms leek het erop of ze geeneens afgemaakt waren. Dit bracht zeker verwarring op en ook frustratie. Maar door goed op te letten begreep ik het verhaal toch wel goed. Het begon pas een beetje leuk te worden na bladzijde 40, toen er problemen waren op de school.En later dat De Bree op schoolreis met 4d ging. Ik vond de beschrijvingen van de personages uit ‘de hel’ erg goed. Ik afwachtend te lezen om er achter te komen wel ‘woord’ de schrijver nu weer ging gebruiken voor een leerling. Over het algemeen gezien zou ik dit boek best aan andere leerlingen willen aanraden.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen