U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Jan Van Straten - De Mafia Lijst.
Deze versie komt van http://www.scholieren.com/boekverslagen/2147 en is laatst upgedate op 01/12/2000.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 2477 woorden.

9. BOEKBESPREKING : DE MAFIALIJST9. 1 KORTE INHOUDFaber is een inspecteur van de CRI, de Centrale Recherche Informatiedienst. Hij wordt naar aanleiding van de moord op de Nederlandse vrachtwagenchauffeur Smulders in Italië naar Interpol Rome gestuurd als assistentie. In Italië aangekomen, gaat Faber samen met zijn collega Lafeber op onderzoek als hulp van de Italiaanse criminele politie. Die denken namelijk dat de mafia hier achter zit. Door dit vermoeden wordt de 2 heren verteld hoe de mafia ineen zit en ook het bestaan van de mafia lijst.Op deze lijst komen de vijanden van de mafia terecht, en eens je daarop staat ben je ten dode opgeschreven. Na een tijd keert Faber terug naar Nederland.Vito Calderone woont samen met zijn ouders en broer Claudio in een klein bergdorpje. De drie mannen werken voor een boer tot op een dag dat de vader onslagen wordt. Claudio is het hier echter niet mee eens en slaat de boer neer. De man valt op een steen en is dood. Moord. Claudio vlucht maar de politie kan hem toch arresteren. Vito is woedend. Vito zegt na dit incident het dorpje vaarwel en trekt naar Palermo. Daar komt hij in contact met de mafia. Zij willen Claudio bevrijden op voorwaarde dat Vito zich aansluit bij de mannen van eer. Hij stemt toe en krijgt Don Antonio als capo. Na enige tijd mag Vito naar het vasteland om daar een handel in kostbare inhouden van trucks

op te zetten. Maar door een vergissing van een handlanger wordt de chauffeur, Smulders, vermoord.

Na dit ongeluk krijgt Vito een veel belangrijkere opdracht, hij moet een meisje van rijke afkomst

ontvoeren.Het meisje, Marianne, komt voor enkele dagen vanuit Nederland naar Italië voor haar studies. Ze gaat eerst een week bij een professor logeren en dan trekt ze nog een week verder. En juist die professor wijst de mafia op de kans voor de ontvoering. De man was dankzij de mafia een hogerop geraakt en hij wist dat hij op een bepaalde dag iets moest terug doen, en die dag was nu gekomen.Als de vader van Marianne verneemt wat zijn dochter is overkomen, schakelt hij Faber in. Samen reizen ze naar Bologna en daar krijgen ze de hulp van agent Scalfone, die ook een vriend is van Faber. Ze krijgen regelmatig telefoon van de ontvoerders en ze doen wat er gevraagd wordt. Het losgeld wordt verzameld. Bij de eerste poging om het geld te geven wordt een man, die het geld kwam halen, doodgeschoten. Er komt een tweede poging met meer geld. Op de dag van de overdracht doet Faber wat er gevraagd wordt en op het einde van de dag is Marianne vrij. De volgende dag worden de vader en dochter verenigd en ze keren allen terug naar Nederland.Na de ontvoering worden enkele medeplichtigen opgepakt, maar de grote kopstukken ,zoals Calderone, blijven buiten schot. Enkele maanden later volgt het proces en Faber wordt opgeroepen als getuige. Het wordt een zenuwslopend proces en na afloop blijft Faber nog enkele dagen in Italië.

Tijdens een gesprek met Scalfaro krijgt Faber te horen dat de Nederlandse minister van Justitie, Krabbe, op de mafialijst voorkomt. Faber besluit om op onderzoek te gaan op Sicilië. Zijn aankomst gaat daar echter niet onopgemerkt voorbij en hij wordt vanaf het begin geschaduwd. Bij zijn vertrek wordt hij achtervolgd door Calderone, maar hij kan nog juist ontsnappen dankzij de hulp van zijn collega's op de luchthaven.Na de mislukte moordpoging van Calderone op Faber wordt Vito op het matje geroepen. Hij krijgt van Don Antonio de opdracht Krabbe te vermoorden. Calderone geraakt na een lange trip per boot en auto bij de villa van Krabbe. Vito instaleert de bom in de auto en vlucht dan naar Parijs om daar op het vliegtuig te stappen. Terwijl Vito naar Parijs rijdt, ontploft de auto en de minister is dood. Faber en het onderzoeksteam vermoeden onmiddellijk dat Calderone hier achter zit en ze krijgen enkele uren later te horen dat Calderone gedood is op de luchthaven van Rome.

Faber wordt nog maar eens opgeroepen als getuige en moet dus nog eens naar Palermo.Daar aangekomen besluit hij om met Don Antonio te gaan praten maar Claudio Calderone, de broer van de dode Vito, was hen voor. Net toen Faber aankomt, wurgt Claudio de capi di tutti capi en gaat er vandoor. De grootste, machtigste man van eer is dood. Alle schuldigen zijn gestraft, ofwel achter de tralies ofwel dood.9. 2 PESONAGES- Marc Faber : Hij is het hoofdpersonage. Faber is de hoofdinspecteur van de Centrale Recherche Informatiedienst. Eens hij zich op een zaak zet, zal hij deze ook oplossen. Faber is een doorzetter, hij geeft niet snel op. hij wil kost wat kost de misdaad uit de wereld helpen. Hij offert zichzelf op om andere mensen te redden. Het is een vlak personage.fragment : Maar wat dan? Hij keek op zijn horloge en zag, dat hij niet al te veel tijd meer had. Er moest nu snel een oplossing gevonden worden. Hij zag de deuren van de twee liften zich regelmatig openen en sluiten. Mensen stapten de liften in of kwamen eruit. Daar lag Misschien een kans. Als hij erin slaagde vóór Calderone in een lift te komen had hij een voorsprong. Een kleine weliswaar, maar toch. En dit hotel zou zeker een achteruitgang hebben. Voor het personeel, de leveranciers en de mensen van de keuken. Nauwelijks had hij het bedacht of hij sprintte naar een van de liften, waarvan de deuren wijd open stonden. Hij sprong er in en drukte op de zes, de knop van de hoogste verdieping. Terwijl de deuren zich tergend langzaam sloten, zag hij Calderone met grote passen naderbij komen, met schrik in de ogen, maar hij was te laat. De liftdeuren waren dicht, de lift begon te stijgen en Faber hoopte en bad, dat de andere lift met veel gasten heel lang onderweg zou zijn voordat de Italiaan die zou kunnen nemen. p. 134-Vito Calderone : Het is een vlak personage. Hij sluit zich aan bij de mafia om zijn broer Claudio uit de gevangenis te halen. Vito is een gezochte mafioso maar kan lange tijd ontsnappen maar wordt dan toch uiteindelijk doodgeschoten.fragment : Het duurde niet lang voordat hij in aanraking kwam met leden van de mafia, die hij niet als zodanig herkende, maar tegenover wie hij al zijn woede en frustratie kon uiten. Ze luisterden naar hem en knikten als hij sprak van de onderdrukking van de werkende man door de grootgrondbezitters en over de lage lonen en de schandalige manier waarop je als arbeider werd behandeld, maar schudden het hoofd als hij over de bevrijding van zijn broer begon. p. 30-31-Smulders : De vermoorde vrachtwagenchauffeur. Doordat hij zijn vrachtwagen niet wil afgeven, wordt hij gedood. Het is een vlak personage.fragment : Hij sprong naar voren en sloeg de man die het dichtst bij hem stond tegen de grond. Hij draaide zich om en wilde zich op de volgende man storten, toen er een schot klonk. Smulders sloeg zijn handen tegen zijn buik en keek ongelovig naar het bloed dat tussen zijn vingers sijpelde. Hij voelde de kracht uit zijn benen wegvloeien en zakte op zijn knieën. Hij begreep dat er iets heel ergs met hem gebeurde, maar kon niet meer bedenken wat dat was. Slechts even, nog maar vaag, dacht hij aan zijn vrouw en zijn zoontje, toen doofde zijn geest. p. 10

-Hans Landman : Hij is een rijke industrieel en de vader van de ontvoerde Marianne. Hij probeert alles te doen om zijn dochter te bevrijden. Hij verliest even de moed maar dankzij de steun van Faber geraakt hij er terug bovenop. Het is een vlak personage.fragment : 'Het is om gek van te worden, ik houd het niet meer uit. Het duurt nu al een week en we horen maar niets. Ook niet van die kolonel van jou!' (...) Faber trachtte hem te kalmeren. 'Hans, ik heb je gezegd, dat dit weken kan duren. Ze maken je eerst murw en proberen dan toe te slaan, zodat je op al hun eisen ingaat. Probeer geduldig en kalm te blijven, al weet ik dat zoiets gemakkelijker gezegd is dan gedaan.' p. 76-Marianne : Het ontvoerde meisje. Het is een vlak personage. Ze houdt zich de hele ontvoering bezig met lezen en vertalen.fragment : Het bovenste boek van het stapeltje had een titel, die haar met de ogen deed knipperen: Paura e Tristezza - Angst en Verdriet. Maar vreemd genoeg voelde ze geen angst of verdriet, al was ze er lang niet zeker van dat het allemaal met een dag of twee gedaan zou zijn. Ze bekeek de twee andere boeken, pakte het dikste boek en zag dat het bijna vierhonderd bladzijden had. Ze ging op bed zitten en sloeg de dikke pil open. Capitalo primo - het eerste hoofdstuk. Hoeveel hoofdstukken zouden er nog volgen? p. 64-Don Antonio : De grote man van Eer. Het is een vlak personage. Het is het brein achter de ontvoering van Marianne en de dood van Smulders. Hij wordt uiteindelijk zelf vermoord.fragment : 'Sommigen noemen mij Don Antonio, anderen signor Provenzano. Nog weer anderen noemen mij bij mijn voornaam. Ik ben op Sicilië een niet onbelangrijk man, signor Faber. Ik heb contacten tot in de hoogste kringen, ook bij rechters, officieren van justitie en de politite. Het is goed als u zich dat realiseert.' p. 1329. 3 VERTELSPERSPECTIEF en TITELVERKLARING-Vertelsperspectief:Het is een auctoriële hij-verteller. De auteur geeft de gedachten van verschillende personages weer.

De auteur geeft bevoorbeeld de gedachten weer van zowel Faber als van Marianne (zie fragmenten).fragment 1: Faber hoorde het nieuws van hoofdcommisaris Vente, die door een van de buren van Krabbe was gebeld. Hij voelde zich verslagen, in twee opzichten: verslagen door de dood van de minister, zijn hoogste baas, en verslagen door de mafia. p. 152

fragment 2: Ze twijvelde eraan of de boeken die ze had gekregen, van de vrouw waren. Dit soort vrouwen had geen tijd om boeken te lezen, was dat ook niet gewend. Ze lazen hooguit de koppen in de krant en keken naar de televisie, zelfs onder het koken en tijdens het eten. p. 74-Titelverklaring:De mafialijst : Het boek handelt over de mafia. Faber verneemt dat de minister van Justitie op de mafialijst staat. Dit is een lijst waarop de vijanden van de mafia terecht komen en die hierdoor ten dode zijn opgeschreven.fragment : 'De mafialijst? Wat moet ik daaronder verstaan?' vroeg Faber nieuwsgierig. 'Het is de zwarte lijst van de Cosa Nostra, waarop een aantal namen voorkomt - vijanden van de mafia: rechters, officiers van justitie, politieambtenaren, journalisten, noem maar op. p. 28

9. 4 MOTIEVEN en THEMAMotieven:-ontvoering: Marianne wordt door de mafia ontvoerd omdat ze van rijke afkomst is.fragment : Hij boog zich naar haar over en terwijl zijn rechterarm om haar schouder gleed, drukte hij een even tevoren in chloroform gedrenkte doek tegen haar mond en neus. Ze worstelde om de doek weg te rukken van haar gezicht, maar ze kreeg het benauwd en voelde haar krachten verslappen. p. 47-moord: Smulders wordt vermoord omdat hij met kostbare goederen rondrijdt.fragment : Smulders bleef staan en keek met ongeloof in zijn blik van de een naar de ander. Maar hij zag alleen maar de ogen van de vier mannen, acht ogen die hem koud en kil aanstaarden. Geen van de mannen sprak een woord. p. 9-'voor wat, hoort wat' : Omdat de professor dankzij de mafia een hogere positie had gekregen, was het nu zijn taak om iets voor hen terug te doen.fragment : Professore Salvatore Madonia keek na het telefoongesprek uit Nederland aarzelend om zich heen. Nu zou hij eindelijk Don Antonio moeten bellen, want hier lag een gouden kans voor het Genootschap: een jong meisje, met een rijke vader, kwam veertien dagen naar Sicilië. Hij was het de Don verschuldigd. p. 36Thema:De mafia, de misdaad: Alles draait rond de mafia. Eens de mafia erbij betrokken is, vallen er zeker doden. De misdaad neemt de bovenhand.fragment : 'De mafia, signor Faber, ontregelt alles wat Italië regelen wil. In uw land weet men van goed en kwaad. Hier is de mafia het kwaad. En we doen er allemaal aan mee, ook in het klein: de helende winkelier, de ambtenaar die een bouwvergunning afgeeft of juist weigert - dat hangt van de andere persoon af - de arts die een invaliditeitspensioen moet maken omdat anders zijn eigen leven gevaar loopt, ga zo maar door. p. 1129. 5 PLAATSHet verhaal speelt zich meestal in Italië af, waar Faber geregeld is om een zaak op te lossen. Het verhaal speelt zich zowel in Bologna als op Sicilië af.fragment : De volgende dag landden ze op de luchthaven Guglielmo Marconi, op nauwelijks tien kilometer afstand van Bologna. p. 53Wanneer Faber zich in Nederland bevindt, speelt het verhaal zich meestal af op het CRI-bureau.fragment : Omdat vooral de criminele toestand op Sint-Maarten hem zorgen baarden, had hij aan de CRI, de Centrale Recherche Informatiedienst, die tegenwoordig in Zoetermeer was gehuisvest en die een vooruitgeschoven post op Curaçao had, om een beoordelingsrapportage gevraagd. p. 14De auteur springt geregeld van de ene plaats naar de andere plaats.fragment : Mario begreep de plotselinge woede van zijn capo niet, maar wachtte zich er wel voor naar de reden te vragen. Hij draaide zich om en verliet de kamer om Calderone te bellen.

Ze huilde nu steeds vaker. Hoewel ze zich had voorgenomen flink te blijven, liet ze haar tranen de vrije loop wanneer ze voelde dat ze er niet meer tegenop kon. p. 849. 6 STIJLHet is een eenvoudige stijl. De lange zinnen worden afgewisseld met korte zinnen en met dialogen. De lange zinnen hebben vooral een beschrijvende functie. Doordat de auteur van het boek van plaats afwisselt, lopen twee kleine verhalen, dat van Marianne en dat van Calderone, door elkaar die samen gehouden worden door hetzelfde hoofdpersonage, Faber.

In de roman is ook duidelijk te merken dat de auteur vroeger zelf CRI-inspecteur was, hij schrijft de acties heel geloofwaardig wat de begrijpen is met zijn achtergrond.9. 7 VERBANDIn de roman worden echte plaatsen in Italië genoemd, zoals de Aeroporto Punta Raisi, en de grootste man van Eer Don Salvatore Riina wordt ook vermeld. Het hele verhaal handelt over de strijd van Faber tegen de mafia, en de mafia is het uitgangspunt van dit eindwerk.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen