U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Zoals Slijk En Filters - Radioactief Afval Ingezonden Door: Gwendolyn Ca.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=1170 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Scheikunde en het aantal woorden bedraagt 701 woorden.

RADIOACTIEF AFVALRadioactief afval is een begrip dat je overal hoort. Maar er zijn weinigen die juist weten wat het begrip, radioactief afval inhoudt.Wat is radioactief afval?Alles wat de mens doet, creëert afval. Een deel van dat afval is radioactief. Het grootste deel van radioactief afval lijkt op huishoudelijk en industrieel afval. Het bestaat uit allerlei materialen, gereedschappen, toestellen, leidingen, afgebroken installaties en beschermende kledingstukken die niet meer gebruikt kunnen worden en die men kwijt wil. Er bestaat één groot verschil met gewoon afval: het zendt ioniserende stralen uit. Ioniserende stralingen zijn zeer energiek. Ze kunnen veranderingen aanbrengen in de materie waarin ze doordringen. ze kunnen levende weefsels beschadigen en zijn dus zeer gevaarlijk voor de mens en het milieu.

Naast dit radioactieve afval is er ook een klein volume kernbrandstof, die na gebruik in de kernreactor hoogradioactief geworden is.

O,02 procent van al het huishoudelijk en industrieel afval dat in België geproduceerd wordt is radioactief.Vanwaar komt dat radioactief afval?Radioactief afval wordt geproduceerd op verschillende plaatsen. Er zijn 3 grote bronnen van radioactief afval.

De eerste bron is de productie van elektriciteit via kernenergie: Ongeveer 80% van het radioactieve afval in België ontstaat in de bedrijven die elektriciteit maken via kerncentrales. In een kerncentrale wordt er dagelijks radioactief afval geproduceerd. Het gaat dan om vervangstukken bv. buizen, afval van water- of gaszuiveringsinstallaties (zoals slijk en filters) en beschermingsmaterialen (zoals handschoenen en overschoenen). Dit afval noemt men exploitatieafval.

De tweede bron is toepassingen in geneeskunde, landbouw en industrie.

In ziekenhuizen gebruikt men bijvoorbeeld dagelijks radioactieve stoffen en ioniserende straling, zowel om ziekten op te sporen als om ze te behandelen. Het onderzoek naar, en de productie en het gebruik van deze radioactieve stoffen leveren radioactief afval op.En de derde bron is de ontmanteling van kerninstallaties. Ontmanteling houdt in dat kerninstallaties die niet meer gebruikt worden vrijgemaakt worden van radioactieve besmetting. De besmette oppervlakten worden afgeschraapt en de besmette uitrustingen worden uit elkaar genomen. De ontsmette materialen en uitrustingen kunnen gerecycleerd worden en de rest is radioactief afval.Verwerking van radioactief afval?Om radioactief afval te kunnen verwerken deelt men het afval op in verschillende categorieën. De intensiteit van de straling bepaalt welke middelen nodig zijn om de straling die uit het afval vrijkomt af te schermen, hoe men de afvalstoffen moet insluiten en hoe men de werknemers zo goed mogelijk beschermt.

Er zijn drie soorten categorieën radioactief afval.

De eerste soort is laagactief afval. Het geeft weinig stralingen af en bevat voor het grootste deel bèta- en gammastralers met een halveringstijd van minder dan 30 jaar. Soms bevat het zeer kleine hoeveelheid langlevende stoffen. Voor de arbeiders die de verwerking uitvoeren, volstaat beschermende kledij. Het gaat hier vooral om interventiekledij, filters, papier, plastic en injectienaalden.

De tweede categorie is middelactief afval. Het bevat alfastralen met een halveringstijd van meer dan 30 jaar, het bevat ook bèta- en gammastralers. De verwerking van dit afval moet in een gesloten en afgeschermde ruimte plaatsvinden. Alle handelingen worden van op afstand uitgevoerd, de arbeiders die de verwerking uitvoeren, worden beschermd door betonmuren en loodglasvensters.

Middelactief afval komt voor bij bv. de productie van nieuwe brandstof en de opwerking van gebruikte brandstoffen.

De derde en gevaarlijkste soort is hoogactief afval. Het bevat aanzienlijk veel alfa-, bèta- en gammastralers en het geeft zeer veel warmte af. Dezelfde voorzorgsmaatregelingen als bij middelactief afval moeten worden genomen, het enige verschil is de dikte van de afscherming. Hoogactief is bv. afkomstig van de opwerking van gebruikte brandstof of om de brandstof zelf als men deze niet opwerkt.Problemen die radioactiefafval met zich meebrengtRadioactief afval veroorzaakt een moreel probleem. Recent onderzoek laat zien dat bij alle mensen een derde van de stamcellen beschadigd worden door radioactiviteit waardoor een klein deel van de cellen die daar ontstaan, kanker veroorzaken.

Vroeger werd radioactiefafval in tonnen in de zee gestort. Maar deze tonnen zijn niet lekvrij wat zorgt voor vele milieuproblemen.

Nu steekt men de tonnen met radioactief afval in de grond, maar dit is nog steeds niet zonder gevaar. Deze tonnen zijn nog steeds niet lekvrij. Vooral kernafval is zeer gevaarlijk, het moet honderduizende jaren geïsoleerd onder de grond blijven want elke vorm van verspreiding zou kunnen leiden tot ernstige schade aan de gezondheid van grote groepen mensen.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen