U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Italië - Hieronymus Ingezonden Door: Gwendolyn Categorie.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=1169 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Overig en het aantal woorden bedraagt 788 woorden.

De heilige HieronymusHieronymus, een naam die ons bekend in de oren klinkt. Je hebt namelijk een Hieronymus die het bekende gedicht “ Jantje zag eens pruimen hangen” geschreven heeft en twee Hieronymussen die heilig verklaard zijn. Ze hebben elkaar nooit ontmoet want de ene leefde meer dan 1000 jaar later dan de andere. Als we het hebben over de heilige Hieronymus hebben we het meestal wel over de oudste en velen kennen ook alleen hem. Maar toch vinden wij belangrijk om ook Hieronymus wiens zijn gedachtenis 8 februari plaatsvindt te vernoemen.

2 heiligen met dezelfde naam, 2 verschillende verhalenHieronymus Sophronius EusebuisHij werd rond het jaar 349 geboren te Strido bij Tries in Dalmatië (Italië). Hij beleefde een lichtzinnige jeugd tijdens zijn verblijf in Rome, maar zijn karakter veranderde toen hij als volwassene werd gedoopt. Hij legde zich toe op theologische studie. In 370 sloot hij zich in Venetië aan bij een ascetische kring en drie jaar later vertrok hij op pelgrimage. Enige tijd leefde hij zeer streng als een monnik in een gezelschap in Noord-Syrië. Een ruzie onder de medebroeders verdreef hem uit die streek. In het Heilige land studeerde hij Hebreeuws, hij ontving in Antiochie zijn priesterwijding en keerde terug naar Rome waar hij secretaris van paus Damasus werd. OP aansporen van de paus, vertaalde hij het Heilige Schrift in het Latijn. Daardoor bevorderde hij het religieuze leven. Na de dood van paus Damasus I in het jaar 384 hoopte Hieronymus tot paus gekozen te worden. Maar zijn vijanden verhinderen dit en daarom vertrok hij een jaar later weer naar het Heilig Land en vestigde zich in Betlehem. Daar richtte hij een klooster op en bleef als geestelijk en wetenschappelijk leider werkzaam tot aan zijn dood.Hij schreef vele theologische werken, vooral bijbelcommentaren. Zijn vertaling van de bijbel in het Latijn werd door de Kerk aanvaard en is nog steeds in gebruik, het wordt ook wel de Vulgaat genoemd. Hieronymus heeft ook het monnikenleven bevorderd en het dagelijks bidden van het brevier.Op 30 september 420 is hij te Betlehem gestorven. Zijn graf bevindt zich in Santa Maria Maggiore te Rome.Hij is het patroon van theologen, geleerden, leraren, studenten, scholieren, tolken, universiteiten, wetenschappelijke verenigingen, asceten en de patroon tegen oogziektenHieronymus EmilianiHij werd in 1486 in Venetië geboren. Zijn vader behoorde als senator tot de eredivisie van de Venetiaanse Burgers. Het geloof had hij met de paplepel ingegeven gekregen en aan de andere kant was het er weer net zo hard uitgegaan. Zijn carrière verliep zoals zijn pa het graag zag. Hij ging de Venetiaanse staat dienen in het leger en werd uiteraard officier.

Hieronymus moest met zijn troepen Castenuovo verdedigen tegen de aanstormende pauselijke troepen. De Venetianen houden geen stand en Hieronymus verdwijnt in een donkere kerker. Geheel op zichzelf aangewezen komt Hieronymus tot inkeer wanner hij ziet hoe mensen waar hij altijd op neer had gekeken als vanzelf hun toevlucht nemen tot het gebed. Aanvankelijk kijkt hij met de nodige verachting naar de biddende ‘bandieten’ maar algauw valt hij ook op de knieën en begint te bidden, te bidden zoals hij nooit eerder had gedaan.Korte tijd na zijn ontsnapping uit de gevangenis komt er vrede en wordt Hieronymus tot burgemeester van Trevisto gekozen. In deze periode neemt hij de zorg op zich van de kinderen van zijn overleden broer, tegelijkertijd studeert hij voor priester. Zijn geestelijke leidsman Giampietro Caraffa zal jaren later tot paus gekozen worden en als Paulus IV de Kerk leiden.Na zijn wijding gaat Hieronymus terug naar Venetië waar niet veel later, in 1528, de pest uitbreekt. IN zijn huis vangt hij wezen en verwaarloosde kinderen op. Hieronymus is dagelijks te vinden onder ‘zijn’ kinderen en wordt uiteindelijk zelf slachtoffer van de besmettelijke ziekte. Dagenlang zweefde hij op de rand van de dood, maar stilaan wordt hij beter. Hij is ervan overtuigd dat God meer van hem verlangt en huurt andere huizen waar steeds meer verwaarloosde kinderen worden opgevangen. Om de zorg voor de kinderen te verzekeren sticht Hieronymus een sociëteit van priesters op die hij de ‘dienaren der armen’ noemt.

Zijn werk breidt zich uit over Italië en er komen steeds meer opvangtehuizen bij. Van zijn laatste centen laat Hieronymus in Verona een ziekenhuis bouwen.Wanneer in het jaar 1537 de pest opnieuw in Italië uitbreekt, is er voor Hieronymus deze keer geen ontkomen aan. Op 8 februari 1537 laat hij het leven.

Zijn werk werd voortgezet door Angelo Marco Gameberana.IN 1747 werd hij door paus Benedictus XIV zalig verklaard en in 1767 door paus Clemens XIII heilig. IN de eerste helft van de vorige eeuw, 1928, verhief paus Pius XI Hieronymus Emiliani tot beschermen van de wezen en de verwaarloosde jeugd. We herdenken hem op de dag van zijn dood, 8 februari.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen